Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Konjunktur

Vectura - statens nya konsultjätte

Publicerad: 29 januari 2010, 07:55

Jan Colliander tog initiativet till den fusion som gav den stora statliga konsulten Vectura.


Som Vecturas vd gläder sig Jan Colliander nu över att bolaget har funnits i ett år.

Han ser inte att det är ett självändamål att bygga nytt.

– När motorvägar får tolv körfält har det gått snett.
Jan Colliander anser att stora aktörer i branschen prioriterar bort lönsamheten när de jagar marknadsandelar och att de lockar nya medarbetare med lönehöjningar som inte håller i längden.

Jan Colliander vill inte peka ut de stora aktörer i branschen som prioriterar bort lönsamheten i jakt på marknadsandelar och som lockar nya medarbetare med stora lönehöjningar. Men han säger:

– När det byggs mycket vägar och järnvägar vill man gärna lägga resurser där, medan andra områden, där utvecklingen just nu inte är lika gynnsam, får står tillbaka.

På nyåret 2009 började Vectura arbeta som ett nytt konsultbolag. Men än återstår arbete innan det som tidigare var Vägverket Konsult och Banverket Projektering har smält samman fullständigt.

– Fusioner är inte alltid välkomna, men i vårt fall tyckte hela 87 procent av medarbetarna att en fusion var bra eller mycket bra. Vilket var en mycket god förutsättning för det fortsatta arbetet, säger Jan Colliander.

Han tar emot i ett mötesrum med stora fönsterpartier som öppnar mot Solna Business Park. Solna har ibland kallats Sveriges mest överköra kommun. Här är trafiken tät på norra Storstockholms olika trafikleder. Och strax intill rusar tågen förbi.

Mer rörelse
Vecturas vision är att skapa mer rörelse i samhället.
– Rörelse är en avgörande faktor för utvecklingen av samhället. Tack vare rörelse kan vi byta tankar, kunskaper och idéer. Den stora utmaningen är att vi ska röra oss på ett sätt som är miljömässigt vettigt på lång sikt.

Vi ska bygga infrastruktur för våra transporter och vi ska underhålla det vi bygger. Men enligt Jan Colliander är det inte ett självändamål att vi ständigt bygger mer.

– Framför allt ska vi se till att vi använder resurserna på rätt sätt. Lösningen är inte alltid att lägga mer asfalt. När motorvägar får tolv körfält har det gått snett, likaväl som när Stockholm drabbas av trafikinfarkt.

Den 27 november 2008 fattade riksdagen beslut om att Vectura skulle skapas. Men naturligtvis hade mycket skett dessförinnan. Att Vägverket Konsult och Banverket Projektering skulle bolagiseras var beslutat sedan tidigare.

Chef för Vägverket Konsult var just Jan Colliander och chef för Banverket Projektering var Ann-Christine Svärd.

– Jag kontaktade Ann-Christine och förklarade varför jag tyckte att en fusion var den bästa lösningen. Hon höll med mig. Så vi föreslog utredaren Christina Rogestam att Vägverket Konsult och Banverket Projektering skulle slås samman.

Jan Colliander vann gehör för sin idé.
En styrgrupp bildades under ledning av Kajsa Lindståhl, en gång mest känd som vd för Banco Fonder och i dag bland annat styrelseordförande i Vectura.

Ett av flera känsliga beslut var att utse vd. Det stod mellan Jan Colliander och Ann-Christine Svärd från Banverket Projektering.

– Samtidigt som vi skulle samarbeta och ha goda relationer, vilket vi verkligen hade, konkurrerade vi om samma jobb. Det var en väldig press på oss båda!

Se helheten
Varför var det då så viktigt att skapa en fusion?
– Vi måste tänka allt mer transportslagsövergripande. Vi ska se helheten. Valet mellan transport på väg, på järnväg eller till sjöss avgörs av vad som är långsiktigt bäst för samhället. Då måste vi lämna det gamla stuprörstänkandet.

Som exempel på de affärsmässiga fördelarna i fusionen nämner Jan Colliander Vecturas kompetens inom trafikstyrning.

– Vi är bäst i Norden på trafikstyrning. Det är en kompetens som kan lyftas över från järnvägar till vägar. Det visar logiken i att slå samman oss till ett bolag, säger Jan Colliander.

De två organisationer som gick samman hade mycket grovt räknat omkring 500 anställda var. Båda har gått från att tillhöra var sitt statligt verk till att verka som bolag med vinstkrav på en marknad med hårdnande konkurrens. Utmaningen var alltså dubbel.

– Det har gått precis så bra som man kan önska men hela processen tar tre år.

I dag finns Vectura i 38 städer runt om i landet samt i Köpenhamn. På flera orter ska personal i två kontor flytta samman. Långa hyreskontrakt fördröjer processen som ska vara avklarad 2011.

– Konsultverksamheten har gått perfekt från första dagen och vi fortsätter att vinna uppdrag. Men vi har haft inkörningsproblem med fakturering och med att smälta samman våra it-strukturer, säger Jan Colliander.

Han tar det faktum att verksamheten under sitt första år har vuxit med omkring 10 procent, räknat i omsättning och i antal anställda som ett kvitto på att samgåendet och lanseringen av Vectura har gått bra.

Enligt Jan Colliander arbetar det statligt ägda Vectura på samma villkor som konkurrenterna.

– Ja, absolut. Det gjorde vi även före sammanslagningen men då fanns det en uppfattning om att vi var gynnade av våra uppdragsgivare. Snarare kan man säga att vi har fått lite tuffare behandling än andra av Banverket och Vägverket. Jag hade själv tidigare en fördom som gick ut på att statliga aktörer skulle skilja sig från andra. Men jag hade fel. I slutänden är det människorna som avgör och människor är sig lika var de än arbetar.

Vad finns det för fördelar med att det är staten som äger Vectura?

– Det finns inga särskilda fördelar med det. Men vi tillför staten resultat och det är också bra att staten är en långsiktig ägare. Det har inte förekommit någon diskussion om vem som äger oss. Någon privatisering har aldrig varit aktuell, det vet jag eftersom jag har ställt frågan på näringsdepartementet, säger Jan Colliander.

Inte okomplicerat
Banverket Projektering hade omkring 80 procent av sina uppdrag från Banverket och Vägverket Konsult hade omkring 70 procent av sina uppdrag från Vägverket.

– Det är inte okomplicerat att vara så beroende av en enda kund.

Det är strävan att minska det starka beroendet av de tidigare ägarna som förklarar Vecturas satsningar under bolagets första levnadsår. Det gäller både företagsköp och satsningar i Danmark och Norge.

Trots sin ringa ålder har Vectura hunnit köpa två bolag, Railize som är specialiserat på planering av järnvägar och GeoInnova som är inriktat på bland annat geoteknik och med sanering av förorenad mark som specialitet.

– Vi köper inte volym utan kompetens. Vi ska i första hand växa organiskt. Vad vi har skaffat oss med Railize och GeoInnova är stärkt spetskompetens.

Railize är känt bland annat för att ha utrett höghastighetsbanor på uppdrag av näringsdepartementet.

– Höghastighetsjärnväg är absolut ett framtida kommunikationsmedel. Om det blir en politisk kovändning i den här frågan får vi problem med transporterna i Sverige, säger Jan Colliander.

I Danmark görs nu mycket stora satsningar på järnvägen. Signalsystemet förnyas fullständigt. Därför har Vectura etablerat ett kontor med ett tiotal anställda i Köpenhamn.

– Vi måste växa för att hålla kompetensen på topp. I Sverige kan vi inte bli mycket större och därför är det naturligt att vi går till våra länder.

Men man kan undra över det lämpliga i att en stor statlig aktör köper andra företag och blir ännu större.

Enligt Jan Colliander har Vectura omkring 20 procent av marknaden på vägar och 35–37 procent av marknaden på järnvägar.

– Vi är ledande inom transportinfrastruktur på en stenhård marknad. Men som teknikkonsult är vi mycket mindre än till exempel ÅF och Sweco. Och till skillnad från dem saknar vi resurser att köpa oss in på marknaden. De kan ta resurser från marknader som viker, för att växa på den starka marknaden för transportinfrastruktur, säger Jan Colliander.

Uppenbart irriterad
Han låter också uppenbart irriterad när han talar om hur de stora konkurrenterna rekryterar medarbetare.

– Några har till och med försökt ta över hela kontor. Lyckligtvis har vi stått emot bra och haft liten personalomsättning, säger Jan Colliander.

Omkring 600 sökande hade anmält sig när Vectura under hösten 2009 anställde 20 nya traineer.

Den marknad där Vectura arbetar är inte särskilt påverkad av konjunktursvängningar. Jan Colliander beskriver en marknad där kommunerna har minskat sina investeringar men där staten ökar sina satsningar.

– Vårt samhälles ekonomiska utveckling är teknikdriven. Vi tar nu stora steg inom transportinfrastruktur, ofta handlar det om att använda infrastrukturen på ett bättre sätt.

Jan Colliander nämner som exempel bilar som talar om för föraren vilken väg som är bäst. Sedan några år är gps i bilen vardag för många. Containrar har gps så att vi kan följa deras väg till destinationen.

– Vad morgondagen har att bjuda vet vi inte än men vi är med och skapar de intelligenta transportsystemen.

Sverige lägger nu omkring 400 miljarder kronor på vägar och järnvägar under en period av tio år. Omkring hälften av den summan går till underhåll. Just underhållet var i stort sett bortglömt i många årtionden.

– Fram till 80-talet satsades knappt en krona på underhållet. Vi vaknade till 1988–89 men då var ett stort problem avsaknaden av kompetens.

Nu vill Jan Colliander se långsiktighet i politikernas agerande och han vill se ett starkt fokus på storstäderna.

– Det är i storstäderna som människorna finns och de är motorn i vår ekonomi. Tillväten finns vid Öresund, i Mälardalen och i Göteborgsregionen.

Jan Colliander vill se ett betydligt närmare samarbete mellan konsulter och entreprenörer.

– Entreprenörerna måste komma in tidigare i processen så att vi kan dra nytta av deras kunskaper om produktionen. Samtidigt måste konsulterna vara med i byggskedet, annars fortsätter vi att upprepa samma misstag i varje projekt.

Jan Colliander välkomnar ett ökat inslag av privat finansiering i offentliga projekt, det som har olika benämningar, till exempel OPS som i offentlig privat samverkan.

– OPS och liknande lösningar är bra för långsiktigheten, man tar ansvar för det man skapar. Samtidigt kan det vara svårt att avgöra var man ska dra gränsen för olika aktörers ansvar. Om fel uppstår efter fem år blir det lätt problem när man ska avgöra vems fel det var. Detta kan delvis förklara att det har gått trögt att införa den här typen av lösningar i Sverige. Det här är något som måste utredas.

Den stora styrkan
Som många andra chefer framhåller Jan Colliander sina medarbetares höga kompetens som den stora styrkan i företaget.

– Dessutom är det en styrka att vi finns över hela Sverige.
Men Jan Colliander anser att Vectura måste bli bättre på att komma tidigt in i processen när ny infrastruktur ska projekteras.

– Ju senare man kommer in i processen, desto mer handlar det om ren priskonkurrens, säger Jan Colliander.
Jan Colliander anser att Vectura bör stärka sin position bland kommunerna och ta fler uppdrag därifrån.

Dessutom har kunder sagt att Vectura kan bli mer affärsmässigt.

– Jag måste ge dem rätt. Vi agerar mycket hedervärt på marknaden men ibland måste man våga ta mer betalt än vad vi gör.

KORT OM JAN COLLIANDER
Jan Colliander kommer från Södermanland och är civilingenjör Väg & Vatten från Lunds tekniska högskola.
Jan Collianders cv är lång men nämnas kan att han har studerat företagsekonomi i Lund och han har bedrivit doktorandstudier vid Lunds universitet.

Han har också studerat på Handelshögskolan i Stockholm och i England.

Jan Colliander har varit vd för den brittiska konsulten Atkins svenska verksamhet och för Tyréns. Under åren 2007–2008 var Jan Colliander chef för Vägverket Konsult.

Under åren 1975–1985 arbetade Jan Colliander med forskning och utveckling av trafikprognosmodeller.

Jan Colliander är gift och har två vuxna barn. Han bor i Stockholms innerstad och njuter av Stockholms skärgård på fritiden.

– Sedan jag var 20 år har jag sagt att jag ska börja spela golf när jag fyller 50. På min 50-årsdag fick jag golfklubbor i present och nu spelar jag golf.

KORT OM VECTURA
Vectura ägs av staten och är resultatet av sammanslagningen av Vägverket Konsult och Banverket Projektering.

Under de nio första månaderna 2009 omsatte Vectura 770 miljoner kronor. Rörelseresultatet var 2,6 miljoner kronor och rörelsemarginalen var 0,3 procent.

Det operativa resultatet var 50,5 miljoner kronor. Omställningskostnader av engångskaraktär för fusionen belastade resultatet med 32,3 miljoner kronor. Debiteringsgraden under perioden var 72 procent.

Antalet anställda i slutet av september var 1 038 personer.
Vectura har fyra divisioner: Anläggning, Transportsystem, Järnväg och Mark & Samhälle.

STYRELSEN I VECTURA
Kajsa Lindståhl – ordförande
Anders Bäck
Lotta Mellström
Bengt Göransson
Birgitta Johansson-Hedberg
Bert-Ove Johansson
Lise Langseth
Lars Andersson – facklig representant
Jan Bielak – facklig representant

BJÖRN DICKSON - bjorn@byggindustrin.com

Dela artikeln:

Få nyhetsbrevet som ger dig bäst koll på byggbranschen

Genom att skicka in mina uppgifter godkänner jag Bonnier Business Media AB:s (BBM) allmänna villkor. Jag har även tagit del av BBM:s personuppgiftspolicy.