måndag30 januari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Stadsplanering

Vill samarbeta men inte släppa makten

Publicerad: 26 maj 2016, 07:46

Sarah Bragée, chef för strategisk samhällsanalys på Tyréns. Foto: Tyréns

Kommunala tjänstemän som arbetar med stadsutveckling vill gärna samarbeta mer med kolleger på andra kommunala avdelningar. Men få av tjänstemännen uppger att de är villiga att släppa delar av makten till kollegerna. Det visar en undersökning som Tyréns genomfört tillsammans med bland annat SGBC.

Ämnen i artikeln:

SGBCTyrénsstadsutveckling

Elin Bennewitz

elin@byggindustrin.se


Undersökningen är gjord inom ramen för Decode, ett Vinnovafinansierat forskningsprojekt vars syfte är att få en bild av hur samverkan ser ut inom och mellan kommunförvaltningar. I ett andra steg ska Tyréns och deras samarbetsparter använda kunskapen för att utveckla ett samverkanssystem för kommuner och en plattform för medborgardialog.

– Vi ville ta reda på hur samverkan ser ut i dag för att kunna förstå vad kommunerna behöver hjälp med. Målet är att stadsutvecklingsarbetet ska gå snabbt och bli rätt från början, säger Sarah Bragée, chef för strategisk samhällsanalys på Tyréns.

”Lite motsägelsefullt”

Tjänstemännen som deltog i undersökning svarade att de gärna vill samarbeta mer med kolleger på andra kommunala avdelningar. I dag finns ofta ett samarbete mellan planavdelningen, exploateringsavdelningen, miljö- och trafikavdelningen samt VA-avdelningen. Näringsliv och kultur involveras mer sällan. Samverkansnivån är allra lägst med vård och omsorg samt socialtjänst och service.

Men trots att tjänstemännen vill samarbeta mer, är de inte särskilt positiva till att utöka andra avdelningars inflytande över stadsutvecklingsprocessen på bekostnad av sitt eget inflytande.

– Det är lite motsägelsefullt. Du måste släppa lite på din egen makt om samarbetet ska vara meningsfullt. Jag vet inte om man svarar att man vill samarbeta bara för att det är politiskt korrekt, eller för att man tycker det är roligt, säger Sarah Bragée.

Mycket att vinna

Enligt Sarah Bragée finns mycket att vinna för kommuner som på allvar låter fler kompetenser få inflytande över stadsutvecklingsprocessen – processen blir effektivare och slutresultatet bättre.

– Jag har ingen färdig lösning på hur man ska skapa förståelse för att det finns vinster med att låta fler experter vara med tidigt, det är något vi får titta på, säger Sarah Bragée.

Utökad samverkan skulle dessutom kunna vara en del av lösningen på ett annat problem som undersökningen visade på, nämligen att erfarenhetsöverföringen brister. Hela 65 procent svarade att erfarenhetsöverföringen mellan kommuner i stadsutvecklingsprojekt brister. Även inom kommunerna finns brister i erfarenhetsöverföringen.

En tredje utmaning som undersökningen identifierade är att många av tjänstemännen anser att kommunerna är dåliga på att fånga upp initiativ från medborgare, samtidigt som de synpunkter som når fram till kommunerna får inga eller små effekter på planeringen.

Undersökningen i korthet

21 procent

■ Tycker att kommunerna är ganska eller mycket dåliga på att fånga upp initiativ från medborgare.

39 procent

■ Anser att input från medborgardialoger i slutändan haft inga eller små effekter på planeringen.

48 procent

■ Vill samverka mer med kommunens näringslivsavdelning. Det är den avdelning flest vill samarbeta mer med men intresset för utökad samverkan gäller de flesta avdelningarna.

12 procent

■ Så många anser att näringslivsavdelningen borde få mer inflytande i planprocessen, detta trots att många fler vill utöka samarbetet med avdelningen.

65 procent

■ Anser att erfarenhetsöverföringen mellan kommuner i stadsutvecklingsprojekt brister helt eller delvis.

39 procent

■ Anser att erfarenhetsöverföringen i stadsutvecklingsprojekt inom kommuner brister helt eller delvis.

Undersökningen genomfördes som en webbaserad enkätundersökning hösten 2015. Den skickades till 590 kommunala tjänstemän i cirka 60 kommuner som är engagerade i SGBC, Sweden Green Building Council. Svarsfrekvensen var 43 procent.

Dela artikeln:

Få nyhetsbrevet som ger dig bäst koll på byggbranschen

Välj nyhetsbrev