söndag4 juni

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Stadsplanering

ESS får tillstånd att bygga

Publicerad: 13 juni 2014, 09:36

Så här ska området kring ESS se ut på sikt. Illustration: ESS

Växjö tingsrätt, mark- och miljödomstolen, ger ESS tillstånd att bygga forskningsanläggningen på den tilltänkta tomten i Lunds kommun. Det innebär att byggnationen kan starta men ytterligare utredningar krävs innan anläggningens partikelaccelerator får tas i drift.

Ämnen i artikeln:

ESSstadsutvecklingLund

Elin Bennewitz

elin@byggindustrin.se


Domen meddalades av Växjö tingsrätt i går den 12 juni.

Enligt domstolens bedömning går verksamheten att bedriva med sådana skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått att det inte finns risk för att olägenhet av väsentlig betydelse ska uppkomma. Ingen remissmyndighet har uttryckt farhågor för några allvarliga störningar för människors hälsa eller miljön vid driften av den planerade anläggningen.

Miljönämnden i Lunds kommun, liksom flera organisationer och enskilda, har invänt mot lokaliseringen bland annat eftersom den skulle ta värdefull åkermark i anspråk. Domstolen bedömer att ESS-anläggningen är av väsentligt intresse för samhället, såväl nationellt som internationellt, och att behovet inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt med en annan lokalisering.

Vissa frågor såsom bullerstörningar i samband med byggskedet har direkt reglerats i domen, medan bland annat frågor om villkor gällande radioaktivitet och omhändertagande av radioaktivt avfall har skjutits upp under en prövotid. Domstolen har beslutat att bolaget under prövotiden ska utreda ett antal tekniska frågor och redovisa resultatet senast den 1 juli 2017.

Relaterade artiklar

ESS-projektet väntar på besked

Dela artikeln:

Få nyhetsbrevet som ger dig bäst koll på byggbranschen

Välj nyhetsbrev