söndag4 juni

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Stadsplanering

Detaljplan upphävd på grund av risk för strålning

Publicerad: 13 januari 2017, 06:37

Situationsplanen visar ESS och delar av den planerade stadsdelen Science Village. Foto: Science Village Scandinavia

Länsstyrelsen i Skåne har upphävt detaljplanen för den nya stadsdelen Science Village i Lund. Orsaken är att kommunen inte tagit hänsyn till de strålningsrisker som närheten till forskningsanläggningen ESS kan medföra.

Ämnen i artikeln:

ESSstadsutveckling

Elin Bennewitz

elin@byggindustrin.se


Redan hösten 2015 rapporterade Byggindustrin om att Lunds kommun fortsatte detaljplanera Science Village trots att länsstyrelsen rekommenderade att planarbetet skulle avbrytas. Även Strålsäkerhetsmyndigheten var redan då kritisk till detaljplanen.

Läs mer: Kommunen mörkar strålningsrisker.

Kommunen fortsatte detaljplanearbetet trots kritiken och planen antogs strax innan jul 2016. Men nu har alltså länsstyrelsen upphävt detaljplanen.

Detaljplanen för Science Village tillåter bebyggelse i direkt anslutning till ESS. Hela stadsdelen ligger inom ett avstånd på cirka en kilometer från ESS. Men ännu är det inte utrett vilka skyddsavstånd som är lämpliga att ha kring ESS.

– Som det är nu så har kommunen utgått från en egen riskvärdering som bygger på inaktuellt underlag från anläggningen. Underlaget är ännu inte granskat. Det vi på Strålsäkerhetsmyndigheten gör är att ta fram en oberoende riskbedömning, säger Peter Frisk på Strålsäkerhetsmyndigheten.

Tillståndsprövningen av ESS enligt strålskyddslagen görs av Strålsäkerhetsmyndigheten och sker i flera steg. Det aktuella steget rör installation och väntas kunna genomföras under 2017. I april ska Strålsäkerhetsmyndigheten dessutom redovisa ett regeringsuppdrag om en översyn av de befintliga beredskapszonerna. Strålsäkerhetsmyndigheten har dock hemställt om förlängning av uppdraget till den 1 november 2017, beslut om det väntas inom kort. Tillståndsprövningen och regeringsuppdraget kommer båda att bidra med uppgifter som gör det lättare att fatta beslut om lämpliga skyddsavstånd.

– Vi använder inte begreppet skyddsavstånd, utan utreder vilken beredskapsplanering som kommer att krävas kring anläggningen. Det är länsstyrelsens uppgift att bestämma var det är lämpligt att bygga, säger Peter Frisk.

Anneli Hulthén, landshövding i Skåne, hoppas att länsstyrelsens beslut att upphäva detaljplanen ska påskynda processen.

– Vi har fattat ett snabbt beslut så att Lunds kommun ska kunna överklaga. Då kan ärendet så snabbt som möjligt komma upp till regeringen för ett avgörande. Det är enligt vår mening bättre att frågan prövas av regeringen och Strålsäkerhetsmyndigheten än att vi ska vänta ända till april och riskera att det inte heller då finns tillräckliga besked från Strålsäkerhetsmyndigheten för att Länsstyrelsen ska kunna fatta beslut, säger hon i ett pressmeddelande.

Lunds kommun har meddelat att de ska överklaga länsstyrelsens beslut, vilket görs till regeringen.

ESS och radioaktivitet

■ ESS, European Spallation Source, är en forskningsanläggning för framför allt materialforskning. Anläggningen använder neutroner, som är en av byggstenarna i atomer, för att undersöka material.
■ Protoner, en annan byggsten i atomer, skickas genom en accelerator och träffar ett så kallat strålmål av metallen volfram för att skapa neutroner. Strålmålet och delar i dess närhet blir med tiden mycket radioaktiva.
■ Det rör sig om betydligt mindre radioaktivitet än vid ett kärnkraftverk och ESS är konstruerad för att förhindra radioaktivt läckage. Riskerna är små, men en allvarlig olycka skulle kunna orsaka att radioaktiva ämnen sprids utanför anläggningen.

Dela artikeln:

Få nyhetsbrevet som ger dig bäst koll på byggbranschen

Välj nyhetsbrev