Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Konjunktur

Konjunkturbarometern: Bygg stretar på

Publicerad: 8 augusti 2011, 13:11

Barometerindikatorn för svenska företag föll drygt fem enheter i juli, men byggbranschen visar svag tillförsikt.


Företag: Ordertillväxt för industrin är dämpad; konfidensindikatorn för näringslivet minskade nio enheter under andra kvartalet i år och har därmed fallit 15 enheter från toppnoteringen fjärde kvartalet 2010.

Alla sektorer i näringslivet, utom bygg- och anläggningsverksamhet, bidrog negativt till barometerindikatorns utveckling även under juli. Efter att tillväxten i orderingång och byggproduktion för bygg- och anläggningsverksamhet mattats under andra kvartalet – konfidensindikatorn sjönk elva enheter i maj och juni – hade konfidensindikatorn för bygg- och anläggning stigit med sju enheter i juli månads mätning.

Indikatorn ligger fortfarande klart över det historiska genomsnittet. Förväntningarna på tredje kvartalet indikerar en fortsatt god tillväxt, men de har justerats ned något jämfört med tidigare.

Byggföretagen rapporterar om ökad orderingång under andra kvartalet, men tillväxten har varit lägre jämfört med kvartalen innan. Bedömningen av orderstockens storlek är samtidigt inte lika positiv som tidigare och 40 procent av företagen uppger att orderstocken är för liten. Även tillväxten i byggproduktionen verkar ha dämpats något, medan sysselsättningstillväxten har varit fortsatt stark. Företagen har fortfarande rekryteringssvårigheter, men med hänsyn till säsongvariationer tycks svårigheterna att hitta personal ha minskat något jämfört med kvartalet innan.

En betydande andel av företagen har under en längre tid aviserat höjningar av anbudspriserna. Hittills har inte planerna realiserats fullt ut och även under andra kvartalet var höjningarna begränsade.

Vart femte företag uppger att priserna har höjts, medan vart tionde företag redovisar sänkningar.

Byggföretagen räknar med fortsatt ordertillväxt de närmaste månaderna, men förväntningarna är mer återhållsamma än tidigare. Såväl byggproduktion som sysselsättning väntas öka betydligt, men även här har förväntningarna justerats ned något.

Bilden ser ungefär likadan ut för de olika verksamhetsområdena inom byggsektorn. Förväntningarna på ett års sikt är fortfarande optimistiska och drygt 40 procent av företagen räknar med en förbättring av byggmarknaden jämfört med i dag. Motsvarande siffra för tre månader sedan var dock drygt 70 procent.


Hushållens konfidensindikator, CCI, som mäter synen på den egna och den svenska ekonomin, sjönk 4,7 enheter, från 16,7 till 12,0, i juli. Fallet beror på att hushållen blivit betydligt mindre positiva till läget i svensk ekonomi och att förväntningarna på svensk ekonomi på ett års sikt justerats ned kraftigt.

När det gäller synen på den egna ekonomin är den i stort sett oförändrat positiv.

Sedan januari har CCI fallit alla månader utom en och ligger nu nästan tolv enheter under januarinoteringen.

Synen på arbetslöshetens utveckling är dock fortsatt positiv i juli. Av hushållen tror 43 procent på en minskad arbetslöshet de närmaste tolv månaderna, medan endast 21 procent tror på en ökad arbetslöshet. Det ska jämföras med 47 respektive 17 procent i juni.

Hushållen förväntar sig högre rörliga bostadsräntor jämfört med vad de gjorde i juni.

Ingrid Gallagher - ingrid@byggindustrin.com

Dela artikeln:


Få nyhetsbrevet som ger dig bäst koll på byggbranschen

Genom att skicka in mina uppgifter godkänner jag Bonnier Business Media AB:s (BBM) allmänna villkor. Jag har även tagit del av BBM:s personuppgiftspolicy.