Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Politik

Branschens egna frågor till bostadsministern

Publicerad: 17 maj 2017, 05:20

Foto: Nomi Melin Lundgren

Offentlig upphandling, marknadshyror och utländsk arbetskraft. Vi frågade branschen vilka frågor de skulle ställa till Peter Eriksson. Nu svarar bostadsministern.


Dag Gunnarsson (i mitten på bilden)

Dag Gunnarsson, vd, Bygg GG i Norrköping:

Fråga:

– Jag skulle vilja att regeringen främjar byggandet av ägarlägenheter och att lägenheter även i det befintliga beståndet kan ombildas till ägarlägenheter. Fler fastigheter där ägarlägenheter och hyresrätter finns i samma trappuppgång leder till att segregationen minskar. När kommer ombildning från hyresrätt till ägarlägenhet att bli möjligt?

Peter Eriksson:

– Regeringen har inget emot fler boendeformer. När det gäller ägarlägenheter lämnades år 2014 i betänkandet Från hyresrätt till äganderätt förslag som skulle göra det möjligt att omvandla hyreslägenheter till ägarlägenheter. Betänkandet har remissbehandlats. Justitiedepartementet, som ansvarar för frågan, avser att bjuda in berörda myndigheter och organisationer som företräder fastighetsägarnas och hyresgästernas intressen till ett samrådsmöte för att diskutera frågorna och få ytterligare underlag.

Fråga:

– Jag skulle vilja att marknadshyror införs, men att det görs med förstånd så att folk inte sätts på bar backe. Marknadshyror skulle göra att bostadsbristen försvinner. Det skulle leda till att hyror blir högre i attraktiva lägen, men att de också sänks i mindre attraktiva. Det skulle ge ett minskat tryck på urbaniseringen och större intresse för folk att bo kvar på landet. Hur ställer sig Peter Eriksson till detta?

Peter Eriksson:

– Regeringen har inga planer på att införa marknadshyra. Vi står bakom det system som finns i Sverige med förhandlade hyror. Sedan finns det alltid utrymme för förbättringar, och ett sådant förslag kom förra året från regeringens utredare Claes Stråth som bland annat föreslog en förbättrad tvistlösningsmekanism. Bristen på bostäder i allmänhet och hyresrätter i synnerhet löses främst genom andra metoder, framför allt fler bostäder och bättre nyttjande av befintligt bestånd.

Carin Stoeckmann, vd, Byggmästar’n i Skåne:

Fråga:

– Vad händer när räntan går upp, vilka kommer att vilja bygga hyresrätter då?

Peter Eriksson:

– Enligt Boverket kommer antalet byggda hyresrätter gå om bostadsrätter nästa år. Det finns inget som tyder på att byggande av hyresrätter kommer att minska, och då är faktorer som ränteökning inräknade. Regeringens investeringsstöd är väl efterfrågat bland byggherrarna, vilket tyder på att hyresrätter med rimliga hyror är attraktivt att bygga även fortsättningsvis.

Fråga:

– Jag skulle vilja veta hur man jobbar med regelförenklingar? Många som är ute på byggen är småföretagare och för dem är det viktigt att få lägga fokus på rätt saker och inte administration. Det är en viktig del i att få igång en ökad bostadsproduktion.

Peter Eriksson:

– Regeringen har gett en kommitté i uppdrag att systematiskt se över Boverkets byggregler. Syftet med översynen är att modernisera regelverken och därmed gynna ökad konkurrens och ökat bostadsbyggande. Det är ett stort arbete, kommittén ska arbeta i tre år med detta, och det kommer att leda till enklare produktion ute på byggena.

Fråga:

– Jag skulle vilja veta hur regeringen jobbar för att få in mer utländsk arbetskraft och möjligheten att kunna köpa in tjänster utifrån utan att det blir för krångligt. Att öppna gränserna och verka för harmonisering med EU:s regelverk är också viktigt så att reglerna inte skiljer sig åt för mycket i olika länder. Vad händer på det området?

Peter Eriksson:

– Utländsk arbetskraft är viktig för att minska bristen på arbetskraft och öka konkurrensen. Ett sätt att förenkla för utländska företag är att Boverkets byggregler numera finns på engelska. Regeringen arbetar också med att få till en ökad harmonisering av regelverket på nordisk nivå.

Rolf Carlsson, arbetande styrelseordförande, BYGGA GWG, Gnosjö-regionen:

Fråga:

– Lagen om offentlig upphandling (LoU) fungerar illa i och med att det i stort sett alltid är lägsta pris som vinner anbuden, vilket betyder att det är de med lägst innehåll i offerten som får göra jobben.  Även beställarsidan inom offentlig sektor har ofta låg kompetens och släpper igenom handlingar som är bristfälliga. Det leder i sin tur till Ätor (ändringar och tillägg) och längre byggtider vilket gör att vi småföretagare inte vågar lämna anbud. Min fråga är om det finns några planer på att ändra LoU?

Peter Eriksson:

– I den nya lagen om offentlig upphandling, som trädde i kraft den 1 januari 2017, har utvärderingsgrunden ”bästa förhållandet mellan pris och kvalitet” lyfts fram i första rummet. Det är möjligt att ställa höga krav på kvalitet i form av obligatoriska krav även när avsikten är att utvärdera priset. Den nya LoU ger goda förutsättningar att beakta annat än priset i en upphandling. Genom nya LoU har också vikten av kvalitetsaspekter betonats och bland annat har de upphandlande myndigheternas möjligheter att ställa krav på exempelvis schysta villkor och miljömål stärkts.

Upphandlande myndigheter måste i varje enskild upphandling göra en bedömning av vilken grund för utvärdering som bör användas och att väl genomtänkta kvalitetskrav ställs. Att det finns en god beställarkompetens är därför avgörande och att de som jobbar med upphandling får rätt stöd. Upphandlingsmyndigheten har sedan den 1 september 2015 det samlade ansvaret för att utveckla, förvalta och stödja myndigheter och enheter att följa regeringens upphandlingsstrategi och nya LoU.

Varje år upphandlar det offentliga Sverige varor och tjänster för drygt 600 miljarder kronor. Självklart ska dessa medel användas på bästa sätt. Svensk innovationskraft ska användas för att utveckla varor och tjänster, skapa klimatnytta och bidra till social hållbarhet. Genom att använda offentlig upphandling strategiskt brukar vi gemensamma resurser effektivt och ändamålsenligt.

Relaterade artiklar

Peter Eriksson – ett år vid makten

”Jag har ganska mycket förhoppningar på industriellt byggande”

Johanna Åfreds

Reporter

johanna@byggindustrin.se

Dela artikeln:


Få nyhetsbrevet som ger dig bäst koll på byggbranschen

Genom att skicka in mina uppgifter godkänner jag Bonnier Business Media AB:s (BBM) allmänna villkor. Jag har även tagit del av BBM:s personuppgiftspolicy.