Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Arbetsmiljökedja – länkar som kan bli starkare!

Dödsolyckorna har under de senaste åren ökat år för år och i och med det så kan man anta att antalet personskador även ökat i antal. Brister i kommunikation, riskbedömningar, arbetsmiljöorganisation och uppföljning av arbetsmiljö och säkerhet ligger ofta bakom olycksfall och skador, skriver Christer Eneroth, arbetsmiljöingenjör.

Publicerad: 3 februari 2020, 09:21

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Genom mina egna erfarenheter från projektering och produktion, olycksutredningar och upplevelser av inträffade olyckor finns det enligt min uppfattning en antal områden där arbetsmiljöorgansiationen på våra byggarbetsplatser brister. Vi måste reda ut var i ”kedjan” det brister och hur kan kedjan förstärkas?

Bland annat måste vi bredda fokus och inte bara se vad de stora byggföretagen gör utan även se och dra lärdom av vad som händer i små och medelstora företag. Samtidigt måste vi agera nu och genomföra förändringar snabbt för att förhindra att fler människor förolyckas eller skadas. Inom arbetsmiljöområdet har det förekommit många utredningar kring olycksorsaker, så vi borde veta ganska säkert vad som är vanliga olycksorsaker och vad vi måste göra för att vända trenden.

Arbetsmiljölagen och gällande arbetsmiljöregler gäller för alla som utför byggnadsarbeten i Sverige. Från min långa erfarenhet som arbetsmiljöingenjör så har jag uppfattat ett antal signaler om som kan vara orsaker till olyckor och som måste förbättras och säkras. Här följer förslag förbättringsområden:

Byggherreansvaret: Byggherren har det främsta ansvaret och initiativet för att skapa en säker byggarbetsplats. Ansvaret betyder att han ska se till att arbetsmiljön är tydlig från start. Det vill säga att byggherren måste få med de krav som ska gälla för alla entreprenörer i efterlevnaden av arbetsmiljöplanen. Dessa krav gäller även utländska entreprenörer, som kanske inte är lika väl insatta i den svenska arbetsmiljölagstiftningen. En poängsättning av entreprenörens kunnighet/hantering av arbetsmiljön vid upphandlingen skulle kunna sätta fokus på och skärpa arbetsmiljöarbetet så att vi minskar olycksriskerna. En låg poäng kan vara avgörande för att vinna ett anbud.
Självklart så innebär ett byggherreansvar att arbetsmiljön måste följas upp ända ner till yttersta delen i produktionen. Det är viktigt att kvaliteten på arbetsmiljöarbetet är avgörande vid upphandlingen, inte kostnaden.

Arbetsmiljöorganisation: Se till att val av BAS P och BAS U utförs med omsorg. Det räcker inte att bara ha gått en kurs i BAS P/BAS U, det är roller som kräver erfarenhet också. BAS P måste ha tillräcklig produktionserfarenhet för att kunna se och bedöma produktionsrisker. Ett sätt att förbättra detta är att öka samverkan mellan BAS P och BAS U genom att införa ett tydligt krav i regler som anger hur samverkan ska gå till och hur överlämnandet av AMP ska ske. Detta skulle ge båda parter bättre kunskaper.  

Skyddsombud – en del i arbetsmiljöorganisationen: I dag saknas skyddsombud på många byggarbetsplatser. Men duktiga skyddsombud är en förutsättning för att skapa en säker arbetsplats. Skyddsombud är en mycket viktig del av arbetsmiljöorganisationen, utan dem fungerar den inte. Ställ tydligt krav på entreprenören vid upphandling att ett utbildat skyddsombud ska finnas med.
Skyddsombudets roll är att medverka i produktionen som sista länken i ”kedjan” och ser vad som pågår ”just nu”. De har möjlighet att förhindra risktagande och farligt beteende. För att kunna genomföra av en skyddsrond effektivt så måste det finnas skyddsombud med kunskap och arbetsmiljöutbildning som medverkar. Därför måste skyddsombudets status och värde stärkas och uppvärderas och finnas på plats ute på våra byggarbetsplatser. Regionala skyddsombud är inte tillräckligt men kan vara ett stöd.

Risker - tid och kommunikation

Tidsbrist nämns ofta som en orsak till att det uppstår stress på bygget, vilket vi vet kan leda till att ”genvägar” tas och risker uppstår. Vid utredning av tillbud och olyckor är detta ofta en faktor som finns med som orsak till att en olycka inträffat. Jag efterlyser därför att man vid varje byggprojekt genomför en ”riskanalys” kring stress.
Bristande kommunikation. Vid frågor, i diskussioner och i utvärderingar så framkommer ofta god kommunikation i projektet som en viktig förutsättning för att genomföra ett lyckat projekt. Att det i dag ofta finns många olika nationaliteter och talas många olika språk på byggarbetsplatsen kan skapa risker och missförstånd som måste beaktas. Brister i kommunikation är också en sådan risk som ska analyseras inför varje projekt.

Det finns många människor som arbetar mycket positivt för att stärka arbetsmiljön i byggbranschen samt många projekt som arbetar på ett mycket bra sätt och värderar och prioriterar arbetsmiljön. Detta ska vi ta efter.

Ett sådant gott initiativ är den träningsanläggning som har byggts upp utanför Arlanda för att kunna ge kunskap om  vilka skyddsutrustningar som finns att tillgå och hur de ska hanteras. Detta är ett mycket positiv åtgärd för att skapa en bra och säker arbetsmiljö. Jag hoppas på att alla yrkesmän och arbetsledare, så väl svenska som utländska, får tillgång till att använda denna.

Christer Eneroth, arbetsmiljöingenjör inom säkerhet & miljö

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Få nyhetsbrevet som ger dig bäst koll på byggbranschen

Genom att skicka in mina uppgifter godkänner jag Bonnier Business Media AB:s (BBM) allmänna villkor. Jag har även tagit del av BBM:s personuppgiftspolicy.

Se fler branschtitlar från Bonnier News