Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Konjunktur

Värsta scenariot: 64 000 jobb kan försvinna

Publicerad: 6 april 2020, 10:02

Fredrik Isaksson är chefsekonom på Byggföretagen. Foto: Anders Siljevall / Rosie Alm

Mellan 5 000 och 64 000 jobb kan försvinna när byggkonjunkturen påverkas av coronaviruset. Det spår Byggföretagen i en ny specialrapport.

Ämnen i artikeln:

byggkonjunktur

Anders Siljevall

anders@byggindustrin.se


Byggföretagen har tagit fram tre scenarier för hur branschen kan komma att utvecklas under de närmaste två åren.

– Det handlar om ett medelscenario som motsvarar finanskrisen 2008, ett värsta fall som liknar den stora 90-talskrisen och en mer optimistiskt scenario som förutsätter att offentliga beställare håller fast vid sina planerade investeringar, säger Fredrik Isaksson, chefsekonom på Byggföretagen, till Byggindustrin.

De tre scenarierna är:

”Extrem”

Ett utfall som liknar det fall som drabbade byggindustrin under 1990-talskrisen – något som kan uppstå om den makroekonomiska återhämtningen dröjer och tillväxttakten liknar formen av ett ”L” - alltså ett brant fall. Detta skulle kunna innebära att 64 000 jobb försvinner från branschen – en minskning med 18 procent – och bygginvesteringarna minskar med 137,7 miljarder kronor under perioden 2020-2021. Antalet påbörjade bostäder skulle minska med 34 100 lägenheter, alltså 70 procent.

”Negativt”

Om coronakrisen liknar finanskrisen 2008-2009, alltså en rejäl dipp följd av en långsammare återhämtning, kan 21 4000 jobb försvinna, vilket motsvarar en minskning med sex procent. Bygginvesteringarna skulle här minska med 60,6 miljarder kronor och antalet påbörjade bostäder med 15 500 lägenheter (en minskning med 32 procent).

”Möjligt”

Det mest optimistiska scenariet är möjligt att uppnå om stat, kommuner och landsting utför sina tidigare aviserade planer och i några fall även tidigarelägger samhällsviktiga projekt som byggandet av samhällsfastigheter och utbyggnad av VA- och energiinfrastruktur. I detta fall skulle minskningen av antalet jobb begränsas till 5 000, motsvarande en procent. Bygginvesteringarna skulle minska med 10,5 miljarder kronor (en minskning med två procent) Antalet påbörjade bostäder skulle minska med 5 600 lägenheter (minus elva procent).

Svårt att säga något om konjunkturen

Byggföretagen gör i rapporten ingen värdering om vilket scenario som är mest sannolikt. Organisationen skulle den 2 april ha släppt sin senaste ordinarie byggkonjunkturrapport, men på grund av det osäkra läget har den skjutits upp till förmån för den scenariobeskrivning som nu har presenterats.
– Just nu ändras läget dag för dag, vilket gör det svårt att säga något om konjunkturläget. Vi kommer att återkomma med konjunkturrapporten längre fram, troligtvis i maj, säger Fredrik Isaksson.

Dela artikeln:

Få nyhetsbrevet som ger dig bäst koll på byggbranschen

Välj nyhetsbrev