fredag3 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Stadsplanering

Kommunen mörkar strålningsrisker

Publicerad: 21 oktober 2015, 07:59

Bild 1/3  

Lunds kommun detaljplanerar marken intill ESS men tar inte hänsyn till riskerna med att bygga så nära en källa till radioaktivitet. ”Inte bra” säger Peter Frisk på Strålsäkerhetsmyndigheten och Länsstyrelsen i Skåne skriver i ett yttrande att planarbetet bör avbrytas.

Ämnen i artikeln:

radioaktivitetstrålningESSStrålsäkerhetsmyndighetenLunds kommunstadsutvecklingLund

Elin Bennewitz

elin@byggindustrin.se


Lunds nya stadsdel Science Village Scandinavia ska bland annat rymma bostäder för forskare och lokaler för Lunds universitet. Byggstart är planerad till 2016.  Men nu kommer ett stort bakslag för kommunens planer.

När detaljplanen för Science Village kom ut på samråd tidigare i höst skrev Länsstyrelsen i Skåne i ett yttrande att de anser att planarbetet bör avbrytas. Anledningen är att kommunens detaljplan inte tar hänsyn till de säkerhetsrisker som kan vara förknippade med att bygga intill ESS.

– ESS kan komma att ge upphov till radioaktiva utsläpp utanför tomtgränsen. Det framgår av både ESS eget underlag och våra beräkningar, säger Peter Frisk, projektledare på Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM.

Han är kritisk till kommunens detaljplan.

– Det är märkligt att detaljplanen inte alls tar upp riskerna. Det är inte bra
genomfört, säger Peter Frisk.

Läs mer: Intervju med Lunds planchef Ole Kasimir.

Hanne Romanus på Länsstyrelsen i Skåne är också kritisk till kommunens detaljplanearbete.

– Vi varnade för det här redan 2013 när kommunen gjorde en fördjupad översiktsplan. Översiktsplanen förutsätter att ESS inte kräver skyddsavstånd utanför den egna fastigheten. Men det var för tidigt att göra den bedömningen då. Nu har kommunen tagit fram en detaljplan som inte heller tar hänsyn till eventuella risker, trots att vi fortfarande inte vet vilka skyddsavstånd och liknande som är lämpliga, säger hon.

Detaljplanen för Science Village tillåter bebyggelse i direkt anslutning till ESS. Hela stadsdelen ligger inom ett avstånd på cirka en kilometer från ESS.

– Länsstyrelsen kan inte avgöra vad som är ett lämpligt skyddsavstånd för det som detaljplanen föreslår.  Vi ska företräda statens intresse men i detta fall är vi beroende av den expertkompetens som finns främst hos SSM. Egen kompetens inom strålsäkerhet har vi inte, säger Hanne Romanus.

Varken SSM, ESS själva eller Räddningstjänsten Syd tycker att de kan svara på vad som är ett lämpligt avstånd mellan ESS och övrig bebyggelse. Frågan är fortfarande under utredning meddelar de. Oklarheten beror på att ESS är den första anläggningen i sitt slag som byggs i Sverige. När det gäller till exempel kärnkraftverk finns lagar och regler som anger hur de ska hanteras i detaljplaneärenden. När det gäller ESS finns ingen tidigare erfarenhet att luta sig mot.

Enligt Peter Frisk kan det dröja flera år innan det kommer några närmare besked om vilka säkerhetsavstånd som är lämpliga för ESS.

– Det är standard i så här stora projekt att prövningen sker i flera steg. En anläggning som ESS kan inte ha alla svar i början av processen. Tillståndsprocessen kommer att fortsätta stegvis till och med att anläggningen tas i drift 2025, säger han.

Första steget i tillståndsprocessen, som var en lokaliseringsprövning, blev klart 2014. Då prövades också bygget av ESS i Mark- och miljödomstolen och de inblandade fick svar på frågor som rör bland annat buller och markanvändning.

– Men när det gäller prövning av frågor relaterade till strålning konstaterade domstolen precis som SSM att det var för tidigt i processen för att kunna få några tydliga svar och gav därför ESS ett prövotillstånd för frågor om strålning. ESS har fram till den 1 juli 2017 på sig att redogöra för frågor relaterade till strålning, säger Peter Frisk.

Steg två i tillståndsprövningen kommer att inledas våren 2016 när ESS ansöker om tillstånd hos Strålsäkerhetsmyndigheten för att få installera själva acceleratorn. När den processen är klar, allra tidigast våren 2017, kan SSM kanske bidra med tydligare rekommendationer när det gäller lämpligt avstånd mellan ESS och övrig bebyggelse.

– Vi prövar anläggningen. Vi har inte mandat att bestämma vad som byggs utanför ESS tomtgräns. Däremot kan vi hjälpa till med rekommendationer även utanför anläggningen, säger Peter Frisk.

ESS och radioaktivitet

ESS, European Spallation Source, är en forskningsanläggning för framför allt materialforskning. Anläggningen använder neutroner, som är en av byggstenarna i atomer, för att undersöka material.

Protoner, en annan byggsten i atomer, skickas genom en accelerator och träffar ett så kallat strålmål av metallen volfram för att skapa neutroner. Strålmålet och delar i dess närhet blir med tiden mycket radioaktiva.

Det rör sig om betydligt mindre radioaktivitet än vid till exempel ett kärnkraftverk och ESS är konstruerad för att förhindra radioaktivt läckage. Riskerna är små, men en allvarlig olycka skulle kunna orsaka att radioaktiva ämnen sprids utanför anläggningen.

Dela artikeln:

Få nyhetsbrevet som ger dig bäst koll på byggbranschen

Välj nyhetsbrev