måndag25 september

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Konjunktur

JM ökar bostadsförsäljningen

Publicerad: 12 februari 2010, 16:26

Försäljningen av nya bostäder är på väg uppåt för JM. -Fjärde kvartalet i fjol var nästan upp i 2007 års nivå, sade koncernchefen Johan Skoglund när resultatet presenterades på fredagen.

Ämnen i artikeln:

byggkonjunktur

En stor skillnad från 2007 är att byggandet av nya hyresrätter åt allmännyttan ligger bakom en stor del av ökningen och marginalerna är i det segmentet betydligt lägre än för bostadsrätter.

JM har närmare disponibla 28 000 byggrätter – motsvarande nio års produktions för JM - och fortsätter att profilera sig som storstadsbyggare. Johan Skoglund bedömer att Stockholm, som har varit en mycket stark bostadsmarknad i många år, också har en fortsatt god.

Stockholm utmärker sig också på andra sätt jämfört med JM i Sverige och i utlandet. Omloppstiden för en byggrätt är i snitt 6,8 år i Stockholm. På riksplanet är den 9,4 år och i utlandet (Norge, Danmark, Finland, Belgien) är den 12,3 år.

Johan Skoglund tror på måttliga räntehöjningar och räknar med att även ett normaliserat ränteläge inte alls behöver hämma en sund byggutveckling.
-Stockholmsmarknaden klarar högre räntor, anser Johan Skoglund som pekar på stadens andel av fjolårets totala befolkningsökning i landet.

Av Sveriges befolkningsökning på 84 000 personer, sökte sig närmare hälften till den växande Stockholmsregionen.
Försäljningen av nya bostäder i Stockholm mätt i kronor föll mellan 2008 och 2009 från 5, 3 miljarder till 3,3. Men JM:s bedömning av den framtida marknaden är ändå förhållandevis ljus. Stockholm har en god efterfrågan, minskande intäkter, något minskad marginal men ett balanserat kassaflöde.
Nu ökar antalet byggstarter

Bokslut 2009 i korthet:
- Intäkterna minskade med 28 procent till 8 778 mkr (12 229) och antal sålda bostäder ökade till 3 291 (1 871)

- Resultatet före skatt minskade till 547 mkr (1 052) och årets resultat efter skatt minskade till 379 mkr (818). Resultatet belastades i andra kvartalet med nedskrivningar av exploateringsfastigheter om 87 mkr (320). Rörelsemarginalen minskade till 7,6 procent (8,9)

- Fastighetsförsäljningar om 665 mkr (748) gav ett resultat om 89 mkr (73)

- Räntabiliteten på eget kapital för året uppgick till 11,0 procent (22,9). Resultatet per aktie under året uppgick till 4,60 kronor (9,50)

- Koncernens kassaflöde inklusive nettoinvestering i fastigheter uppgick till 1 124 mkr (101) efter ett starkt kassaflöde under det fjärde kvartalet.

- Styrelsen föreslår 2,50 kronor (0) i utdelning för 2009.

Staffan Åkerlund

Dela artikeln:

Få nyhetsbrevet som ger dig bäst koll på byggbranschen

Välj nyhetsbrev