Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Stadsplanering

Byggherrar kan få göra egna detaljplaner

Publicerad: 24 januari 2017, 10:41

Regeringen vill stärka översiktsplaneringen och korta planeringsprocesserna för att öka bostadsbyggandet.

Foto: Johanna Åfreds

Regeringen har utsett Inger Holmqvist till utredare. Hon ska arbeta med hur kommunernas planarbete kan utvecklas och snabbas på.

Ämnen i artikeln:

Peter Erikssonstadsutvecklingbostadsutvecklingdetaljplaner


Regeringen vill stärka översiktsplaneringen och korta planeringsprocesserna för att öka bostadsbyggandet. Därför tillsätts en utredning som ska vara klar 15 november 2018. Inger Holmqvist utses till särskild utredare. Hon arbetar i dag som tekniskt råd vid Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt. Hon har tidigare arbetat som länsarkitekt och chef för planenheten vid Länsstyrelsen i Stockholms län och beskrivs ha bred erfarenhet av översiktsplanering enligt plan- och bygglagen.

– Stärkt översiktsplanering och förkortade planeringsprocesser är viktiga pusselbitar för ett effektivt bostadsbyggande även på lång sikt. I det paket som finansminister Magdalena Andersson och jag presenterade i juni föreslog vi flera nya reformer för att underlätta planering och byggande i Sverige. Regeringen har nu beslutat att tillsätta en särskild utredare som ska utreda bland annat förslagen om en ut­veck­lad över­siktsplanering och en begränsning av detaljplanekravet, säger bostadsminister Peter Eriksson.

Exempel på vad som ska tas fram i utredningen är förslag på hur dialogen mellan stat och kommun om fysisk planering i större omfattning ska kunna hanteras inom ramen för översiktsplaneringen. Det bör leda till att kommunernas arbete med att ta fram detaljplaner kan gå snabbare, menar regeringen.

Även ett begränsat krav på detaljplan ska utredas.

– Förslaget att kommunen ska ges större möjlighet att själv bestämma om det behövs en detaljplan innebär att plan- och byggprocessen i vissa fall kan skyndas på. Det ökar förutsättningarna för att vi snabbare ska kunna tillgodose behovet av bostäder i Sverige, säger bostadsminister Peter Eriksson.

Kommunernas möjlighet att reglera upplåtelseformer, till exempel att en viss plats endast får bebyggas med hyresrätter, ska utredas. Möjligheterna att införa en privat initiativrätt till detaljplaneläggning kommer också att vara en del i utredningsarbetet. Det skulle kunna handla om att en enskild byggherre eller fastighetsägare själv ska kunna genomföra en del av arbetet med att ta fram en detaljplan för att planarbetet ska kunna ske snabbare. I sådana fall skulle kommunen ändå ha kvar rätten att besluta om vilka planer som ska antas.

Dela artikeln:

Få nyhetsbrevet som ger dig bäst koll på byggbranschen

Välj nyhetsbrev