Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Allmännyttan: ”LOU försämrar vår konkurrenskraft”

Allmännyttiga bostadsbolag har 10 procent högre byggpriser och längre byggtid än privata byggherrar eftersom de måste tillämpa lagen om offentlig upphandling (LOU). Det råder de facto inte konkurrens på lika villkor på marknaden, skriver Anders Nordstrand, vd på Sveriges Allmännytta. Något som även slås fast av utredningen Bättre konkurrens i bostadsbyggandet.

Publicerad: 22 april 2021, 07:49

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Anders Nordstrand, vd på Sveriges Allmännytta.

Foto: Sveriges Allmännytta


Ämnen i artikeln:

Sveriges AllmännyttaLOUbyggpriser

Kravet på allmännyttiga bolag att tillämpa LOU försämrar deras förutsättningar att bygga nytt och renovera. Sveriges Allmännytta anser därför att de inte ska behöva tillämpa LOU och uppmanar regeringen att skyndsamt utreda hur allmännyttan ska få samma förutsättningar som privata fastighetsägare och byggherrar. 

Snedvrider marknaden

Allbolagen kom till 2011 för att undanröja risken för konkurrenssnedvridning som skulle missgynna privata fastighetsägare. Men på grund av LOU så har resultatet blivit en konkurrenssnedvridning till nackdel för de allmännyttiga bostadsföretagen. Sveriges Allmännytta ser sex mycket negativa konsekvenser:

Allmännyttan får få anbud vid upphandling. Mellan 2008 och 2013 kom det endast in noll till två anbud vid allmännyttans upphandlingar. 2015 gav en egen mätning samma resultat i 64 procent av medlemsbolagens upphandlingar. Orsaken är att det för kostsamt och svårt att ta fram anbud – ett mindre formaliafel kan stjälpa hela processen. Särskilt missgynnas mindre företag som inte har de resurser som anbudsförfarandet kräver. 

Upphandling enligt LOU tar lång tid och möjlighet till affärsmässig förhandling saknas. Att upphandla enligt LOU innebär att inga ändringar kan göras längs vägen, inte ens om det är kostnadsbesparande. Privata bostadsföretag kan däremot hitta lösningar tillsammans med utförare när de upphandlar och få varan eller tjänsten till bästa kvalitet och pris. Det så kallade ”förhandlade förfarandet” i LOU är inte flexibelt, då krav och mål inte kan ändras under upphandlingen.

Möjlighet att samplanera saknas. Bostadsföretagen kan inte samplanera bostadsprojekt med utföraren så att de genomförs vid lämplig tidpunkt, vilket skulle ge möjlighet att nyttja branschens kapacitet bättre. 

Tilldelningsbeslut blir ofta överprövade. Handläggningstiden vid överprövning är lång och oförutsägbar. Även om klagomål inte vinner gehör förskjuts projekt i tid och fördyras. Dessutom medför överprövningar av formaliafel betydande samhällskostnader. 

Bristande leveransförmåga. Det är relativt vanligt att upphandlade leverantörer inte klarar att leverera. En orsak är ett för lågt anbudspris som slår ut andra i en rangordnad tilldelning och orsakar flaskhalsar när en leverantör inte kan leverera mot efterfrågan. Utan LOU hade förutsättningarna för parallell kapacitet varit mycket bättre. 

Sämre konkurrens. LOU missgynnar mindre byggföretag som inte har samma möjlighet som större företag att lägga den tid och de resurser som anbudsförfarandet kräver. 

Krävs undantag från LOU

Det är ohållbart att allmännyttiga och privata fastighetsägare ska verka på samma marknad, men på olika villkor. Ska allmännyttan kunna bidra till en hög och hållbar nyproduktion av bostäder behövs ett undantag från LOU. Det kommer ge lägre byggpriser, snabbare byggprocesser och möjliggöra lägre hyror i allmännyttans nya bostäder. Det är hög tid att regeringen agerar i frågan. Tio år med ojämlika villkor är tio för många.

Anders Nordstrand, vd Sveriges Allmännytta

 

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Få nyhetsbrevet som ger dig bäst koll på byggbranschen

Genom att skicka in mina uppgifter godkänner jag Bonnier Business Media AB:s (BBM) allmänna villkor. Jag har även tagit del av BBM:s personuppgiftspolicy.

Se fler branschtitlar från Bonnier News