fredag24 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Politik

Regeringen bidrar till byggforskning

Publicerad: 2 november 2015, 07:03

Bild 1/3  Johnny Kellner, energi- och klimatextexpert, representerar Rikshem i projektet. Foto: Ryno Quantz

Regeringen har beviljat ett bidrag på 210 000 kronor till Sveriges Byggindustrier för ett pågående forskningsprojekt. Projektet är en livscykelanalys av ett flerbostadshus med trästomme och genomförs tillsammans med ett antal byggherrar, entreprenörer samt Svenska miljöinstitutet, IVL, och Kungliga Tekniska högskolan, KTH.

Ämnen i artikeln:

Sveriges ByggindustrierBI Norwegian Business SchoolbyggpolitikPolitikklimatpåverkanenergianvändningbyggforskning

Elin Bennewitz

elin@byggindustrin.se


I början av 2015 presenterade Sveriges Byggindustrier och Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin en livscykelanalys av ett nyproducerat flerbostadshus med en prefabstomme av betong. Studien visade bland annat att produktionsfasen står för en större andel av klimatpåverkan än husets driftsfas.

Nu genomförs ett uppföljande projekt där man genomför en livscykelanalys av ett färdigt flerbostadshus med trästomme. Studien av betonghuset beviljades 230 000 kronor i bidrag av Alliansregeringen och nu har S-MP-regeringen beviljat 210 000 kronor i bidrag till det uppföljande projektet. Total budget för det uppföljande projektet är cirka 1,4 miljoner kronor.

– Det känns bra att ha fått stöd från regeringskansliet. Det gör att vi känner att vi är på rätt väg och att vi får möjlighet att genomföra vissa kompletteringar av studien, säger Pär Åhman, ansvarig för forskning och utveckling på Sveriges Byggindustrier och ordförande för projektets styrgrupp.

Pengarna som regeringen bidrar med ska bland annat gå till jämförande studier med Boverkets byggregler och jämförande studier med nära nollenergibyggnader, NNE.

Projektets slutrapport ska presenteras i slutet av mars 2016.

– Vi är fortfarande i skedet där vi samlar på oss data. Vi har därför inga resultat att presentera än, säger Pär Åhman.

Johnny Kellner, som representerarar Rikshem och är initiativtagare till projektet, framhåller att projektgruppen inte tar ställning till ett visst byggmaterial utan endast genomför livscykelanalyser baserade på tillgänglig data.

– Både trä och betong behövs vid ett framtida byggande, säger han.

Relaterade artiklar

Ny studie ska utreda klimatpåverkan från trähus

Dela artikeln:

Få nyhetsbrevet som ger dig bäst koll på byggbranschen

Välj nyhetsbrev