måndag25 september

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Politik

Lista: 7 nya lagar att hålla koll på

Publicerad: 3 juli 2023, 09:13

Vi listar sju nya lagar som påverkar bygg- och fastighetssektorn.

Foto: Mattias de Frumerie / Maxim Thoré/Bildbyrån

När nya lagar införs från halvårsskiftet är det flera förändringar som du i samhällsbyggnadssektorn bör känna till.

Ämnen i artikeln:

byggpolitikPolitikbyggarbetebyggbranschenbyggjobbbyggtekniknybyggnation

Anders Siljevall

anders@byggindustrin.se


Tidsbegränsade bygglov för bostäder förlängs

Ikraftträdande: 12 april 2023

Möjligheten att ansöka om tidsbegränsade bygglov för nybyggnad för bostadsändamål och tillhörande åtgärder förlängs med fem år till den 1 maj 2028. Syftet med ändringen är att det även fortsättningsvis ska vara möjligt att använda tillfälliga bostäder som ett komplement till permanent byggande där bostadsbehovet annars inte fullt ut kan tillgodoses.

Läs även: Ny mätning: Bostadsbyggare deppar om tredje kvartalet

Nytt bidrag för energieffektivisering i småhus

Ikraftträdande: 3 juli 2023

Den som äger ett småhus som värms upp med el eller gas söka bidrag för energieffektivisering. Bidraget kan ges till materialkostnader för vissa åtgärder på värmesystemet, till exempel att installera en värmepump eller ansluta till fjärrvärme. Du kan också få bidrag för åtgärder på klimatskärmen, men bara om du först fått bidrag till värmesystemsåtgärder för samma hus.

Tilläggsbidrag till barnfamiljer i bostadsbidraget förlängs – och höjs

Ikraftträdande: 1 juli 2023

Det tillfälliga tilläggsbidraget till barnfamiljer inom bostadsbidraget förlängs till utgången av 2023. Tilläggsbidraget höjs även från 25 till 40 procent av det preliminära bostadsbidraget för samma månad. Bakgrunden är den försämrade ekonomiska situation som barnfamiljer med låga inkomster har fått på grund av fortsatt ökade levnadsomkostnader. Ingen särskild ansökan krävs, utan det betalas ut till barnfamiljer som har rätt till bostadsbidrag i form av särskilt bidrag eller umgängesbidrag.


Läs även: Nya byggregler mitt i krisen oroar: "Verkligen inte rätt läge"

Mer avdrag kan göras för FoU-medarbetare

Ikraftträdande: 1 juli 2023

Har du personal som jobbar med forskning och utveckling? Nu höjs det högsta sammanlagda avdraget från arbetsgivaravgifterna som får göras för samtliga personer som arbetar med forskning eller utveckling hos den avgiftsskyldige från 600 000 kronor till 1,5 miljoner kronor per månad. Taket för nedsättningen av den allmänna löneavgiften för personer som arbetar med forskning eller utveckling höjs i motsvarande mån.

Försvaret ska få göra mer undantag från LOU

Ikraftträdande: 1 juni 2023

Försvarsmakten får samma möjlighet som Försvarets materielverk att i vissa enskilda fall besluta om de undantag från lagen om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet som är nödvändiga med hänsyn till Sveriges väsentliga säkerhetsintressen. Beloppsgränsen för när Försvarsmakten och Försvarets materielverk får besluta om undantag höjs till 200 000 000 kronor.

Nya regler för samordningsnummer

Ikraftträdande: 1 september 2023

Samordningsnummer är en identitetsbetäckning för den som ska bo och arbeta i Sverige men inte uppfyller kraven för att bli folkbokförd. Nu tar Skatteverket över det huvudsakliga ansvaret för bland annat identitetskontroller vid tilldelning av samordningsnummer. Samordningsnummer tilldelas i tre nivåer beroende på vilken identitetskontroll som föregått tilldelningen. Den högsta nivån ska tilldelas den som har styrkt sin identitet. Vid identitetskontrollen ska identitetshandlingar överlämnas. Den som genomgår identitetskontroll är också skyldig att låta myndigheten ta fingeravtryck och en ansiktsbild som får jämföras mot de biometriska uppgifter som finns lagrade i identitetshandlingen. Samtliga myndigheter blir skyldiga att underrätta Skatteverket om misstänkta fel i folkbokföringsdatabasen bland personer med samordningsnummer. I Byggavtalet som tecknades i våras har parterna bland anat kommit överens om att utreda möjligheten att införa obligatoriskt krav på samordningsnummer.

Kommunerna får ansvar för brottsförebyggande arbete

Ikraftträdande: 1 juli 2023

För att säkerställa att kommunernas brottsförebyggande arbete är effektivt och kunskapsbaserat införs en ny lag som reglerar kommunernas ansvar för brottsförebyggande arbete. Enligt den nya lagen ska kommunerna ta fram en lägesbild över brottsligheten i kommunen och utifrån denna ta ställning till behovet av åtgärder och besluta om en åtgärdsplan. Kommunerna ska också ta visst ansvar för samordningen av det lokala brottsförebyggande arbetet och inrätta en samordningsfunktion. Förslaget välkomnas av Fastighetsägarna.

Dela artikeln:

Få nyhetsbrevet som ger dig bäst koll på byggbranschen

Välj nyhetsbrev