Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Konjunktur

Tio-i-topp i tillväxt

Publicerad: 13 augusti 2008, 08:03

Av Sveriges 84 snabbväxare är 12 procent byggföretag. För tio år sedan var knappt 5 procent. Det visar Ahrens Rapid Growth Tillväxtlista. Det snabbast växande byggföretaget – Våtrumsteknik – landar som trea på listan för alla företag och alla branscher. Vi har listat de tio snabbast växande företagen inom byggsektorn.


Anläggning, ombyggnad och installation är ”snabbväxar-nischer” just nu och inom dessa områden ser framtiden fortsatt ljus ut. På anläggningssidan ligger stora volymer i pipeline både inom nyproduktion och underhåll. På ROT-sidan hägrar miljonprogrammet där bara en bråkdel av ombyggnads- och underhållsbehoven åtgärdats.
”Från att tidigare sett sig som offer för byggkonjunkturen, det vill säga expandera och ta betalt i högkonjunktur och övervintra i lågkonjunktur så har flera snabbväxare inom byggbranschen en tydlig tillväxtstrategi, som till exempel Våtrumsteknik”, skriver Ahrens i sin rapport.
Här är byggarnas tio-i-topp.


1. VÅTRUMSTEKNIK, SKÄRHOLMEN
Den växande volymen av stambyten har fungerat som en katapult för Våtrumsteknik. För två år sedan toppade Våtrumsteknik Ahrens svenska tillväxtliga och i år landar man på en tredjeplats och tittar man enbart på byggsektorn är företaget ohotad etta med en genomsnittlig tillväxttakt de senaste sex åren på 92 procent.
Företaget har för närvarande ett 30-tal rörmontörer, 15 byggnadsarbetare och 25 tjänstemän.
Per Petré, vd Våtrumsteknik:
-Det är en medveten strategi att växa organiskt på marknaden för stambyten. Vi ska vara konkurrenskraftiga på riksplanet och framför allt vara redo när ombyggnaderna i miljonprogrammet sätter igång på allvar.
-De allmännyttiga bostadsbolagen vill gärna paketera jobben i större paket och just installationssidan är det mest komplexa under en ombyggnad.


2. KANONADEN ENTREPRENAD, NÄSSJÖ
Dagens Kanonaden är en fusion mellan kräftgrossister och en markentreprenör. På tidigt 1980-tal startade Kenneth Carlsson sin firma Kenneths Grävservice i Tranås.
Nässjöborna Olof Salling och Joakim Behrenfors startade Kanonaden 1992. Affärsidén var att köpa signalkräftor från småländska fiskare och sedan sälja dem vidare till butiker och saluhallar i Stockholm – en lukrativ verksamhet, men med kort säsong.
Efter att ha lärt känna varandra slog Kenneth Carlsson och Olof Salling ihop sina påsar och bildade Kanonaden Entreprenör 2003.
Vid sidan av traditionella mark- och bergarbeten har företaget även nischat sig inom fjärmvärme- och kabeldragning.
Olof Salling, delägare i Kanonaden:
-Vi har expanderat kraftigt under de senaste åren. Nu ser vi dock att vi har uppnått ungefär den storlek som vi eftersträvat. Vi kommer därför att dra ner lite på tillväxttakten de närmaste ett till två åren. Vi tror att expansionen inom marknaden har nått kulmen.
-Avmattningen gäller främst markarbeten för byggnation, både industri och bostadsbebyggelse. Inom infrastruktur ser det stabilt ut.


3. AF BYGG I GÖTEBORG
Numera norskägda AF Bygg (JK Bygg köptes av norska AF-koncernen i fjol) klättrade 2006 in på tio-i-topp-listan för de svenska byggföretagen. Sedan 2001 har omsättningen niofaldigats. Verksamhetsområdena är byggservice, bostad (nyproduktion och ombyggnad), hus och industri samt projektutveckling.
Ulf Spennare, vd AF Bygg:
-JK Bygg växte exceptionellt från och med 2002. Vi har inga ambitioner att fortsätta den kurvan. Vi är inne i en konsolideringsfas på Göteborgsmarknaden. Vi är nya på marknaden i Halmstad och där kan vi växa och på några års sikt även i Malmö och Helsingborg.
-Vi är tillräckligt små för att ha personlig relation till våra kunder och tillräckligt stora för att kunna ta jobb var som helst. Målet är att vi om några år ska omsätta 1 miljard kronor.

4. FROG DYK, GÖTEBORG
Frog är summan av en serie företagssammanslagningar. Det ursprungliga Frog startades 1969 och efter den senaste fusionen (mellan Frog och Löftadalens Dykeri) ägs och drivs bolaget av Bengt Mårlid, Anders Gullberg och Tore Mårlid.
I dag är Frog landets största dykeriföretag.
Bengt Mårlind, vd Frog:
-Vi jobbar med hårt fokus på den marina marknaden och större delen, typ 80 procent, är anläggningsjobb. Visst är tillväxten viktig, men det centrala är att fokusera på kunderna och det gäller att hitta kompetent folk med rätt attityd och vilja.
-Marknaden ser relativt bra ut framöver. Även om det lär komma en lågkonjunktur så räknar vi med bra volymer på anläggningssidan. Underhållsbehovet är stort och fokuseringen på energi och klimat gynnar oss


5. PROLINE, SOLLENTUNA
Ännu ett snabbväxande installationsföretag som rider på en stark renoveringstrend av rör och stammar. Företaget är frukten av en uppfinning av Sten Edström (då anställd på K-konsult Energi i Gävle), prolinemetoden, som patenterades 1996. Tanken är att minimera rivningsåtgärder vid stambyten genom att gjuta helt nya rör med de gamla som formar.
I dag ligger huvudkontoret i Sollentuna och företaget har ett antal kontor runt om i landet.
I fjol omsatte 147 Mkr med 129 anställda.
Sedan i fjol ägs företaget av Carl Bennets Lifco och grundare Sten Edström sitter kvar i styrelsen.
Asbjörn Austlid, vd Proline:
-Det finns ett enormt renoveringsbehov inom dag-och spillvattenledningar i fastigheter. Vi kan växa genom att öka marknadens kännedom om Proline och vår egen unika teknologi för relining. Allt fler fastighetsägare ser fördelen med Prolinemetoden där man inte behöver riva upp golv och väggar eller evakuera de boende och att fastighetsägaren får en större valfrihet i att planera sina underhållsåtgärder.
-Idag är vi marknadsledande inom vår bransch i Norden.Vi vet att i miljonprogrammets fastigheter är behovet av åtgärder väldigt stort och har under det senaste året också märkt en ökad efterfrågan från allmännyttan på våra tjänster.


6. DELÉR MÅLERI, STOCKHOLM
Ett familjeföretag som jobbat med måleri i 30 år. Rickard Delér är vd (och tillika ordförande i Målarmästarna i Stockholm). Bolaget har haft en årlig snittillväxt av omsättningen på 40 procent och omsatte i fjol 75 Mkr på Stockholmsmarknaden med 60 anställda.
Rickard Delér, vd Delér Måleri:
-Vi har inget uttalat mål att växa. Det går av sig själv. När kunderna blir nöjda är det lättare att expandera.
-Marknaden ser bra ut framöver. Vi märker inte av någon lågkonjunktur. Vi har inarbetade egna kunder på fastighetssidan. Det är mycket kontorsanpassningar som mer eller mindre bara rullar på och vi jobbar ingenting med nyproduktion.

7. JOHN SVENSSON BYGGNADSFIRMA, ASARUM
I fjol hade John Svensson Byggnadsfirma, JSB, sitt bästa år sedan starten för tio år sedan. Omsättningen ökade 59 procent till 570 Mkr, med bibehållen lönsamhet. Bruttovinstmarginalen låg på 4,4 procent.
Ägaren och vd:n Pether Fredholm tog över ett litet byggföretag i Karlshamn med 6 Mkr i omsättning och åtta anställda. Huvudgrenarna i dag är bygg- och projektutveckling, med Blekinge som bas, men verksamt över hela sydöstra Sverige.
JSB har en uttalad tillväxtstrategi. Den årliga tillväxten – mätt över en konjunkturcykel – ska vara minst 20 procent. Det ska ske med lönsamhet och i huvudsak ske organiskt.
Pether Fredholm, vd JSB:
-Vi har haft en klar och tydlig tillväxtstrategi sedan ett antal år tillbaka. Att vi växer är ingen slump. Vi fortsätter bygga upp oss via geografisk tillväxt. I mars etablerade vi oss i Skåne och har ett mål där att omsätta 100 miljoner inom ett år.
-Just nu har vi en god orderstock, fortsatt stark orderingång, men visst märker vi att det är lite segare. Det tar lite längre tid och marknaden lär försvagas under 2009. Det kompenserar vi med fortsatt geografisk tillväxt.

8. STARK FASADRENOVERINGAR, SKÄRHOLMEN
För tre år sedan bytte Fasadrenoveringar Roland Karlsson i Stockholm namn till Stark Fasadrenovering. Bolaget startades 1963 i Eskilstuna av Roland Karlsson. Det var fasadrenoveringar som gällde redan från början. Bolaget växte snabbt under 1980-talet, trampade vatten under krisåren och expanderade sedan kraftigt under andra halvan av 1990-talet.
År 2003 delades bolaget upp i två delar, där sonen Mikael Karlsson blev ensam ägare till Stockholmsbolaget. I fjol omsatte Stark 146 Mkr med 60 anställda.

REKAB ENTREPRENAD, UMEÅ
Rekab Entreprenad, en allbyggare med huvudkontor i Umeå, är en klockren snabbväxare. Under 2006 ökade omsättningen med drygt 78 procent till 435 Mkr. Sedan millenniumskiftet (bolaget hade sitt första räkenskapsår 1999) har Rekab sexfaldigat sin volym och de senaste åren har det skett med stabil lönsamhet. I fjol låg rörelsemarginalen på imponerande 6 procent.
Rekabs vd Roger Eriksson startade bolaget tillsammans med Jerry Sjögren 1998 och baserade verksamheten till stor del på ett samarbete med Konte, dotterbolag till finska bjässen Lemminkäinen. Året därpå köpte Konte 80 procent av Rekab.
10. SKIDSTAHUS, ULLÅNGER
Företaget startades av möbelsnickaren Sven Edholm 1953 och en första hit var serieproduktion av en skoputstaburett. Fem år senare startades produktionen va sommarstugor. 1961 byggdes en ny fabrik vid Ullångersfjärden vid Höga Kusten.TIO-I-TOPP FÖR SNABBVÄXANDE BYGGARE
Företag Tillväxt Omsättning 2007 Anställda
1. Våtrumsteknik 92% 171 Mkr 70
2. Kanonaden 68% 129 Mkr 68
3. AF Bygg i Göteborg 54% 753 Mkr 170
4. Frog Dyk 46% 110 Mkr 60
5. Proline 44% 147 Mkr 129
6. Delér Måleri 40% 75 Mkr 60
7. John Svensson 40% 570 Mkr 222
8. Stark Fasadrenovering 37% 146 Mkr 60
9. Rekab Entreprenad 35% 528 Mkr 193
10. Skidstahus 30% 177 Mkr 62
Källa: Ahrens Rapid Growth. Ahrens tillväxtlista publiceras årligen sedan 1993. Tillväxtsiffran i tabellen är genomsnittlig tillväxt de senaste sex åren. Kriterierna är bland annat att företaget ska ha funnits minst sju år, ha omsatt minst 60 Mkr de senaste sex åren, den organiska tillväxten måste vara minst 25 procent och företaget ska vara lönsamt.

FAKTA

1993 publicerades den första Tillväxtlistan. Kraven för att kvalificeras på tillväxtlistan är:
Uthållig tillväxt
* Företaget ska ha funnits i minst sju år.
* Företaget ska ha minst 60 Mkr i redovisad årsomsättning de senaste sex åren.
* Den genomsnittliga organiska omsättningstillväxten över sex år måste vara minst 25 procent.

Stabil tillväxt
* Företaget ska ha varit lönsamt de två senaste åren, och minst fyra av de sju senaste åren.
* Omsättningstillväxten ska överstiga 20 procent de två senaste åren, och fler än tre av de sju tillväxtåren.

Substans
* Innevarande år ska man ha en redovisad omsättning på minst 60 Mkr och det genomsnittliga antalet anställda ska vara över 60 personer.

På egna ben
* Kärnan i affärsverksamheten ska vara i Sverige.

Dela artikeln:

Få nyhetsbrevet som ger dig bäst koll på byggbranschen

Genom att skicka in mina uppgifter godkänner jag Bonnier Business Media AB:s (BBM) allmänna villkor. Jag har även tagit del av BBM:s personuppgiftspolicy.