måndag20 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Politik

Nytt lagförslag: Inför ny aktör i byggprocessen

Publicerad: 17 september 2021, 08:05

Foto: Nicklas Thegerström/Getty Images

På onsdagen överlämnade regeringen en ny lagrådsremiss som bland annat föreslår att certifierade byggprojekteringsföretag införs som ny aktör i PBL. Syftet är att öka förutsägbarheten i byggprocessen - och sänka kostnaderna.

Ämnen i artikeln:

byggpriserregeringenbyggpolitikPolitikPBFPBLplan- och bygglagen

– Regeringen vill underlätta byggandet av lägenheter som många människor kan efterfråga. Syftet med reformen är att öka förutsägbarheten och effektiviteten i byggprocessen och att underlätta repeterbara processer, vilket kan bidra till ett ökat bostadsbyggande, säger bostadsminister Märta Stenevi.

LÄS MER: Materialpriserna fortsätter rusa - så här agerar branschen

Tanken är att en byggherre ska kunna använda ett certifierat byggprojekteringsföretag i projekteringen vid nybyggen. Om ett sådant företag används ska byggnadsnämnden inte beakta utformningskraven på ändamålsenlighet och tillgänglighet, och inte heller de tekniska egenskapskraven inför beslut om bygglov och startbesked.

Målet är att sänka byggkostnader genom att ytterligare standardisera processen - för att i slutändan ge lägre pris på själva bostaden. Man hoppas också att det ska leda till att fler bostäder byggs. 

Certifierade byggprojekteringsföretag

Ett certifierat byggprojekteringsföretag ska ha särskild sakkunskap och erfarenhet i fråga om att bedöma utformningskraven på ändamålsenlighet och tillgänglighet samt tekniska egenskapskrav vid nybyggnad av sådana bostadshus som kommer att framgå av myndighetsföreskrifter. Företaget ska kunna styrka detta med ett certifikat som har utfärdats av ett organ som har ackrediterats för detta ändamål.

 

Förslagen innebär att en byggherre kan använda ett certifierat byggprojekteringsföretag för projekteringen vid nybyggnad av sådana bostadshus som kommer att framgå av myndighetsföreskrifter. Om ett sådant företag används ska byggnadsnämnden inte beakta sådana krav som omfattas av certifieringen, varken inför beslut om bygglov eller startbesked. Det ska vara frivilligt för en byggherre att använda ett sådant företag.

 

Förslagen påverkar inte byggnadsnämndens möjlighet till kontroll under byggskedet eller tillsyn i efterhand. Förslagen påverkar inte heller byggnadsnämndens bedömning av frågor om lämplig utformning och placering i förhållande till stads- och landskapsbild eller om en byggnad har en god form-, färg- och materialverkan.

 

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2022.

Maria Nordlander

Dela artikeln:

Få nyhetsbrevet som ger dig bäst koll på byggbranschen

Välj nyhetsbrev