söndag26 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Konjunktur

Här är budgetens vinnare inom bygg

105 miljarder kronor 2021 och drygt 85 miljarder kronor 2022. Så ser regeringens budget ut. En stor del av pengarna kommer byggbranschen till del.

Publicerad: 21 september 2020, 10:31

Ämnen i artikeln:

underhållinfrastrukturprojektregeringenbyggkonjunkturenergieffektiviseringsolcellersolpanelerjärnvägjärnvägsunderhållinvesteringarinvesteringsstödvägarbeteROT-avdragBredbandrenoveringrestaurering

Regeringen föreslår omfattande finanspolitiska stimulanser med reformer på drygt 105 miljarder kronor 2021 och drygt 85 miljarder kronor 2022 för att påskynda återhämtningen .

Foto: Johanna Åfreds

Innehåll

Regeringen bedömer att det tar flera år innan lågkonjunkturen är över även om svensk ekonomi tycks ha bottnat under våren 2020 och förväntas återhämta sig under andra halvåret 2020.

Regeringen föreslår omfattande finanspolitiska stimulanser med reformer på drygt 105 miljarder kronor 2021 och drygt 85 miljarder kronor 2022 för att påskynda återhämtningen .

Byggindustrin listar en del av satsningarna som kan komma byggbranschens aktörer till del:

 

Energieffektivisering av flerbostadshus:

Regeringen vill ge stöd till energieffektivisering och renovering i flerbostadshus. Stödet är främst avsett att gå till merkostnader för energieffektiviserande åtgärder. Regeringen föreslår att stödet ska omfatta 900 miljoner kronor 2021, 2 400 miljoner kronor 2022 och 1 000 miljoner kronor 2023.

Underhåll av järnväg:

Regeringen föreslår en satsning på 500 miljoner kronor årligen mellan 2021-2023 för underhåll av statliga järnvägar i hela landet. Utöver att förbättra standarden främjar åtgärderna sysselsättning i företag inom till exempel bygg- och anläggningssektorn, maskinentreprenörer och andra leverantörer.

Fler ska cykla:

Regeringen satsar 325 miljoner kronor 2021 och lika mycket 2022 i satsningar som innefattar både en förstärkning av statens cykelinfrastruktur och kommuners möjlighet till cykelinvesteringar genom stadsmiljöavtalen.

Läs även: Branschen om regeringens budgetförslag: På rätt väg, men varför utökas inte Rot? 

Godstransporter på järnväg:

För att fortsätta bidra till en överflyttning av godstransporter från väg till järnväg föreslås nu att miljökompensationen förlängs och vidareutvecklas. Regeringen föreslår därför att 400 miljoner kronor årligen avsätts under perioden 2021–2025. Stödet förväntas återspeglas i priset hos godstransportörerna. 

Investeringsstöd för hyresbostäder:

Regeringen förstärker investeringsstödet i syfte att bygga fler bostäder. Genom att stimulera bostadsbyggandet kan också konjunkturnedgången dämpas. Bemyndiganderamen för investeringsstödet höjs från nuvarande 7,5 till 9,3 miljarder kronor 2021 och anslaget ökas med 1,1 miljarder kronor 2022 och med 1,9 miljarder kronor 2023.

Skatt på bostadsförsäljning:

Den så kallade uppskovsräntan för uppskjuten skatt på vinst vid bostadsförsäljning ska tas bort nästa år. Både befintliga och framtida uppskov ska omfattas av de nya reglerna. Syftet med den föreslagna förändringen är att öka rörligheten på bostadsmarknaden genom att minska inlåsningseffekterna.

Yrkeslärare:

För att bidra till WorldSkills Swedens arbete och stimulera fler att bli yrkeslärare föreslår regeringen i budgetpropositionen för 2021 att 15 miljoner kronor avsätts årligen under 2021 och 2022 för att delfinansiera verksamheten. WorldSkills Sweden är ett samarbete mellan Svenskt Näringsliv, LO och staten. 

Läs även: Branschens doldis har största budgeten 

Förstärkt FoU-avdrag:

Regeringen vill förstärka nedsättningen av arbetsgivaravgifterna och den allmänna löneavgiften för personer som arbetar med forskning och utveckling i ett företag. FoU-avdraget innebär att företag som anställer personer som arbetar med forskning och utveckling betalar lägre arbetsgivaravgifter och lägre allmän löneavgift. 

Bättre vägunderhåll:

500 miljoner kronor avsätts årligen under perioden 2021-2023, där åtgärder på landsbygd prioriteras. Förutom en bättre vägstandard möjliggör satsningen också fler jobb i hela landet.

Bilförmånerna:

Förmån av fri eller delvis fri bil beräknas på ett visst schabloniserat sätt. Men skattesystemet premierar fossildrivna bilar i förhållande till andra varor och tjänster, uppger regeringen. Schablonberäkningen för bilförmån bör därför justeras. Den exakta utformningen av förslaget presenteras senare under hösten 2020.

Rutavdraget:

Avdragets tak höjs till 75 000 kronor. Möblering av bostad, inklusive montering av möbler och enklare tillsyn av en bostad, till exempel ett fritidshus, införs. Däremot annonseras inga förändringar i Rot-avdraget.

Läs även: Byggindustrin startar Construction Summit – en ny mötesplats för byggbranschen 

Nedsatta arbetsgivaravgifter:

Regeringen föreslår en tillfällig nedsättning med 37 procent av arbetsgivaravgifterna för 19–23-åringar 1 april 2021 till 31 mars 2023. Förslaget innebär en nedsättning med 11,66 procentenheter och en avgiftsnivå om sammantaget 19,76 procent, jämfört med normala 31,42 procent.

Bredbandsutbyggnad:

Regeringen föreslår att det satsas ytterligare 1,4 miljarder kronor år 2021, 500 miljoner kronor år 2022 och därefter 100 miljoner årligen under 2023-2025 på utbyggnaden av bredband i hela landet. 

Elektrifiering:

Utbyggnad av laddinfrastruktur har en betydelsefull roll för att accelerera elektrifieringen av tunga lastbilar. Regeringen föreslår ett nytt stöd på 500 miljoner kronor för 2021 och för 2022 beräknas 550 miljoner kronor tillföras ändamålet. Satsningen ska påskynda elektrifieringen av tunga vägtransporter inom de mest trafikerade områdena. I satsningen ingår även elektrifiering med vätgasdrift.

Fossilfritt flyg:

Regeringen förlänger Energimyndighetens pågående uppdrag att främja forskning om hållbara biobränslen för flyg och arbetet med ett innovationskluster för fossilfria flygtransporter 2045. Därutöver vidgas satsningen till att omfatta utvecklingen av elflyg. Satsningen på fossilfritt flyg tillförs 50 miljoner kronor under 2021 och under 2022 beräknas 50 miljoner kronor behöva tillföras ändamålet. 

Fordonsstrategisk forskning:

Programmet för fordonsstrategisk forskning och innovation (FFI) föreslås stärkas med stöd till forskning och utveckling för arbetsmaskiner i syfte att minska växthusgasutsläppen. 50 miljoner kronor 2021 och 50 miljoner till 2022 föreslås.

Snabbare miljöprövning:

Den klimatomställning som krävs innebär att många verksamheter kommer att behöva söka nya eller ändrade miljötillstånd. Det är angeläget att korta handläggningstiderna vid tillståndsprövning. Regeringen föreslår att länsstyrelsernas får 35 miljoner kronor för effektiv prövning enligt miljöbalken.

Avdrag för solcell och laddbox:

Privatpersoner som installerar grön teknik som till exempel solceller, energilagring och laddboxar ska kunna göra ett avdraget på liknande sätt som rot- och rutavdraget. Den nya skattereduktionen föreslås träda i kraft den 1 januari 2021.

Elnätsutbyggnaden:

Genom att tillföra medel till Energimarknadsinspektionen kan utbyggnaden av Sveriges elnät ske i en snabbare takt. Regeringen vill göra en ordentlig satsning för att bli av med gamla ärenden. Det görs bland annat genom att tillföra 15 miljoner kronor under 2021 och 5 miljoner kronor 2020.

Kollektivtrafiken:

Regeringen avsätter ytterligare 2 miljarder kronor under 2021 i ett riktat stöd till de regionala kollektivtrafikmyndigheterna som ersättning för minskade biljettintäkter till följd av utbrottet av det nya coronaviruset.

 

 

Johanna Åfreds

Dela artikeln:


Få nyhetsbrevet som ger dig bäst koll på byggbranschen

Välj nyhetsbrev