Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Konjunktur

Peab bildar nytt bolag

Publicerad: 5 februari 2020, 18:33

Peab lägger fastigheter i ett nytt bolag och delar ut till aktieägarna.

Peab föreslår en extra utdelning av samtliga aktier i ett nybildat bolag innehållande Peabs helägda färdigställda kommersiella fastigheter och en del bostäder.


På så vis kan Peab fokusera sin verksamhet på att bygga och utveckla medan Fastighetsbolaget kan fokusera sin verksamhet på att äga och förvalta färdigställda fastigheter, skriver bolaget i ett pressmeddelande i samband med bokslutsrapporten.

Peabs aktie rusade knappt 9 kronor och lika mycket i procent efter beskedet som kom på onsdagseftermiddagen.

Vid utdelningen av fastighetsbolaget kommer skillnader mellan marknadsvärden och bokförda värden samt eliminerade byggresultat att resultatföras i Peab. Preliminärt uppgår skillnaden till cirka 1 200 miljoner kronor, vilket i huvudsak motsvarar den minskning av det egna kapitalet som extrautdelningen medför.

Peabs föreslagna ordinarie utdelning ligger på 4,20 kronor per aktie, vilket ger en totalsumma på 1 239 miljoner kronor.

Börsnotering senare i år

Extrautdelningen kommer ske enligt Lex Asea, vilket innebär att Peabs aktieägare kommer får aktier i fastighetsbolaget utöver sitt befintliga innehav i Peab. Det nybildade bolaget kommer börsnoteras. Utdelningen och noteringen kommer att ske vid lämplig tidpunkt efter att noteringsprocessen är slutförd, vilket beräknas ske under andra halvåret 2020.

– Utdelningen skapar förutsättningar för ett fokuserat börsbolag som kan fortsätta förädla fastigheter i nordiska tillväxtregioner samtidigt som Peab som koncern kontinuerligt kan vidareutvecklas genom sin etablerade och framgångsrika affärsmodell, kommenterar Peabs vd Jesper Göransson i bokslutet.

Peab består av affärsområdena Bygg, Anläggning, Industri och Projektutveckling. Under de senaste åren har Peab satsat betydande resurser på uppbyggnad inom de kapitaltunga affärsområdena Industri och Projektutveckling, en strategi som kommer att gälla även framöver.

Fastigheter i nordiska storstäder

Bolaget kommer inledningsvis äga färdigställda fastigheter med ett marknadsvärde uppgående till cirka 3,6 miljarder kronor. Fastighetsportföljen, som består av kommersiella fastigheter och en viss del hyresbostäder, är koncentrerad till nordiska storstadsområden.

Portföljen innehåller bland annat ett fastighetsbestånd i Bara utanför Malmö bestående av bostäder och samhällsfastigheter om cirka 400 miljoner kronor. Tillgångarna i Bara ägs idag av Nya Bara Utvecklings AB, ett joint venture som ägs till lika delar av Peab och Volito. Volitos andelar kommer att förvärvas före utdelningen.

Vidare kommer Fastighetsbolaget att ingå avtal med Peab om förvärv av ytterligare två fastigheter med ett marknadsvärde om sammanlagt cirka 400 miljoner kronor, som färdigställs och tillträds under 2021.

Fastighetsbolaget kommer också att äga 50 procent av aktierna i Point Hyllie Holding AB innehållande Choice Hotell och kontorsfastigheten The Point i Hyllie, Malmö. Aktierna har ett preliminärt marknadsvärde om cirka 400 miljoner kronor.

Lägre resultat i fjärde kvartalet.

Bokslutsrapporten visar att Peabs nettoomsättning ökade till 15,3 miljarder kronor i det gångna kvartalet, upp från 14,8 miljarder kronor under motsvarande period året innan.

Rörelseresultatet minskade till 755 miljoner kronor (863). Resultatet belastades med 47 miljoner kronor hänförligt till förvärv av
resterande aktier i Smidmek – ett Eslövsbolag inom stom-, smides- och tunnplåtskonstruktioner som Peab förvärvade till 60 procent 2017. I fjol förvärvades återstående 40 procent.

- Den föreslagna extra utdelningen visar på Peabs förmåga att genom fyra samverkande affärsområden generera betydande resultat för våra aktieägare. Samtidigt lägger den grunden för ytterligare  värdeskapande framöver i två separata bolag. Med stabila marknadsutsikter i botten tar vi nu oss an 2020 genom att slutföra förvärvet av verksamheter från YIT vilket bedöms ske under första halvåret, kommenterar Jesper Göransson vidare.

I somras meddelade Peab att bolaget skulle köpa YIT:s nordiska beläggnings- och ballastverksamhet.

Läs mer här: Peab gör nordisk miljardaffär

Så blev Peabs 2019

Oktober – december 2019

■ Nettoomsättning 15 312 Mkr (14 845)
■ Rörelseresultat 755 Mkr (863). Förvärv av
resterande aktier i Smidmek har belastat med 47 Mkr
■ Rörelsemarginal 4,9 procent (5,8)
■ Resultat före skatt 724 Mkr (839)
■ Resultat per aktie 2,00 kr (2,39)
■ Orderingång 12 096 Mkr (10 451)
■ Kassaflöde före finansiering 552 Mkr (949)

Januari – december 2019

■ Nettoomsättning 54 008 Mkr (52 233)
■ Rörelseresultat 2 568 Mkr (2 573)
■ Rörelsemarginal 4,8 procent (4,9)
■ Resultat före skatt 2 510 Mkr (2 518)
■ Resultat per aktie 7,09 kr (7,12)
■ Orderingång 44 130 Mkr (51 087) och orderstock 42 494 Mkr (45 819)
■ Kassaflöde före finansiering -551 Mkr (-1 021)
■ Nettoskuld 7 507 Mkr (3 551). Exkluderat
tillkommande IFRS 16, Leasingavtal uppgick
nettoskulden till 6 743 Mkr
■ Soliditet 31,7 procent (30,4). Exkluderat
tillkommande IFRS 16, Leasingavtal uppgick
soliditeten till 32,3 procent
■ Styrelsen föreslår en utdelning om 4,20 kr (4,20) per aktie
■ Styrelse föreslår extra utdelning av ett fastighetsbolag enligt Lex Asea

Oskar von Bahr

Dela artikeln:


Få nyhetsbrevet som ger dig bäst koll på byggbranschen

Genom att skicka in mina uppgifter godkänner jag Bonnier Business Media AB:s (BBM) allmänna villkor. Jag har även tagit del av BBM:s personuppgiftspolicy.