Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Politik

Förtydligar vilka ventilationsändringar som ska anmälas

Publicerad: 20 juni 2017, 08:21

Boverket har uppdaterat sina allmänna råd om anmälan för åtgärder som inte är bygglovspliktiga. Detta ska leda till en mer enhetlig tillämpning i landets kommuner. Förändringarna träder i kraft den 1 juli.


De allmänna råden har hittills avsett åtgärder på brandskyddsområdet, men Boverket har nu utökat dessa allmänna råd till att även ange vilka ändringar på ventilationsområdet som är väsentliga och därmed kräver anmälan till byggnadsnämnden.

Anledningen till kompletteringen är att Boverket har uppmärksammat att tillämpningen av anmälningsskyldigheten har skilt sig åt mellan olika kommuner. Syftet med de nya råden är att få en mer enhetlig tillämpning i landet.

Boverket definierar ”väsentlig ändring” på följande sätt:

”Med väsentlig ändring av anordning för ventilation avses sådana åtgärder som påverkar luftkvaliteten inomhus och som, om de utförs felaktigt, kan leda till risk för försämrad luftkvalitet, fukt- och mögelskador, ökad radonhalt eller föroreningar i en koncentration som medför negativa hälsoeffekter eller besvärande lukt.

En ändring av en anordning för ventilation som medför behov av ny projektering, injustering av hela ventilationssystemet eller kontroll av ventilationssystemets funktioner utgör normalt en väsentlig ändring. Detsamma gäller en ändring av en anordning för ventilation som medför krav på funktionskontroll enligt 5 kap. 1 § plan- och byggförordningen (2011:338). Ändring av ventilation kan också i vissa fall väsentligt påverka brandskyddet i en byggnad eller beröra konstruktionen av byggnadens bärande delar och därmed på den grunden vara anmälningspliktig. (BFS 2017:4).”

Bland exemplen på väsentliga ändringar listar Boverket bland annat:

■ Installation av ny styr- eller reglerutrustning för hela eller betydande delar av ett ventilationssystem.
■ Installation av reningsutrustning eller ändrade funktioner i ett ventilationssystem.
■ Installation eller byte av aggregat, fläkt, ventilationskanaler eller värmeväxlare som påverkar ventilationsflöden eller luftkvalitet
■ Ändring av anordning för ventilation för att anpassa ventilationsflöden till ändrad användning av en byggnad, exempelvis till följd av byte av verksamhet, förändrad planlösning eller avsevärt ökat personantal.

Läs mer om kompetteringen här: Klicka här

Anders Siljevall, anders@byggindustrin.se

Dela artikeln:

Få nyhetsbrevet som ger dig bäst koll på byggbranschen

Genom att skicka in mina uppgifter godkänner jag Bonnier Business Media AB:s (BBM) allmänna villkor. Jag har även tagit del av BBM:s personuppgiftspolicy.