fredag3 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Politik

"Besvärande små satsningar på stora problem"

Publicerad: 20 september 2016, 14:52

I dag presenterade regeringen budgetproposition för 2017.

I dag presenterade regeringen budgetproposition för 2017. En rad poster rör samhälsbyggnadssektorn. Totalt ska 55 miljoner kronor per år gå till åtgärder som förenklar byggreglerna och kortar handläggningstiderna för att få fram mer bostäder. Dessutom får Trafikverket 8,7 miljarder som i huvudsak ska gå till järnvägsunderhåll.

Ämnen i artikeln:

byggpolitikPolitik

Nomi Melin Lundgren

nomi@byggindustrin.se


Sveriges Byggindustrier välkomnar satsningarna på järnvägsunderhåll 2019-2020, men tycker att de ligger för långt fram i tiden.

– Sveriges Byggindustrier uppskattar att regeringen insiktsfullt aviserar stora satsningar inom infrastrukturområdet. En väl fungerande infrastruktur skapar tillgänglighet och förutsättningar för ökat bostadsbyggande samtidigt som industrins transporter blir konkurrenskraftiga.  De stora satsningarna, som till stor del fokuserar på järnvägsunderhåll, ligger dock 2019-2020 vilket olyckligtvis är utanför regeringens mandatperiod och de är därför osäkert om de realiseras. Nu inväntar vi med spänning infrastrukturpropositionen som aviserats under hösten. Där kommer vi att kunna läsa hur regeringen ser på utmaningen att skapa det långsiktigt hållbara transportsystemet, säger Lars Redzter, chef för Infrastruktur på Sveriges Byggindustrier.

Vd Ola Månsson håller med.

– Satsningarna behövs här och nu. Vi behöver även investeringar i infrastruktur för att öka bostadsbyggandet, vilket vi hoppas kunna se i den kommande infrapropositionen, säger Ola Månsson, vd Sveriges Byggindustrier.

Han är dock positiv till att anslagen till forskning kring bland annat digitalisering och ett hållbart samhällsbyggande kommer att få ökade resurser.

Sveriges Byggindustriers, utbildningsansvarige, Lars Tullstedt, tycker att satsningarna på yrkesvux är välbehövliga, men det är viktigt att dessa statliga medel inte enbart används används till kommunernas egen kompetensförsörjning inom vård och omsorg.

– Om planerna på 700000 bostäder förverkligas lär det behövas yrkesutbildade i mängder, långt fler än gymnasieskolan utbildar i dagsläget. Även satsningen på lärlingsvux är positiv ur branschens perspektiv. Jag känner dock en oro kring att företagen får det stöd de behöver från skolorna för att kunna leverera en fullgod yrkesutbildning. Ihop med dessa satsningar är det också glädjande att det ser ut att bli verklighet av försöksverksamheten med branschskolor. Vi hoppas att både golv- och mur/putsbranschen kan komma med i den, säger Lars Tullstedt.

Anders Lago, förbundsordförande HSB, tycker att satsningarna på bostäder är för små.

– Alla satsningar är givetvis välkomna när bostadskrisen bitit sig benhårt fast i stora delar av Sverige. Men budgeten är att betrakta som besvärande små satsningar på stora problem.

Trots att bostadsbyggandet har ökat 50 procent enligt statistik från SCB och i år uppgår till 33 950 påbörjade bostäder, är det långt ifrån tillräckligt för att nå målet om 70 000 nya bostäder om året fram till 2025, enligt Anders Lago.

– De nya bostäderna skulle med dagens politik långt ifrån nå alla dem som står utanför bostadsmarknaden idag. Och på det problemet har regeringens budget inget svar. Den stora utmaningen för regeringen återstår: att skapa ny social bostadspolitik som skapar verkliga förutsättningar för att fler människor får möjlighet att hitta en egen bostad. Den handlar bland annat om höjda bostadsbidrag och att ge stöd till bosparande, samt att utnyttja befintligt bestånd bättre genom förändrad flyttskatt, säger Anders Lago.

Maria Ranka på Stockholms Handelskammare välkomnar satsningarna på järnvägsunderhåll

– Vår förhoppning är också att höstens infrastrukturproposition ska innehålla en robust investering i fyra järnvägsspår längs hela sträckan mellan Uppsala och Stockholm. Det är Sveriges pendlingstätaste järnvägssträcka och utbyggd kapacitet kan ge 100 000 nya bostäder, säger hon.

På Fastighetsägarna är man besviken och anser att i stället för att skapa långsiktiga reformer för fler bostäder och en bättre fungerande bostadsmarknad fyller regeringen budgetpropositionen med symbolinsatser, vars effekter på bostadsmarknaden får anses försumbara.

– Trots ett högt tonläge mot tidigare regeringars resultat inom området förefaller regeringen sakna en plan för bostadsmarknaden, säger Martin Lindvall, samhällspolitisk chef på Fastighetsägarna Sverige, i en kommentar till regeringens budgetproposition.

Han tror inte att åtgärderna för snabbare handläggning av plan- och byggärenden, en översyn av byggreglerna och ett tillfälligt sänkt tak för uppskov med reavinstbeskattningen vid bostadsförsäljning kommer att få tillräcklig effekt.

– För att verkligen åstadkomma en varaktig förbättring av svensk bostadsmarknad krävs reformer, inte duttande med enskilda stödinsatser eller skatteförslag som av de flesta redan dömts ut som otillräckliga. Politiken behöver ta sikte på förslag som permanent främjar investeringar i fler och förbättrade bostäder, ökar rörligheten på bostadsmarknaden, leder till att bostäder som redan finns utnyttjas mer effektivt och ger trygghet även för resurssvaga hushåll, säger Martin Lindvall.

I budgetpropositionen avsätter regeringen också 2,7 miljarder kronor i investeringsstöd för fler nya hyreslägenheter.

– Regeringen har uppenbarligen svårt att få igenom sitt sedan länge aviserade investeringsstöd, men har ändå valt att fortsätta göra det till huvudnummer i sin bostadspolitik. Att branschen så tydligt tagit avstånd från den sortens stöd och visat på bättre alternativ tycks inte ha påverkat regeringen. Det är synd och fördröjer ytterligare övergången till en bättre fungerande bostadsmarknad, säger Martin Lindvall.

På branschorganisationen Sabo, Sveriges allmännyttiga kommunala bostadsföretag, är men inte heller nöjd. Vd Anders Nordstrand vill se fler åtgärder

– Ska bostadsbristen lösas krävs mer omfattande åtgärder. Idag är hyresrätten skattemässigt missgynnad och det krävs reformer för att skapa balanserade ekonomiska villkor mellan upplåtelseformerna. Det krävs också betydligt större konkurrens på bygg- och byggmaterielmarknaden för att dämpa prisutvecklingen, säger han i en kommentar.

Hyresgästföreningen saknar större satsningar på hållbarhet i miljonprogramsområdena och förslag om att justera den ekonomiska obalans som råder mellan olika boendeformer.

– Hyresrätten är i dag missgynnad skattemässigt och det behöver politiken åtgärda. Det är dags att regeringen tar tag i de stora skattefrågorna och framför allt ser investeringar för att få fram fler bostäder som en del av en större samhällssatsning, säger Mariell Juhlin, chefsekonom på Hyresgästföreningen.

Relaterade artiklar

55 nya miljoner till bygg i budgeten

Budgetnyhet: Start för infocentrum för hållbart byggande

Järnvägsunderhåll i fokus i budgeten

Dela artikeln:

Få nyhetsbrevet som ger dig bäst koll på byggbranschen

Välj nyhetsbrev