Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Konjunktur

Konjunkturens islossning fortsätter

Publicerad: 6 mars 2008, 13:43


Sveriges Byggindustrier (BI) målar upp en fortsatt ljus framtidsbild i sin första konjunkturprognos för året. Den globala konjunkturuppgången ångar på, de svenska hushållens disponibla inkomster väntas fortsätta öka och trots en viss uppgång ser räntan ut att stanna på en behaglig nivå, tack vare låga inflationsförväntningar.

- Förutsättningarna är gynnsamma för en fortsatt riktigt god byggmarknad de närmaste åren. Förra året steg de totala bygginvesteringarna med 7 procent. Vi räknar med att investeringsvolymen ökar med ytterligare 5 procent i år och 4 procent 2007, säger BI:s prognoschef Fredrik Isaksson.

Byggandets lokomotiv är även fortsättningsvis bostadsbyggandet. Förra året byggstartade 32 000 nya bostäder och antalet beviljade bygglov fortsätter att stiga. BI räknar med att nyproduktionen stiger 13 procent i år och 3 procent nästa år. Omvandlat till antal lägenheter skulle det betyda ungefär 33 500 bostäder i år och byggstart av 34 500 lägenheter nästa år.

- Högre räntor innebär att tillväxten mattas något. En långsammare prisutveckling påverkar framför allt  nyproduktionen av äganderätter och bostadsrätter. Samtidigt ser det ut som om byggandet av hyresrätter håller på att ta fart, dels till följd av tydligare politiska ambitioner, dels tack vare ett ökat intresse från privata aktörer, säger Fredrik Isaksson.

Återhämtningen av det övriga husbyggandet var påtaglig redan förra året. Totalt sett ökade volymerna med 10  procent i fjol. Det privata husbyggandet - med en smärre butiks-, krog- och hotellboom i ryggen - ökade med 15 procent. Här räknar BI med en fortsatt, om än svagare, tillväxt under de kommande åren på 3 respektive 4 procent.

- Vi ser också ökade kontorsinvesteringar och framför allt handlar det då om ombyggnader. Behovet av modernisering och hyresgästanpassning fortsätter att öka inom kontorsnäringarna. Kommunernas allt starkare ekonomi gynnar givetvis också det offentliga lokalbyggandet. Där tror vi på en årlig tillväxt med 3 procent, säger Fredrik Isaksson.

Tanken hos många var väl att anläggningsbyggandet skulle ta över stafettpinnen från bostadssektorn som den drivande delsektorn. Så har inte riktigt skett, ännu. De samlade anläggningsinvesteringarna föll tillbaka med 4 procent i fjol. Men från och med nu kommer de snabbt ökande järnvägsinvesteringarna att börja märkas på allvar. BI räknar med att de offentliga anläggningsinvesteringarna ökar med 7 procent i år och 10 procent nästa år.

- Den starka marknaden leder till att byggarbetslösheten fortsätter sjunka. Vi räknar också med att arbetsproduktiviteten ska fortsätta förbättras. Summan av detta blir att vi tror att det totala antalet sysselsatta i byggindustrin kommer att öka med ungefär 13 000 personer under de två närmaste åren, säger Fredrik Isaksson.

AV PER HINDERSSON

BYGGANDETS UTVECKLING 2005-2007
Sektor                    2005                        2006                       2007
Bostäder                 74,8                         10                           4
Övriga hus               56                            3                            4     
Industri                     7,2                         -5                            -5
Anläggningar            54,1                        3                             7
Summa                  192,1                        5                             4
Byggandets utveckling med utgångspunkt från investeringsvolymen i miljarder
kronor 2005 och procentuell förändring i fasta priser (prognos) för 2006
och 2007. Källa: SCB och BI.

Redaktionen

Dela artikeln:

Få nyhetsbrevet som ger dig bäst koll på byggbranschen

Genom att skicka in mina uppgifter godkänner jag Bonnier Business Media AB:s (BBM) allmänna villkor. Jag har även tagit del av BBM:s personuppgiftspolicy.