Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Politik

Attefalls förslag: "Enklare planprocess och förbud mot kommunala särkrav"

Publicerad: 13 februari 2014, 08:47

Bostadsminister Stefan Attefall (KD) presenterar i dag sin paketlösning för en förenkling av planprocessen. Färre detaljplaner, enkel planprocess blir standard, fler avvikelser från plan tillåts, kommuner måste kunna redovisa riktlinjer för exploateringsavtal och markanvisningar och, inte minst, förbud mot kommunala särkrav. Det är några av huvudingredienserna i den blivande propositionen.


Stefan Attefall presenterar i dag (torsdag) huvuddragen i den tänkta proppen för en förenklad planprocess i en debattartikel i Svenska Dagbladet. Utkastet till lagtext går nu till Lagrådet för en juridisk koll.

”I dag har en planprocess i värsta fall kunnat ta upp till tio år. Så kan vi inte ha det. Det tar för lång tid att möta bostadsbristen. Byggkostnaderna ökar när byggherren ska vänta länge innan intäkter nedlagda i projektering och markkostnader börjar trilla in och osäkerheten ökar risktagandet som måste kompenseras. Mindre aktörer får svårare att konkurrera. Allt detta leder till ökade byggkostnader och sämre konkurrens” skriver Stefan Attefall i debattartikeln.

Så här ser förslaget ut i korthet:

Färre detaljplaner. Regeringen föreslår att detaljplaner i princip endast ska krävas för åtgärder som kräver bygglov och vars användning kan innebära en betydande miljöpåverkan. Förslaget innebär att kommunen får större möjlighet att bedöma om det finns ett behov av en detaljplan eller inte.

Enkelt planförfarande blir standard. Regeringen föreslår att det enkla planförfarandet ska bli standard i framtiden, medan dagens normala förfarande endast ska användas om planförslaget är av större betydelse. Ett enkelt planförfarande innebär att vissa moment kan hoppas över.

Beslut i byggnadsnämnden. Regeringen föreslår att fler planer ska kunna antas av kommunstyrelsen och byggnadsnämnden i stället för av kommunfullmäktige. Här räknar Attefall med att den interna processen inom kommunen kan förkortas med upp till fyra månader.

Fler avvikelser från plan tillåts. I dag får en avvikelse från planen inte innebära en annan användning än den som bestämts i detaljplanen. ”Detta är för stelbent”, skriver Attefall. Regeringen föreslår att det ska vara möjligt att godta ett lämpligt komplement som innebär en annan användning i till exempel ett bostadsområde, som en liten närbutik eller att någon vill använda en del av sin bostad för näringsverksamhet.

Vissa bestämmelser i en detaljplan upphör att gälla efter en tid. Regeringen föreslår att bestämmelser om arkitektonisk eller estetisk utformning ska upphöra att gälla efter den så kallade genomförandetiden, det vill säga fem till femton år efter att planen antogs, beroende på vad kommunen bestämmer i detaljplanen. Förslaget gäller inte sådana bebyggelseområden som är särskilt värdefulla från bland annat kulturhistorisk eller konstnärlig synpunkt.

Kommunen ska ha riktlinjer för exploateringsavtal och markanvisningar. ”Eftersom de förhandlingar mellan en exploatör och en kommun som nästan alltid föregår större byggprojekt inte är offentliga finns det risk för att exploatörerna ges olika förutsättningar. Det är viktigt att byggbolag kan konkurrera på lika villkor”, skriver Attefall. Regeringen föreslår att kommunen måste ha riktlinjer som bland annat anger vilka utgångspunkter och mål kommunen har när den ska ingå avtal kring exploatering, markanvisning och genomförande av detaljplaner.

Nationella byggregler införs. Byggnormer ska vara nationella och olika kommuner får inte ställa särkrav på ett byggnadsverks tekniska egenskaper. Om en kommun trots detta ställer särkrav ska dessa vara utan verkan. Kommunen inte får ställa krav som går längre än vad som framgår av plan- och bygglagen och Boverkets byggregler, till exempel när det gäller energikraven.

”Det gör att det blir lättare för byggherrar och byggbolag som verkar i olika delar av landet att bygga på ett rationellt sätt. Tidigare har regeringen också gett Boverket i uppdrag att se över och skärpa energikraven för att se till att det vi bygger blir långsiktigt hållbart. Med gemensamma byggregler i hela landet skapar vi bättre förutsättningar för ett smart byggande till lägre kostnader”, skriver Stefan Attefall.

BI gör tummen upp för regeringens förslag

Sveriges Byggindustrier anser att regeringen tar viktiga steg mot en snabbare och enklare byggprocess med de föreslagna ändringarna av plan- och bygglagen.

– Det är nödvändigt att göra det smidigare och snabbare att bygga. Efterfrågan på bostäder är stor. Dagens väg för att bygga bostäder har utvecklats till en stor och omfattande beslutsprocess med ett flertal stoppklossar. Nu filar regeringen på stoppklossarna, må detta arbete fortsätta så det byggs fler bostäder snabbare i framtiden, säger Björn Wellhagen, näringspolitisk chef Sveriges Byggindustrier.

– Enhetliga nationella byggregler underlättar för att bygga rationellt och industriellt och pressar kostnaderna. En ökad öppenhet kring exploateringsavtal och markanvisningar kommer att förbättra konkurrensen. Det har funnits en tendens hos vissa kommuner att föra över samhälleliga kostnader på enskilda byggprojekt. I slutänden har vissa boende fått vara med och betala dubbelt för kommunal infrastruktur, säger Björn Wellhagen.

Dela artikeln:

Få nyhetsbrevet som ger dig bäst koll på byggbranschen

Genom att skicka in mina uppgifter godkänner jag Bonnier Business Media AB:s (BBM) allmänna villkor. Jag har även tagit del av BBM:s personuppgiftspolicy.