Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Politik

Socialdemokraternas bostadspolitik

Publicerad: 30 augusti 2018, 04:17

Socialdemokraterna om ...


Ämnen i artikeln:

val 2019

Bostadsbehovet: ”Vi måste långsiktigt lösa bostadsbristen genom hög byggtakt men också genom bostäder människor har råd att efterfråga. Där måste stat och kommun ta ett gemensamt ansvar. Allmännyttan ska användas. Den är kommunernas viktigaste verktyg för att klara bostadsförsörjningsansvaret. Vi vill se fler hyresrätter, bra bostäder för äldre, studentbostäder, klimatsmarta hus genom en ökad andel trähusbyggnation, blandade bostadsområden med både villor, radhus och flerfamiljshus som bryter den växande bostadssegregationen."

Investeringsstöd/subventioner: ”Det behövs stöd. Investeringsstödet som den S-ledda regeringen har infört har gett effekt. Det ställer krav på att hyran inte är för hög och möjliggör bostadsbyggande i områden där det annars inte hade varit lönsamt att bygga. Hittills har 15 400 hyresrätter och studentbostäder beviljats stöd, och hyrorna har kunnat sänkas så att fler människor med vanliga löner har råd att bo i nyproducerade hyresrätter.

Rörligheten: ”Boendebeskattningen och ränteavdragen vill vi hantera inom ramen för en blocköverskridande skattereform. Ett slopande av taket för uppskovsbelopp under en begränsad tid för försäljningar som sker fram till den 30 juni 2020, som vi föreslog i 22-punktsprogrammet, bedöms öka incitamenten att flytta och att göra det i närtid."

Planprocesserna: ”Vi behöver en kortare och mer effektiv planprocess. Det handlar bland annat om att fler detaljplaner kan antas av kommunstyrelsen och byggnadsnämnden. Vidare att göra planprocessen mer effektiv, innebär bland annat att plan- och bygglagens regler om länsstyrelsens yttranden under detaljplaneprocessen kompletteras med en möjlighet för kommunen att under arbetet med att ta fram en detaljplan begära ett planeringsbesked från länsstyrelsen i de frågor som staten råder över så att det tidigt i planprocessen ska går att klarlägga om det finns skäl för ingripande mot planeringen från statens sida. En tidsfrist om två månader har införts för länsstyrelsens beslut att upphäva kommunens beslut att anta, ändra eller upphäva en detaljplan eller områdesbestämmelser efter överprövning. Vi vill fortsätta förenklingsarbetet, bland annat med hjälp av digitaliserade detaljplaner."

Klimatförändringar, energi och miljö: ”Öka fokus på miljömässig hållbarhet i byggprocesser och byggmaterial. Vi har initierat åtgärder för att främja hållbart byggande. Bland annat ses administrativa samt ekonomiska styrmedel över i syfte att minska byggandets klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv. Regeringen har även infört ett statligt stöd för innovativt och hållbart bostadsbyggande. Dessutom har ett nationellt informationscentrum inrättats för att främja energieffektivt byggande och renovering, användning av hållbara material och låg klimatpåverkan."

Rot-avdraget: ”Vi avser inte att förändra dagens Rot-regler och Rot är och bör vara fortsatt generöst.”

Regeringens politik: ”Vi har genomfört flera reformer som syftar till ökat bostadsbyggande. Bland annat investeringsstöd för byggande av hyresrätter, byggbonus för kommuner som tar ansvar för bostadsförsörjningen samt stimulanser för upprustning och renovering. Vi har också genomfört ett antal regelförenklingar som gör det lättare att bygga och vi vill ha en standardisering för serietillverkade hus. Detta har lett till ett rekordhögt byggande som vårt land inte haft under de senaste 25 åren."

Viktigaste frågorna nästa mandatperiod: ”Vi måste få bort trösklar som hindrar många grupper, bland annat unga, från att ha råd att ta sig in på bostadsmarknaden. Det kräver blocköverskridande uppgörelser och reformer, med fördelningspolitiskt fokus. Särskilt på skatteområdet, som är nära sammankopplat med bostadsfrågorna.
Övriga reformer vi vill införa är bland annat: En ny boendeform – ungdomsbostäder – ska införas. Minskade byggkrav, bland annat vad gäller buller, för riktigt små lägenheter på max 20 kvadratmeter. Ökat stöd till studentbostäder och ungdomsbostädertill minst 7 100 kronor per kvadratmeter. Satsning på typhus för studentbostäder för att få ner byggkostnader och öka byggtakten. Kompiskontrakt, det vill säga tidsbegränsade hyreskontrakt för vänner som vill bo tillsammans."

Relaterade artiklar

Partierna lägger korten på bordet

Mattias de Frumerie

Formgivare

mattias@byggindustrin.se

Ämnen i artikeln:

val 2019

Dela artikeln:

Få nyhetsbrevet som ger dig bäst koll på byggbranschen

Genom att skicka in mina uppgifter godkänner jag Bonnier Business Media AB:s (BBM) allmänna villkor. Jag har även tagit del av BBM:s personuppgiftspolicy.