Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Konjunktur

Hög efterfrågan lyfter JM

Publicerad: 28 april 2011, 12:30

Efterfrågan på JM:s bostäder var god första kvartalet i år på huvudmarknaderna i Sverige och Norge.


En god försäljnings- och bokningsnivå har inneburit att JM kunnat öka antalet produktionsstarter av nya bostadsprojekt. Företaget har nu 6 000 bostäder i produktion och ser positivt på framtiden.

”Även framöver gäller fortsatt goda förutsättningar för vår affär bland annat med stor befolkningsökning på de marknader där vi är verksamma. Vi är offensivt positionerade med finansiell styrka och mycket god projektportfölj som löpande förädlas och förnyas” skriver Johan Skoglund, VD och koncernchef i delårsrapporten.

Under första kvartalet ökade antalet sålda bostäder till840 (757) och produktionsstarterna ökade till 908 (749). Andelen sålda eller bokade bostäder i förhållande till pågående produktion uppgår till 79 procent (83) där spannet om 60-65 procent bedöms som normal nivå. Sålda bostäder i JM Bostad Stockholm uppgick till 395 (358), i JM Bostad Riks 320 (225) och i JM Utland 125 (174).

Främst är det på huvudmarknaderna i Sverige och Norge som efterfrågan på nyproducerade bostäder har varit hög, men även i Danmark har efterfrågan ökat något under det senaste året. Den förbättrade konjunkturen och befolkningstillväxten, tillsammans med det fortsatt låga ränteläget, ligger bakom den ökade efterfrågan på bostäder.

Antalet produktionsstartade bostäder ökade till 908 (749) varav 428 (364) i Stockholmsområdet och 327 (221) i övriga Sverige. I utlandsverksamheten produktionsstartades 153 bostäder (164). Ingen av de produktionsstartade bostäderna är 0 hyresrätter att jämföra med 45 tidigare period.

I vilken takt JM kan öka antalet produktionsstarter är beroende av i vilken mån bolaget kan säkerställa personalresurserna för att hantera en större produktionsvolym. Nyrekrytering görs enligt plan.JM i siffror januari till mars 2011

Resultatet före skatt ökade till 265 Mkr (93) varav omräkning enligt IFRIC 15 har inneburit en resultateffekt om 1 Mkr (-29). Resultat efter skatt ökade till 187 Mkr (63).

Rörelsemarginalen ökade till 11,0 procent (7,1).

Räntabiliteten på eget kapital för de senaste tolv månaderna ökade till 18,5 procent (10,8).

Resultatet per aktie under första kvartalet uppgick till 2,20 kronor (0,80).

Koncernens kassaflöde inklusive nettoinvestering i fastigheter uppgick till -65 mkr (-88).

Nomi Melin Lundgren

Redaktör

nomi@byggindustrin.se

Dela artikeln:

Få nyhetsbrevet som ger dig bäst koll på byggbranschen

Genom att skicka in mina uppgifter godkänner jag Bonnier Business Media AB:s (BBM) allmänna villkor. Jag har även tagit del av BBM:s personuppgiftspolicy.