Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Konjunktur

Varning för ny husbubbla i USA

Publicerad: 1 september 2016, 08:45

Den amerikanska bolånemarknaden riskerar att brisera på nytt, enligt brittiska The Economist. Foto: Wikimedia

Det största hotet mot världsekonomin är varken de dysfunktionella och skuldtyngda kinesiska bankerna eller den pågående eurokrisen – som är nog så bekymmersamma i sig – utan den fortsatta eskaleringen av den amerikanska bolånemarknaden som riskerar att brisera på nytt.

Ämnen i artikeln:

USAbyggkonjunkturbostadsutvecklingbostadspolitikbolån

Den varningen utfärdar brittiska The Economist i sitt senaste nummer under rubriken ”The Nightmare on Main Street”. Samma krafter som utlöste bolånekrisen 2006–2007 och som orsakade kraschen för banken Lehman Brothers och den globala finanskrisen 2008 ligger och pyr alldeles under ytan i dag, redovisar tidningen i sin analys.

Den stundande krisen har försvunnit bort från medias och allmänhetens uppmärksamhet i takt med att husmarknaden har återhämtat sig och priserna åter stiger liksom efterfrågan i takt med att arbetsmarknaden har förstärkts de senaste åren. Priserna på amerikanska bostäder har 2016 passerat ”all time high” noterar Economist. De hushåll vars lån är större än bostadens värde har minskat från en fjärdedel till en tiondel åtta år senare. Bankerna har stärkts och har fördubblat sitt egenkapital jämfört med situationen 2007.

Men bakom de synbart starka makroekonomiska nyckeltalen fortsätter uppbyggnaden av ett skuldberg av hittills aldrig skådat slag.

218 biljoner kronor

Den amerikanska bostadsmarknaden, värderad i runda tal till 26 biljoner dollar, 218 biljoner kronor, (218 följt av tolv nollor) är världens största tillgångsslag, betydligt högre värderad än den samlade amerikanska aktiemarknaden, motsvaras av ett skuldberg i samma härad.

Efter finanskrisen 2007–2008 gick den amerikanska staten in och reformerade banksektorn. Den amerikanska bolånemarknaden skiljer sig från den europeiska. I USA är det sedan 1980-talet inte bankerna som står för finansieringen, bostads-finansieringen kommer från obligationsmarknaden.

Det som fällde Lehmans i krisens inledning var hur dessa obligationslån paketerades med olika tillgångsslag och strimlade lån. Kopplingen till fastigheter föreföll investerare över hela världen som säker. I Lehmanfallet var dock stora delar av lånen kopplade till Sociala bostads-finansieringsprogram som Fanny May och Freddie Mac, finansjättar som lånade ut pengar enligt särskild lagstiftning till hushåll som egentligen inte hade råd att äga bostäder.

Sedan dess har närmare 10 000 sidor lagstiftning tillkommit för att förhindra att krisen återupprepar sig. Economist tror inte heller på en exakt da capo men pekar på hur de amerikanska skattebetalarna i stället för bankerna nu tagit över risker och årliga kostnader för bostadsfinansiering. Det handlar om mycket stora årliga belopp, 150 miljarder dollar.

Påminner om Japan

Det som skulle vara en temporär statlig räddningsinsats i finanskrisens början har permanentats genom att partierna i kongressen blockerar varje uppgörelse.

Samtidigt pågår över stora delar av världen ett massivt ekonomiskt experiment på centralbanksnivå med stödåtgärder och nästan nollräntor eller minusräntor och stora tillskott av likviditet för att stimulera tillväxt, produktivitet – och inflation.

I Dagens Industri den 26 augusti jämför den amerikanska banken Citis globala strateg Matt King med Japans situation:

”På många sätt liknar dagens läge det i Japan 1990-2007, det vill säga en utdragen period med låg tillväxt och med räntor nära noll. Både USA och Europa påminner mer om Japan än vad de vill erkänna.”

Staffan Åkerlund

Dela artikeln:

Få nyhetsbrevet som ger dig bäst koll på byggbranschen

Välj nyhetsbrev