Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Politik

Attefall hyllar Norge

Publicerad: 23 maj 2011, 12:31

Bostadsministern åkte till Oslo för att se och lära om en bostadspolitik olik den svenska.


Det privata ägandet skapar drivkrafter som stimulerar bostadsbyggandet. Det är en viktig förklaring till att nivån på bostadsbyggandet är mycket högre i Norge än i Sverige.

Det säger Norges kommunal- och regionalminister Liv Signe Navarsete, med ansvar för bostadsfrågor.

I samband med bostadsminister Stefan Attefalls (KD) besök i Oslo den 12 maj passade Byggindustrin på att ställa några frågor till Liv Signe Navarsete från norska Senterpartiet.

Klart är att Norge med strax under 5 miljoner invånare bygger betydligt fler bostäder än Sverige, med drygt 9,4 miljoner invånare - i förhållande till folkmängden.

En sammanställning från Sveriges Byggindustrier, BI, visar följande: Under 2000-talet började i snitt 5,7 nya bostäder byggas per år, räknat per 1 000 invånare, i Norge. För Sverige var motsvarande tal 2,7. Under 2009 byggde Norge 4,0 och Sverige 1,8 bostäder per 1 000invånare. Bostadsbyggandet har alltså minskat i båda länderna.

Varför tror du att nivån på bostadsbyggandet är så mycket högre i Norge än i Sverige?
– En del av förklaringen kan vara att Norge har en mycket stark tradition som går ut på att man ska äga sin bostad. Kanske skapar det drivkrafter som stimulerar bostadsbyggandet. Den traditionen började efter kriget då landet skulle återuppbyggas. Det viktigaste var att alla skulle ha bostad. Men det fanns också en mycket stark politisk vilja att man skulle äga sin bostad, säger Liv Signe Navarsete.

Liv Signe Navarsete prisar Husbanken, ett viktigt organ som den norska staten använder i sin bostadspolitik. Det är en statlig bank som via kommunerna ger subventionerade lån till bostadsköpare, framför allt unga och andra som svårt att få lån i vanliga banken.

Husbanken fungerar som ett statligt verk. Den skapades efter andra världskriget och har finansierat mer än hälften av allt bostadsbyggande i Norge sedan dess.

Har du någon speciell erfarenhet inom bostadspolitiken som du skulle vilja dela med dig av till Sverige?
– Det skulle vara det samarbete som vi har med de privata bankerna. Man kan lätt tro att Husbanken och de statliga bankerna konkurrerar med varandra. Det gör de delvis men samtidigt har de ett mycket gott samarbete.

Affärsbankerna ger lån till en viss nivå och därefter träder Husbanken in med lån till låg ränta.

– Det är ett Columbi ägg som fungerar mycket bra, säger Liv Signe Navarsete.
Under sitt besök i Oslo lanserade Stefan Attefall sitt förslag om att föra de nordiska marknaderna för bostadsbyggande närmare varandra. Han bjuder in sina nordiska kolleger för att diskutera hur man kan samordna byggregler och få bort handelshinder.

Målet är lägre kostnader och ökad konkurrens.

– Vi behöver bättre förutsättningar för ökat bostadsbyggande. Då krävs ökade möjligheter att bygga rationellt med prefab och komponenter som produceras i långa serier. Samtidigt kan vi nå bättre konkurrens mellan byggföretagen. Då kan vi undvika flaskhalsproblem och inflation när byggandet ökar, säger Stefan Attefall.

Till att börja med har nu Norges och Sveriges bostadsministrar kommit överens om att hålla möten för att diskutera dessa frågor.

– Nu ska vi också bjuda in regeringarna i Danmark och Finland till ett fritt samtal i höst, så att vi kan ta reda på vad det är som hindrar att vi skapar något som mer liknar en gemensam nordisk marknad för bostadsbyggande, säger Stefan Attefall.

Den ambitionen har Stefan Attefall trots att problemet med olika svenska kommuners särkrav när det gäller energi, tillgänglighet och buller i bostäder fortfarande utgör ett hinder. I Byggindustrin 17/11 sa statssekreterare Ulf Perbo att dessa särkrav förstör mycket för bostadsbyggandet.

– Jag diskuterar med kommunerna för att göra något åt det problemet, säger Stefan Attefall.

Den norska bostadsmarknaden har å ena sidan sin lösning med den statliga Husbanken. Samtidigt får marknadskrafterna stort spelrum. De sista resterna av hyresreglering försvann vid utgången av 2009. Det finns lagstiftning mot "orimliga hyror" men i princip är det tillgång och efterfrågan som styr. Det finns gott om lägenheter att hyra.

Hyresgästen och hyresvärden avtalar om hyran vart tredje år. Något besittningsskydd i svensk mening finns inte.

– Vi skulle få stora omställningsproblem med svåra sociala konsekvenser om vi försökte införa marknadshyror i Sverige, säger Stefan Attefall.

En annan stor skillnad är ägarlägenheterna som står för omkring 80 procent av beståndet. Bara omkring 4 procent av bostäderna är kommunal allmännytta. I Sverige infördes möjligheten att bygga ägarlägenheter 2009 och vi väntar vi fortfarande på att byggandet ska komma i gång. Under 2010 byggdes ynka 85 ägarlägenheter, varav 50 i lilla Öckerö utanför Göteborg.

– Vi måste ge detta mer tid. En del aktörer är osäkra när det gäller finansiering och försäkringar, säger Stefan Attefall.

Samma dag som Stefan Attefall besökte Oslo sa han i debattartikel i Dagens Industri att han vill ha friare hyressättning när andrahandslägenheter hyrs ut. När man hyr ut en ägarlägenhet i Sverige är numera en hyresintäkt på 18 000 kronor skattefri, mot tidigare 4 000 kronor.

– Här måste vi gå vidare så att en ännu större del av intäkten befrias från skatt, säger Stefan Attefall.

I Norge finns en stor marknad med ägarlägenheter till uthyrning. Där kan man skattefritt hyra ut sin bostad upp till halva bostadens värde. En person kan ha upp till fem ägarlägenheter.

– I Norge kan man investera i en lägenhet i stället för att ha pengarna på banken, säger Stefan Attefall.

Han vill också att man ska kunna ombilda befintliga lägenheter till ägarlägenheter. På så vis skulle fler bostäder komma ut på marknaden.

– Min ambition är att vi ska lägga fram en proposition om detta under den här mandatperioden, säger Stefan Attefall.

Stora skillnader
I Norge står ägarlägenheter för omkring 80 procent av beståndet. Bara omkring 4 procent av bostäderna är kommunal allmännytta. Man kan skattefritt hyra ut sin bostad upp till halva bostadens värde. En person kan ha upp till fem ägarlägenheter. I Sverige infördes möjligheten att bygga ägarlägenheter 2009. Under 2010 byggdes 85 ägarlägenheter.

Trögt för ägarlägenheter
Under 2010 färdigställdes 85 ägarlägenheter i Sverige, varav 50 på Öckerö, en kommun med knappt 12 450 invånare i Göteborgs norra skärgård. Det visar en sammanställning som SCB nyligen presenterade.

Färre bostäder byggda
Ny statstik från SCB visar att totalt färdigställdes 19 500 bostadslägenheter i nybyggda hus i Sverige under 2010. Det är en minskning med 15 procent jämfört med 2009. Av de färdigställda bostäderna var 8 875 lägenheter i småhus och
10 625 i flerbostadshus.

Flest nybyggda bostadslägenheter per invånare byggdes i Uppsala län, med drygt tre nybyggda lägenheter per 1 000 invånare, medan det i Norrbottens, Kopparbergs, Gävleborgs och Västernorrlands län byggdes mindre än en bostadslägenhet per 1 000 invånare.

Björn Dickson - bjorn@byggindustrin.com

Dela artikeln:


Få nyhetsbrevet som ger dig bäst koll på byggbranschen

Genom att skicka in mina uppgifter godkänner jag Bonnier Business Media AB:s (BBM) allmänna villkor. Jag har även tagit del av BBM:s personuppgiftspolicy.