tisdag28 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Konjunktur

Byggföretagen: Investeringarna faller 10 procent 2023

Publicerad: 26 oktober 2022, 12:17

Foto: Byggindustrin

Hög inflation och stigande räntor får bygginvesteringarna i Sverige att sjunka 10 procent nästa år, där ett kraftigt fallande bostadsbyggande är det största sänket. Det fallande bostadsbyggandet medför tillsammans med en minskad hushållskonsumtion dessutom att Sverige går in i en recession under 2023.

Ämnen i artikeln:

Byggföretagenbyggkonjunktur

Det bedömer Byggföretagens i sin nya konjunkturprognos, som Nyhetsbyrån Direkt tagit del av.

”Stigande räntor och hög inflation gör att bostadsbyggandet vänder ned kraftigt och det drar med sig hela byggmarknaden ned nästa år. De aggressiva räntehöjningarna gör också att den kommersiella fastighetsmarknaden får förändrade kalkyler och drar ned på sina investeringar samtidigt som det offentliga byggandet fortsätter att sjunka”, säger Johan Deremar, prognosansvarig vid Byggföretagen, till Nyhetsbyrån Direkt.

Byggföretagen räknar med att bygginvesteringarna i Sverige ökar med totalt 2 procent i år för att sedan falla 10 procent 2023 – en lika stor nedgång som under finanskrisen.

Bostadsbyggandet fick ett uppsving under pandemin och bostadsinvesteringarna väntas öka något i år när det höga antalet påbörjade bostäder färdigställs. Men nu bromsar nyproduktionen in hårt till följd av stigande räntor och materialpriser, sjunkande disponibelinkomster och bostadspriser samt ett avvecklat investeringsstöd för hyresrätter.

”Byggföretagen pressas från två håll – byggkostnaderna stiger samtidigt som bostadspriserna sjunker. Det blir svårt att få ihop det. Att bostadspriserna nu faller lika snabbt som under 90-talskrisen gör också att färre är beredda att teckna sig för en ny bostad. Hushållen kläms också av stigande priser som sänker reallönerna och höjda räntor ovanpå det”, säger Johan Deremar.

Byggföretagen har sänkt sin prognos för bostadsbyggandet och spår att det påbörjas 50.500 bostäder i år och 38.600 nästa år, det senare den lägsta nivån sedan 2014 och ett fall på över 40 procent ned från toppåret 2021. Detta, tillsammans med minskade ombyggnadsinvesteringar, bidrar till att bostadsinvesteringarna väntas falla 16 procent nästa år.

Lokalbyggandet, som redan börjat sjunka, väntas fortsätta ned och nedgången ta ytterligare fart nästa år när Sverige går in i en lågkonjunktur. Såväl privat som offentligt lokalbyggande väntas sjunka.

Anläggningsinvesteringarna har också sjunkit under det första halvåret i år, men utvecklingen är extremt tudelad där de offentliga investeringarna minskar kraftigt medan de privata i stället ökar rejält, drivet av ökade investeringar i energisektorn. Den tudelade utvecklingen väntas hålla i sig och anläggningsinvesteringarna sammantaget öka svagt 2022-2023.

”Den enda ljusglimten i en annars dyster prognos är att investeringarna i energisektorn ökar till följd av energikrisen”, säger Johan Deremar.

I takt med att byggandet viker räknar Byggföretagen med att antalet anställda i byggindustrin minskar med 22.000 personer 2022-2023, motsvarande drygt 6 procent.

”Snart börjar varslen att komma”, säger Johan Deremar.

Byggföretagen räknar också med att svensk ekonomi går in i en recession under 2023, där främst fallande bostadsinvesteringar och en minskad hushållskonsumtion får BNP att sjunka med 1 procent.

Riksbanken väntas höja styrräntan med 75 punkter vid kommande möte i november, till 2,50 procent. När inflationen sedan sjunker tillbaka och konjunkturen försvagas blir nästa steg en sänkning med 25 punkter i november nästa år.

I prognosen antas att Cementa får ett nytt brytningstillstånd för kalk i Slite. Det kan under den processen uppstå en tillfällig brist på cement sommaren 2023, men den väntas inte ha någon betydande påverkan på bygginvesteringarna nästa år.

Nyhetsbyrån Direkt
red@byggindustrin.se

Dela artikeln:

Få nyhetsbrevet som ger dig bäst koll på byggbranschen

Välj nyhetsbrev