söndag28 maj

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Stadsplanering

Planerna för ett av Stockholms största stadsutvecklingsprojekt görs om

Publicerad: 23 november 2020, 15:27

De byggnader som är markerade med orange färg är de som planeras att rivas från 2021 och framåt. Foto: Stockholms stad

Slakthusområdet är ett av Stockholms största stadsutvecklingsprojekt de kommande åren. Nyligen fattade politikerna beslut om nya, och dyra, förändringar i planerna.

Ämnen i artikeln:

Byggprojekt Slakthusområdet stadsutveckling

Det var 2017 som staden slog fast att cirka 10 000 arbetsplatser och 4 000 bostäder skulle byggas i det gamla Slakthusområdet, i takt med att verksamheterna flyttar ut de kommande åren. Efter sommaren 2018 meddelades att fastighetsutvecklaren Atrium Ljungberg förvärvat många av fastigheterna och tecknat avtal om markanvisningar i området – en total investering på 8 miljarder kronor för Atrium Ljungbergs del. 

Förslag: Miljardöverenskommelse om Slakthusområdet

Stadens utgifter bedöms öka med totalt 1 840 miljoner kronor i och med det nya inriktningsbeslutet, jämfört med det som togs 2017. Framför allt har det att göra med kostnader för marknivåsänkningar, och omfattande flyttningar av ledningar för el och vatten – något som ska pågå parallellt med en intensiv arenalogistik koppla till Globen och Tele2 Arena. 

Fredrik Wallin är stadens huvudprojektledare för Söderstaden/Slakthusområdet. 

– I inriktningsbeslutet 2020 har exploateringskontoret valt att, i detta skede, tillämpa försiktighetsprincipen för intäktskalkylerna av mark- och tomträttspriser. Anledningen är att stadsutvecklingsprojektet har en lång byggtid och sannolikt kommer att passera både hög- och lågkonjunktur inom ramen för projektet, säger han till Fastighetsnytt.

Man har också lagt in kostnader för skyfallshantering, som inte fanns med från början. Detta resulterar dessutom i minskade inkomster, eftersom antalet byggrätter minskar som resultat. 

Sist men inte minst har man lagt in påslag för så kallade entreprenadrisker (komplexa risker som kan innebära förseningar) som påverkar kalkylen negativt. 

Vilka är de största förändringarna jämfört med inriktningsbeslutet från 2017? 

– För det första har vi lagt till flera nya parkytor för att klara behov av fördröjning vid skyfall, så kallat hundraårsregn. Konsekvensen är ett minskat antal byggrätter som påverkar antalet kontor och bostäder. För det andra har ytor för kontor ökat för att skapa fler arbetsplatser i söderort. När kontorsplatser blir fler blir antalet bostäder något färre, säger Fredrik Wallin. 

Från inriktningsbeslutet 2017 har den totala summan av bostäder och arbetsplatser omfördelats. Då var det cirka 10 000 arbetsplatser och 4000 bostäder och nu är inriktningen cirka 14 000 arbetsplatser och 3000 bostäder. Enligt Fredrik Wallin strävar man fortsatt efter en jämn fördelning mellan hyresrätter och bostadsrätter. 

Läs även: Hon ger nytt liv åt slott och koja

Hela Slakthusområdet planeras stå klart 2033.

 

Dela artikeln:

Få nyhetsbrevet som ger dig bäst koll på byggbranschen

Välj nyhetsbrev