Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Fredag18.09.2020

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Konjunktur

Delade meningar om prisutvecklingen

Publicerad: 27 Maj 2009, 08:20

Trots en snabbt krympande marknad för hus- och bostadsbyggandet så fortsätter byggmaterialpriserna att öka, menar SCB. "Nej, tvärt om", menar byggföretagen, som ser en klar nedgång.


Statistiska centralbyrån, SCB, mäter månad för månad prisutvecklingen på de tyngst vägande materialslagen inom nybyggandet. Trots snabbt smältande investeringsvolymer på kontors-, butiks- och bostadssidan så visade SCB:s index för mars en överraskande uppgång: i snitt nästan en 4-procentig prisuppgång på materialsidan för rullande tolv månader.
I aprilmätningen är uppgången enligt SCB måttligare. Men det är trots allt fortfarande en ökning: + 3 procent jämfört med den heta aprilmånaden i fjol.
Inköpare på byggföretag vi talat med känner inte igen sig.

Gunnar Josefsson, inköpschef JM:
–Vi tycker inte SCB:s index speglar marknaden riktigt korrekt. Prisutvecklingen på exempelvis armering stämmer inte alls. Vi upplever att priserna klart och tydligt går neråt och likadant är det på vvs-sidan. Vi har ju långa avtal på flertalet av våra leverantörer, men det innebär också att vi reglerar priserna löpande. När det gäller armeringsstål justeras nivån nästan varje månad. Vi ska ju inte förlora på att vi är långsiktiga i våra leverantörsrelationer, tvärtom.

–Överhuvudtaget så har vi inte särkilt stor tilltro till att arbeta utifrån index. Det händer saker på marknaden. Någon enskild större leverantör kanske pressas av en offensiv konkurrent, tvingas krypa till korset och priserna går ner. Sånt händer just nu, men det ser inte SCB i sina mätningar.

Athanassios Boukas, inköpschef NCC:

-Jag blir litet förvånad. Jag känner inte igen mig i SCB:s siffror. Som vi ser det har inköpspriserna gått ner, helt klart. Att jämföra inköpsklimatet som det ser ut i dag med situationen förra våren är som natt och dag.
-Trävarupriserna går helt klart ner, vilket även påverkar priserna för golv, parkett och så vidare. SCB ser en svag prisökning på stål, men vi upplever situationen helt omvänt. Mätt i dollar faller priserna kraftigt. Det mjukas i och för sig upp en aning på den svenska marknaden genom valuta- och löneläget. Men det är ändå en klar nedgång.

–Jag har ingen tillgänglig statistik men priserna har gått ned det senaste halvåret. Dock börjar vi nog närma oss botten. Det ser till exempel ut som om nedgången på armeringsstål har stannat upp, säger Ingnar Rahm, inköps- och kalkylchef AF Bygg Göteborg.

Inte heller Skanska upplever några ”prisökningsproblem”.
–Min uppfattning är att våra leverantörer inte kommer med krav om höjda och vi accepterar i princip inga höjningar utan arbetar istället för att kraftfullt sänka kostnaderna, säger Mikael Sjölund, Skanska Sverige.
–När det gäller priserna på underentreprenader så är vår uppfattning att de faller kraftigare än för byggnadsmaterial, säger Mikael Sjölund.
SCB bygger sina olika byggindexsammanställningar på en enkät som går ut en gång i månaden till ungefär 200 leverantörer. När det gäller de olika varuslagen varierar antalet relevanta företag, men det ska alltid vara minst tre leverantörer per varuslag som svarar.

Jana Kaarto på SCB:s Byggindex har svårt att se någon förklaring till skillnaden mellan hur byggarna (köparna) och materialleverantörerna (säljarna) ser på läget just nu.

–En del höjer sina priser, andra sänker och det kan också ta en viss tid för prisförändringar att få genomslag i statistiken. Samtidigt ser vi ju prisfall på exempelvis trävaror även i vårt index, säger Jana Kaarto.


Prisförändringar inom olika varuslag
från april 2008 till april 2009

Armeringsstål 3,5
Järn och stål 0,2
Betongvaror 3,8
Övriga byggmaterial 3,3
Material för målning 3,9
Golvmaterial 2,6
Snickerier 2,2
Elmaterial 3,8
Vitvaror 2,0
Vvs-material 3,6
Trävaror -6,7
Summa för byggmaterial 2,7

Faktorprisindex för flerbostadshus; förändring efter varuslag. Källa: SCB, Byggindex


Prisförändringar efter kostnadsslag
från april 2008 till april 2009

1. Byggmaterial 2,7
2. Löner, exkl löneglidning 3,3
3. Maskiner 1,4
4. Transporter, drivmedel, el -4,1
5. Omkostnader 5,6

1-5. Entreprenörens kostnader 2,7
6. Byggherrekostnader -10
Total byggkostnad 1,4

De två största kostnadsslagen är byggmaterial och löner som svarar för 40 respektive 25 procent av den totala byggkostnaden. I byggherrekostnaderna ligger ränte- och kreditivkostnader, projektering och centrala administrationskostnader. Här föll ränteutgifterna drygt 57 procent.
Källa: Byggindex, SCB.

Per Hindersson

Dela artikeln:


Få nyhetsbrevet som ger dig bäst koll på byggbranschen

Genom att skicka in mina uppgifter godkänner jag Bonnier Business Media AB:s (BBM) allmänna villkor. Jag har även tagit del av BBM:s personuppgiftspolicy.