Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Använd en konstruktör som samordnare!

Lena Wästfeldt, vd för Svenska teknik- och designföretagen (STD-företagen) ger sig in i debatten om varför byggnader rasar i Sverige. Att en byggnad rasar handlar sällan om ett enda fel, utan en rad samverkande faktorer ligger bakom, där tidspress och brist på samordning är två tydliga trender. Med en samordnande konstruktör i byggprocessen skulle dessa misstag kunna undvikas, skriver hon.

Publicerad: 27 november 2012, 15:28

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Bostadsministern och de fyra professorerna från de tekniska högskolorna ger sina förslag till hur vi ska komma till rätta med detta allvarliga problem. Ministern Attefall menar att den nya plan- och bygglagen och funktionen ”kontrollansvarig” löser problemet.

Professorerna visar på flera brister i systemet och är tveksamma till att enbart de kontrollansvariga kommer kunna råda bot på detta. Vi håller helt med. Problemet är komplext och det har orsaker som byggt upp sig de senare åren.

Svenska Teknik- och designföretagen (STD-företagen) representerar konsultbranschen, det vill säga de som konstruerar, granskar och ibland även kontrollerar byggets handlingar. Vår erfarenhet är att husras väldigt sällan kan härledas till ett enda fel, om än grovt, utan det är snarare ett antal samverkande faktorer som ligger bakom. Vi ser två tydliga trender i dagens byggande:

• Samordningen av bygghandlingar har blivit mer komplicerad då konstruktionslösningen ofta köps i separata paket från olika leverantörer.  Allt som oftast saknas en samordnande konstruktör.

• Tidspressen skapar ett otydligt informationsflöde och handlingar som avses användas i ett sammanhang används i ett annat.

Kombinationen av dessa två trender leder ofta till många tillfällen av missförstånd och resulterar i ett bristfälligt underlag för genomförandet. Medan professorerna föreslår en offentlig granskning vill vi föreslå mer tid till granskning. Vi tror i första hand på ett självreglerande system i sektorn, där alla parter tar sin del av ansvaret. Byggherren för att köpa rätt kompetens, konsulten för att avsätta tid till samgranskning och entreprenören för att handlingarna på bygget verkligen är kvalitetssäkrade och klara att användas.

Låt projekteringen ta tid. Preliminära granskningshandlingar, som skickats på kvällen, kan inte användas som bygghandlingar dagen efter. De tidiga skedena tar lång tid, detaljplaneprocessen ibland flera år. Detta sker på bekostnad av både projekterings- och genomförandeskedet. Sluttidpunkten är kommersiellt viktig och de senare skedena komprimeras allt mer. Den nödvändiga tiden för samordning och granskning blir ofta alltför kort. Att mer byråkrati skulle vara lösningen tror inte vi.

Vi skulle däremot vilja se en ny roll i projekteringsprocessen – en samordnande konstruktör. En person som med erfarenhet kan ta sig an uppgiften att hålla ihop helheten. Vid upphandlingar vill beställaren ofta se den skickligaste konstruktören som utförare av handlingarna. Medan vi vill använda den kompetensen till själva granskningen och kvalitetssäkringen.

Byggherrarna har ett förnyelsearbete på gång för att bli allt mer professionella i sin roll. Entreprenörerna har redan mångårig erfarenhet och kompetens. Tillsammans med projektörerna kan man åtgärda detta problem – inom sektorn.

Lena Wästfeldt, vd för Svenska teknik- och designföretagen (STD-företagen)

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Få nyhetsbrevet som ger dig bäst koll på byggbranschen

Genom att skicka in mina uppgifter godkänner jag Bonnier Business Media AB:s (BBM) allmänna villkor. Jag har även tagit del av BBM:s personuppgiftspolicy.