måndag6 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Politik

Anställda inom bygg går på knäna

Publicerad: 19 december 2016, 11:10

Pia Enochsson och Tommy Andersson har under hösten 2016 haft uppdraget att belysa hur kompetensförsörjningen inom bostadsbyggandet kan säkras fram till 2025.

Foto: Johanna Åfreds

Idag överlämnades rapporten om arbetskraftskapaciteten inom byggbranschen till bostadsminister Peter Eriksson.

Ämnen i artikeln:

Peter ErikssonTommy AnderssonbyggpolitikPolitik


År 2000 byggdes knappt 20 000 lägenheter av 225 000 anställda. I år har 64 000 nya lägenheter påbörjats och de byggs av 315 000 anställda. Hur går den ekvationen ihop? Detta frågar sig de båda utredarna Pia Enochsson och Tommy Andersson som under förmiddagen presenterade den snabbutredning som bostadsminister Peter Eriksson beställt. Utredningen ställde upp tre tänkbara förklaringar. Den första var att nya produktionsmetoder har effektiviserat byggandet.

– Svaret på den frågan är nej. Bara tio procent är industriellt byggande, inklusive prefab med trästomme. Det är fortfarande platsbygge som dominerar. Däremot vore det bra att fokusera mer på industriellt byggande. En annan fördel med det är att fabrikerna ligger utanför de stora städerna vilket är positivt för sysselsättningen där, säger Tommy Andersson.

Den andra hypotesen var om det är utländsk arbetskraft som möjliggjort den omfattande bostadsproduktionen.

– Här är svaret ja, men omfattningen är okänd. Vårt förslag är att ta reda på hur stor omfattningen är och vilka yrkesgrupper som omfattas, säger Tommy Andersson.

Den tredje förklaringen som granskats var om byggtakten klaras genom att de anställda går på knäna.

– Ja. De anställda arbetar längre upp i åldrarna jämfört med arbetsmarknaden i övrigt och man arbetar dygnet runt och på helger. Arbetslag omorganiseras för att få större tillgång till kompetens. Det görs även avkall på utbildningskraven och kompetensutveckling får tas om hand på arbetsplatsen. Konsekvenserna är att personalomsättningen blir hög och att det blir vissa avkall på kvaliteten, säger Pia Enochsson.

Till slutsatserna hör att utländsk arbetskraft är viktig men osäker. Den internationella konjunkturen kan snabbt påverka om arbetskraft vill komma till Sverige och arbeta eller om de föredrar andra länder. Rapporten tar även upp att rekryteringsproblemen är samstämmiga. De som intervjuats vittnar om brist på arbetskraft i princip hela kedjan inom byggandet. Det handlar om cirka etthundrafemtio olika yrken. Även utbildningsbehoven är omfattande.

– Kvinnor, nyanlända, oerfarna och arbetslösa är en viktig potential, säger Pia Enochsson.

Även machokulturen inom bygg finns med i rapporten och utredarna påpekar att det är en förutsättning för branschens överlevnad att en gång för alla göra upp med den så att en mångfald av personer känner sig välkomna.

– Man brukar säga att attityden är rå men hjärtlig men det är den inte alls, den är obehaglig, säger Tommy Andersson.

Brister i utbildningar riktade mot bygg har också varit en kärnfråga för utredarna. Oroväckande är att så få väljer yrkesutbildningar på gymnasiet. Samtidigt är intresset stort för många eftergymnasiala byggrelaterade utbildningar, men då är problemet istället att det saknas utbildningsplatser.

– Regeringen måste peka med hela handen och öka på antalet utbildningsplatser, säger Pia Enochsson.

Hon efterlyser även ett omtag för snabbspåren för nyanlända, där många yrken inom byggsektorn fortfarande står utanför. Även kortare Yrkeshögskoleutbildningar kan få viktig effekt samt en satsning på att locka 20-30-åringar till bygg. Några signaler skickas särskilt till arbetsgivarna:

– Avsätt tid för handledare, praktik och lärlingar. Öppna för oerfarna och kompetensutveckla egen personal, gav Tommy Andersson som exempel.

Sveriges Byggindustrier kommenterade genast rapporten:

– Samordnarna har på den korta tiden identifierat ett antal konkreta och bra förbättringsförslag. Det är viktigt att förslagen nu omsätts i politisk handling. Vi känner igen bilden de förmedlade och skriver under på många av de problem som lyfts. Nu ska vi noga läsa igenom rapporten och fundera på vad vi själva kan bidra med, säger Lars Tullstedt, expert kompetensförsörjning Sveriges Byggindustrier.

Paula Lejonkula, mångfaldsexpert Sveriges Byggindustrier saknade dock viktiga delar.

– Jag är förvånad över att man inte lyfter behovet av kunskap i genus- och mångfaldsfrågor för att komma tillrätta med problemet kring till exempel machokulturen i utbildningarna och på arbetsplatserna. Det är viktigt att inte bara stirra blint på attityder utan fokusera mer på beteenden, struktur och organisation, säger hon.

De viktigaste förslagen

Av 64 förslag till förändringar i rapporten har utredarna valt ut de några av de viktigaste:

– Tillvarata de nyanländas kompetens, dörrarna in till företagen måste öppnas.

– Satsa på ökat industriellt byggande.

– Skapa fler jobb med lägre utbildning inom ramen för svenska kollektivavtal.

– Gör på allvar upp med machokulturen inom byggsektorn.

– Regeringen ska inte ställa orimliga motkrav vid satsning på yrkesvux.

– Storsatsa på unga vuxnas karriärsskifte och yrkesutbildning.

– Öka antalet platser på Yrkeshögskolan rejält.

– Regeringen ska styra dimensionen av antalet högskoleplatser riktade mot bygg.

– Samverka mer och smartare. Idag hittar bransch, facket och utbildningsaktörerna inte varandra vilket leder till dubbeljobb.

Dela artikeln:

Få nyhetsbrevet som ger dig bäst koll på byggbranschen

Välj nyhetsbrev