fredag3 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Politik

Lista: 40 politiska åtgärder som gör bostadsbyggandet hållbart

Publicerad: 25 oktober 2021, 06:54

Klimatdeklarationer för att ställa krav på byggnadsmaterial och metoder att vara fossilfritt och hållbart i ett livscykelperspektiv är ett förslag.

Foto: Mattias de Frumerie

Fler trähus, minskad energiåtgång och klimatneutral betong. Så vill civilutskottets representanter bygga bostäder hållbart.

Ämnen i artikeln:

SocialdemokraternaModeraternaVänsterpartietSDSverigedemokraternabyggpolitikPolitik

Ola Johansson (C)

1 Använd klimatdeklarationer för att ställa krav på byggnadsmaterial och metoder att vara fossilfritt och hållbart i ett livscykelperspektiv.

2 Fler insatser för att främja byggandet trä och att använda återvunnet material, exempelvis för att undvika att använda betong i grundläggning.

3 Takytor ska betraktas som en strategisk resurs för energiproduktion, dagvattenhantering och ekosystemtjänster.

Robert Hannah (L)

1 Minska byggnaders klimatpåverkan minskas genom att stål, betong och andra byggmaterial framställs klimatneutralt.

2 Arbeta för bättre cirkuläret i byggandet – att öka ambitionen att återanvända byggmaterial vid rivning. Förbränningen ska minska till förmån för återanvändning som nya produkter. Redan i byggskedet behöver man en tydlig plan för hur material ska kunna återvinnas när byggnaden rivs.

3 Möjliggör att hus produceras i större volymer. Om några hustyper kan förhandsgodkännas för hela landet kan man uppnå goda skalfördelar för produktionen av dessa, både ekonomiskt och klimatmässigt.

Läs mer: 36 reformer som ökar bostadsbyggandet

Emma Hult (MP)

1 Utveckla klimatdeklarationerna så att de gäller fler byggnader, gynnar återbruk och har tvingande gränsvärden.

2 Minska byggsektorns klimatpåverkan genom att bygga fler trähus och anta ett nationellt mål om att hälften av alla flerbostadshus ska byggas i trästomme 2025.

3 Införa fler styrmedel och stödsystem för att bygga hus med hög energiprestanda.

Johan Löfstrand (S)

1 Vi har lagt fram ett förslag kring att klimatdeklarera bostäder där byggherren ska redovisa vilken klimatpåverkan som uppstår när man bygger ett hus. 

2 I Januariavtalet har vi en skrivning där vi vill öka byggandet med trä, som vi tror kommer ha en positiv klimatpåverkan. Det är dessutom en mer ekonomisk produkt. 

3 Vi måste ha en hållbar samhällsplanering. När vi planerar nya stadsdelar måste man väva in klimataspekter redan från början.

Carl-Oskar Bohlin (M) 

1 Vi vill bidra till att det som byggs idag är mer flexibelt, avseende till exempel planlösning och användningsområde för att det som byggs ska kunna användas under en lång tid, och samtidigt enkelt anpassas till nya förutsättningar och behov.

2 Genom god incitamentstruktur som bidrar till utveckling av mer klimatsmarta versioner av samtliga material. Standarder, lagstiftning och upphandlingar bör vara materialneutrala då det är lämpligt att ta sin utgångspunkt i egenskapskrav.

3 Genom att kärnkraften värnas. Det möjliggör såväl hållbar energianvändning som produktion.

Läs mer: Civilutskottets bostadspolitik – under 60 sekunder 

David Josefsson (M)

1 Hur ska byggandet av bostäder bli mer hållbart? Nämn tre åtgärder.

2 Friare byggregler som möjliggör innovation och yteffektivitet. Befintligt regelverk hämmar i viss utsträckning detta vid nybyggnation av bostäder idag.

3 Teknikutveckling och innovationskraft från branschen kommer vara bärande både vad gäller byggprocessen och hur hållbara bostäderna är efter inflytt.

4 Friare regelverk kring omvandling av lokaler och flexiblare användning — med den strukturomvandling kontor såväl som handel står inför behövs flexiblare regler kring användning av befintliga ytor till nya användningsområden.

Cecilie Tenfjord Toftby (M)

1 Bättre logistik vid byggnation, som att material och personal är på rätt plats vid rätt tidpunkt. 

2 Att välja material som är miljövänligt och som håller i längden.

3 Att bygga energieffektivt från början.

Lars Beckman (M)

1 Helhetssyn och ett livscykelperspektiv på materialet.

2 Fossilfri elproduktion med kärnkraft, exempelvis.

3 Ett nära samarbete med tillverkarna för att bejaka ny teknik.

Larry Söder (KD)

1 Betrakta byggnation och miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv. 

2 Utveckla material att bli mer hållbart. 

3 Minska energiåtgången i bostäder.

Roger Hedlund (SD)

1 Nya metoder för att minska energikostnaderna, genom effektivare sätt att förbruka värme och el i bostäder, behöver utredas.

2 Byggreglerna ska bidra till teknikneutrala val, som hållbara uppvärmningssystem som inte är fossilbränslebaserade, effektiv elanvändning i uppvärmningen och långsiktigt energieffektiva byggnader med bra klimatskärm.

3 Reglerna behöver ta hänsyn till effektutmaningen (elsystemets förmåga att leverera effekt under årets alla timmar i elnäten).

Angelica Lundberg (SD)

1 Byggregler som ger långsiktigt energieffektiva byggnader med bra klimatskärm, det vill säga golv, tak, ytterväggar och fönster som håller värmen inne och kylan ute. 

2 Minskad energiförbrukning i bostäder genom effektivare lösningar för el och värme. 

3 Effektiv markanvändning vid bostadsbyggande för att behålla en balans mellan bostadsbehov, livsmedelsförsörjning och bevarandet av skog och natur.

Mikael Eskilandersson (SD)

1 Att lägenheter byggs så energieffektivt som möjligt.

2 Att minska energikostnaderna genom effektivare sätt att förbruka värme och el i bostäder.

3 Att byggreglerna ska bidra till teknikneutrala val och att reglerna ska ta hänsyn till effektutmaningen. Det vill säga elsystemets förmåga att leverera effekt under årets alla timmar.

Momodou Malcolm Jallow (V)

1 PBL måste revideras så att det redan i detaljplan blir möjligt att ställa krav på energieffektivitet, typ av uppvärmning, konstruktion.

2 Det statliga investeringsstödet för hyresbostäder bör utökas och förbättras för att uppnå större grad av social hållbarhet och samtidigt ställa hårdare miljökrav i samband med att man mottar stödet.

3 Stödet för energieffektivisering och renovering av flerbostadshus bör utökas. Syftet är såväl effektivare energianvändning, som att se till att hyresgäster inte ska behöva lämna sina hem på grund av chockhöjda hyror i samband med renovering av deras hus.

Fotnot: Socialdemokraternas Elin Lundgren, Sanne Lernström, Leif Nysmed och Joakim Järrebring hänvisar samtliga till gruppledaren Johan Löfstrands svar. 

 

David Johansson

Dela artikeln:

Få nyhetsbrevet som ger dig bäst koll på byggbranschen

Välj nyhetsbrev