Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Konjunktur

Sysselsättningen i branschen dämpas

Publicerad: 31 maj 2018, 10:55

Efter ett par år med högtryck i branschen kommer nu signaler om avmattning framförallt inom nyproduktion av bostäder.

Ämnen i artikeln:

byggkonjunktur

NML

Nomi Melin Lundgren

nomi@byggindustrin.se


Det är svårare att sälja nyproducerade bostäder nu än de senaste åren. Förra veckan visade konjunkturinstitutets nya konjunkturbarometer och Stockholms Handelskammares Stockholmsbarometer att byggföretagens orderböcker inte fylls på i samma takt som tidigare.

– Det ligger helt i linje med den utveckling vi beskrev i vår konjunkturprognos i mars tidigare i år och det var i stort sett den inbromsning vi beskrev redan i oktober förra året – även om nivån på antalet nya bostäder 2017 blev något lägre. Orsaken är de kreditåtstramningar som vidtagits i syfte att begränsa hushållens skuldsättning i kombination med högre kapitaltäckningskrav på bankerna, säger Fredrik Isaksson, chefsekonom på Sveriges Byggindustrier.

Det finns en osäkerhet bland de hushåll som ska köpa en nyproducerad bostadsrätt, menar han.

– De vet inte vad deras nuvarande bostad är värd om 1–2 år då det är dags att sälja för att tillträda en eventuell ny lägenhet, säger Fredrik Isaksson.

Färre projekt startas

Detta märks hos bostadsproducenterna.

– Bland de börsnoterade bolagen kan man se en tydlig minskning i antalet nya startade projekt och det är också de signaler man får när man pratar med folk i branschen, säger Fredrik Isaksson.

Utan köpare kan bostadsbyggarna inte dra igång nya projekt och om de har möjlighet kan det säkert hända att de skjuter fram projekten i tiden.

– Jag har inte hört någon som redan säger att de ska varsla personal om uppsägning men KI-barometern igår visade att sysselsättningsplanerna i byggföretagen dämpats och det finns inte några tydliga signaler om behov av nyanställningar. Det är ju en viss omsvängning jämfört med de senaste åren då det allmänt varit brist på folk, säger Fredrik Isaksson.

De stora spelarna har lättare att övervintra

Att byggföretagen skulle kunna styra om sin produktion till annat byggande håller han inte för troligt.

– De flesta mindre aktörer är tydligt specialiserade liksom även arbetskraften. Det vi såg vid den senaste nedgången 2011–2012 var att företagen i mycket hög utsträckning medvetet valde att behålla sin personal trots minskad aktivitet och orderingång. Avgörande här är nog om företagen bedömer nedgången denna gång som relativt snabbt övergående eller tror på en permanent lägre nivå på byggandet. Här spelar politikerna en viktig roll. Det blir förmodligen relativt avgörande vilka signaler som kommer från regeringshåll efter valet i höst, säger Fredrik Isaksson.

Bland byggföretagen är det troligt att det är de långsiktiga stora spelarna som kommer att klara krisen bäst. De har lättare att minska eller styra om sin produktion, köpa upp byggrätter och övervintra tills läget på marknaden är ett annat.

Än så länge är nedgången tydligast i Stockholmsregionen. Det är också här som är bostadspriserna högst.

– Därmed blir konsekvenserna av de hårdare kreditregleringarna, främst skärpningen av amorteringskravet (den så kallade Skuldkvotsbromsen) allra tydligast i Stockholmsregionen. I många andra delar av landet är utvecklingen mindre dramatisk, säger Fredrik Isaksson.

Kommentarer från branschföretag:

Anette Frumerie, vd, Besqab:

”Marknaden är mer avvaktande nu än för ett par år sedan, även om vi under våren har sett att köpare och säljare har börjat hitta varandra. Köparna tar längre tid på sig i sitt köpbeslut och det har vi förståelse för. För många är bostadsköpet den största affären i livet och vi ser till att de känner sig trygga genom hela processen. Våra säljstarter under våren har tagits emot väl av marknaden vilket visar att rätt läge och rätt utformning på bostaden plus att ha en nära kontakt med kunderna, är avgörande. Vi har duktiga medarbetare som jobbar hårt och vi har fina bostadsprojekt i attraktiva lägen. Det är också viktigt att ha gjort en bra affär från början. Besqab har varit med förut, vi har en stark finansiell ställning och vi planerar för konjunktursvängningar.”

Sepideh Imani, Kommunikations- och analyschef, JM:

”Vi har märkt av den avvaktande marknaden, framför allt i Stockholmsområdet, vilket medför en långsammare försäljningstakt i just Stockholm. I vår verksamhet följer vi alltid marknaden och de olika konjunkturerna, och där ingår prisanpassning som en naturlig del när så krävs. Vi gör inga breda prissänkningar men viss kalibrering kan krävas i projekt som startades när priserna låg högre. Till nuvarande prisnivåer bedöms marginaleffekten som begränsad. Vi har inga planer i nuläget att lägga projekt på is. Projekt startas i takt med att de uppnår tillräcklig nivå av bokningar. Verksamheten har i stunden full beläggning där vi löpande ser över bemanningsläget. Försäljningen av våra bostäder under andra och tredje kvartalet i år styr produktionsstarter och bemanningsbehov i nästa steg. ”

Malin Hart Randes, marknads- och försäljningschef, Veidekke:

”Vi ser att det finns väl fungerande marknader i de flesta regioner, men att det råder stora skillnader mellan exempelvis större utvecklingsområden (där mycket byggs samtidigt) och mindre projekt. Vi ser också att vi, när vi anpassar oss till ny prisbild, möter en tydlig efterfrågan på våra bostäder. Vi kommer från en överhettad marknad och ingen har väl missat att det skett en förändring till ett långsammare tempo. Vi har inga projekt som inte blir av. Det som kan ske är att vi delar upp större projekt i mindre etapper och att vi väljer att inte lägga ut alla objekt i ett och samma projekt på en gång. Vissa projekt kan komma att förskjutas något till följd av marknadsläget. Än så länge finns inga tecken på att företaget kan komma att behöva säga upp medarbetare på grund av att bostadsbyggandet minskar. Vi är del av en stor och stabil koncern som opererar i flera marknadsområden och marknadssegment, vår diversifierade portfölj är en stor styrka just nu.

Jakob Birkeland, presschef på Bonava:

”Vi avböjer att kommentera detta just nu givet att bolaget närmar sig tyst period.”

Kajsa Jacobsson, presskommunikatör på Peab:

Hon hänvisar till företagets senaste kvartalsrapport. Där framgår att företaget hade en låg försäljningstakt i Stockholm men en mer normal aktivitet på många orter i Sverige, Norge och Finland.

Dela artikeln:

Få nyhetsbrevet som ger dig bäst koll på byggbranschen

Välj nyhetsbrev