onsdag1 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Politik

Bostadsbristen minskar i mindre kommuner

Publicerad: 14 maj 2020, 08:36

För tredje året i rad minskar antalet kommuner med brist på bostäder. I år anger 212 av landets 290 kommuner att det råder underskott på bostäder på bostadsmarknaden. Det är 28 kommuner färre jämfört med för ett år sedan, och 43 kommuner färre jämfört med 2017, enligt Boverkets bostadsmarknadsenkät.

Ämnen i artikeln:

BoverketbyggpolitikPolitikbostadsbyggandebostadsutveckling

Nomi Melin Lundgren

nomi@byggindustrin.se


En stor majoritet av landets kommuner har fortfarande stor bostadsbrist, men sedan 2017 har bristen på bostäder i landets kommuner stadigt minskat. Det är nu också fler kommuner som uppger att de har en bostadsmarknad i balans. Totalt 66 kommuner, eller 23 procent, anger att bostadsmarknaden är i balans. Det är 20 fler än förra året.

Allmännyttan ger bättre balans

Det är främst små kommuner som rapporterar balans på bostadsmarknaden. I storstadsregionerna och i större högskolekommuner råder fortfarande underskott på bostäder. Av de kommuner som anger balans har Östersund störst folkmängd, med cirka 64 000 invånare. Åtta kommuner anger att de har överskott på bostäder.

En förklaring till att fler kommuner uppger att de har balans på bostadsmarknaden kan vara att allmännyttan har ökat sitt bestånd med närmare 9 600 bostäder under 2019. Det har gett ett tillskott på 3,5 gånger fler allmännyttiga bostäder som året innan.

Tuffast för vissa grupper

Som tidigare är det vissa grupper som har extra svårt att hitta en bostad: unga, studenter, nyanlända och personer som av olika anledningar inte blir godkända som hyresgäster på den ordinarie bostadsmarknaden. Men även för dessa grupper visar årets bostadsenkät från Boverket på viss förbättring.

I likhet med situationen på bostadsmarknaden som helhet har antalet kommuner med underskott för ungdomar minskat för tredje året i rad, även om 210 kommuner fortfarande har underskott på bostäder för ungdomar.

Det är 18 kommuner färre som bedömer att de har underskott på särskilda boendeformer för äldre jämfört med förra året. Statistik från SCB visar att byggandet av specialbostäder har varit högt de senaste åren, vilket kan vara en förklaring. Antalet kommuner som uppger att det inte finns tillräckligt med bostäder för personer med funktionsnedsättning, där bristen tidigare har varit stor, minskar för andra året i rad.

Svårt för nyanlända

Hälften av landets kommuner har underskott på bostäder för anvisade nyanlända. Samtidigt beskriver flera kommuner att situationen har stabiliserats något till följd av att antalet anvisade nyanlända har minskat jämfört med tidigare år. Särskilt svår är dock situationen för självbosatta nyanlända där cirka två av tre kommuner bedömer underskott på bostäder. Dessa personer har ofta en svag förankring på bostadsmarknaden och hamnar ofta i tillfälliga boendelösningar med osäkra hyreskontrakt och låg boendestandard.

Antalet studentbostäder ökar kraftigt

Studentbostäder är fortfarande en bristvara i landets högskolekommuner, trots att en kraftig ökning av antalet studentbostäder har skett de senaste åren. Enligt kommunernas bedömningar kommer ytterligare 8 200 nya studentbostäder påbörjas runt om i landet under 2020 och 2021, skriver Boverket. Det är samtidigt osäkert hur coronapandemin påverkar bostadsbyggandet. Trycket på studentbostäder kan öka framöver till följd av pandemin, så fler väntas söka sig till universitet och högskolor när arbetslösheten ökar.

Dela artikeln:

Få nyhetsbrevet som ger dig bäst koll på byggbranschen

Välj nyhetsbrev