måndag27 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Politik

Byggarnas önskelista till regeringen

Publicerad: 20 februari 2020, 05:00

Branschen vill se satsningar inom flera områden för att stärka byggforskning.

Cirka 300 personer i samhällsbyggnadssektorn har deltagit i workshoppar, seminarier, utskottsarbete, enkäter och intervjuer för att ta fram synpunkter inför regeringens forskningspolitiska proposition som beräknas lämnas hösten 2020.

Ämnen i artikeln:

byggpolitikPolitikbyggforskningbygginnovationer

I byggarnas inspel till regeringen som sammanställts av IQ Samhällsbyggnad föreslås förstärkta satsningar inom flera områden för stärkt forskning. Dessa är i kort sammanställning:

Beteenden – utöka tvärvetenskaplig och tvärsektoriell beteendeforskning, följeforskning i kommuner och regioner kring beteende och delaktighet.

Digitalisering – AI och avancerade analysmetoder, standardisering av digitala informationsflöden och datatillgänglighet, affärs- och verksamhetsmodeller och industriella processer.

Doktorandutbildningen – säkerställ denna genom tillräckligt lång finansiering, 4 år.

Förenkla ansökningsförfarandet – flerstegsprocesser i utlysningarna, minska administrationen.

Klimatomställning – cirkulär ekonomi och resursanvändning, energieffektivisering, nya material och materialutveckling, analyser och optimering av lösningar för ett fossilfritt byggande, transformering och förvaltning av det redan byggda, nya affärs- och verksamhetsmodeller.

Livsmiljöer – tvärsektoriella satsningar kring hur vi kan utforma jämlika och inkluderande samhällen utifrån samtliga hållbarhetsaspekter.

Modernt och effektivt byggan­de – riktade forsknings- och innovationssatsningar som leder till effektivt byggande, industriellt byggande, minskade byggskador och standardisering.

Policy – tvärvetenskapliga satsningar kring styrmedel och regelverk samt hur offentlig upphandling kan driva utveckling.

Resurser och resiliens – utveckla hållbara lösningar och strategier för hållbara städer och samhällen, resiliens, säkerhet, matproduktion, dricksvattenförsörjning, klimatanpassning, mark- och resursanvändning. Satsningar på metoder, processer och affärs- och verksamhetsmodeller, med särskilt fokus på nyttjande av den redan bebyggda miljön.

Skapa förutsättningar för rör­lighet – genom flexibilitet i utbildningssystemet och utökade möjligheter att gå mellan akademin och näringsliv/offentlig sektor.

Strategiska innovationsprogrammen – komplettera de befintliga innovationsprogrammen med ett nytt program inriktat på attraktiva livsmiljöer med social hållbarhet, delaktighet och gestaltning i fokus.

Tvärsektoriella satsningar – på följe­forskning i näringsliv och offentlig sektor, kommun- och näringslivsdoktorander.

Tvärvetenskapliga satsningar – för att möta de komplexa frågorna i samhällsförändringen.

Läs hela IQ Samhällsbyggnads inspel och andra aktörers inspel till den forskningspolitiska propositionen på Iqs.se.

Relaterade artiklar

Missa inte att söka pengar till innovation

Stöd till innovation i branschen har tredubblats

Jörgen Hallström, frilansjournalist, red@byggindustrin.se

Dela artikeln:

Få nyhetsbrevet som ger dig bäst koll på byggbranschen

Välj nyhetsbrev