måndag30 januari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Politik

Striden om bullret fortsätter - Boverket säger nej

Publicerad: 17 januari 2017, 13:13

Bild 1/2  Bjrön Wellhagen, näringspolitisk chef på Sveriges Byggindustrier. Foto: Rosie Alm

Boverket vill i ett PM till regeringen skrota förslaget om höjda bullernivåer. "Det skulle inte leda till ökat byggande", säger Sofie Adolfsson Jörby, enhetschef på Boverket.

Ämnen i artikeln:

BoverketBjörn WellhagenSofie Adolfsson JörbyPolitikbuller

Johanna Åfreds

johanna@byggindustrin.se


Oppositionen och Sverigedemokraterna vill höja bullergränserna för att öka bostadsbyggandet. Boverket fick i uppdrag att redovisa konsekvenserna av vad en ändring i reglerna skulle innebära. Boverket är nu klart med sitt jobb och de ser inga skäl att höja riktvärdena. Bostadsministern håller med.

– Sedan 2015 finns inga bullergränser på den exponerade sidan. Grunden är lagd, det går redan att bygga i princip var som helst. De som vill ändra i förordningen har nog inte riktigt förstått det, säger Sofie Adolfsson Jörby, enhetschef på Boverket.

Reglerna för buller är sedan ett och ett halvt år sedan desamma över hela landet. De innebär bland annat att det tillåts bullra hur mycket som helst på en sida av byggnaden om det även finns en tyst sida, samt att även lägenheter som inte är större än 35 kvadratmeter kan byggas enkelsidiga upp till en ljudnivå på 60 decibel.

– Det betyder att det inte går att bygga små studentlägenheter i alla lägen, men andra lägenheter går bra om de utformas rätt, säger Sofie Adolfsson Jörby.

Det är enligt Boverket alltså själva tillämpningen av förordningen som har betydelse för om det går att bygga eller inte. Verket bedömer att antalet tomter är väldigt få som är utsatta för höga ljudnivåer från flera håll samtidigt som de är så små att det inte går att skapa en skyddad sida. En höjning av de tillåtna värdena skulle bara öka den byggbara arealen marginellt. Om nivåerna höjdes skulle även byggkostnaderna öka något på grund av de bulleråtgärder som måste göras för att lägenheternas inomhusljudnivå skulle förbli oförändrad. En höjning skulle enligt Sofie Adolfsson Jörby även kunna leda till att relativt enkla bulleråtgärder inte skulle genomföras alls. De bostäder som då tillkommer skulle i så fall byggas i sämre miljöer och med sämre utforming.

– Att tillåta högre nivåer skulle kunna leda till en onödig ökning av buller i lägen där det redan är möjligt att skapa bra boendemiljöer. Det är redan fler som dör av bullerrelaterade orsaker än det är som dör i trafiken, säger Sofie Adolfsson Jörby.

Sverige har en ny bullerlagstiftning sedan 2015 och enligt Sofie Adolfsson Jörby är de flesta aktörer eniga om att man bör låta förordningen vara kvar. Istället för ändringar av tillåtna ljudnivåer vill man fortsätta utreda möjliga andra förändringar inom områden där det kommit kritik. Dessa ska presenteras i april i år och gäller bland annat riktvärden för maximal ljudnivå nattetid, undantag vid ombyggnation och undantag för flygbuller från militär verksamhet.

Bostadsminister Peter Eriksson (MP) har i en intervju med Sveriges Radio meddelat att han vill gå på Boverkets linje och inte höja riktvärdena för buller.

Björn Wellhagen, näringspolitisk chef på Sveriges Byggindustrier, säger att de nu ska granska Boverkets utredning och nagelfara grunderna för myndighetens slutsats.

– Alla vägar för ett ökat bostadsbyggande är betydelsefulla, oavsett storlek. Det är olyckligt om regeringen och Boverket nu stänger dörren för ändringar av gränsvärde för buller, säger Björn Wellhagen.

Relaterade artiklar

Bullerfrågan upp på dagordningen igen

Beslut taget om nya bullerregler

Dela artikeln:

Få nyhetsbrevet som ger dig bäst koll på byggbranschen

Välj nyhetsbrev