Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

"Bättre brandskydd krävs för fasader"

”Kvalitetssäkringen är särskilt viktig för brandskydd – och andra egenskapskrav – som inte prövas när byggnaden tas i drift. Eventuella fel och brister upptäcks först när olyckan är framme, och då är det för sent”, skriver Michael Strömgren, SP Brandteknik.

Publicerad: 16 oktober 2012, 11:50

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Under våren har den ökade användningen av cellplast i fasader kritiserats från flera håll på grund av ökade brandrisker. Röster har höjts för att kraven i dag är för låga och att cellplasten rentav borde förbjudas från byggnaders fasader.

Vi på SP Brandteknik menar att detta är ett onyanserat synsätt. Det finns risker med alla material, men det finns också sätt att hantera riskerna. Professor van Hees med flera från Lunds universitet presenterar i en artikel i Bygg & Teknik 6/12 de brandskyddskrav som finns och att det faktiskt finns brandsäkra lösningar. Bakgrunden till detta är en del av den forskning på fasader som har genomförts vid SP Brandteknik och Luleå tekniska högskola, LTH.

I Sverige tillåter inte byggreglerna exponerad cellplast i byggnader och vi har dessutom – som ett av få europeiska länder – krav på ett fullskaleprov av brand i fasader. Detta säkerställer att egenskaperna prövas på ett realistiskt sätt och att man därmed måste skydda cellplast på ett brandsäkert sätt. Samma fullskaleprovning, SP Fire 105, återfinns i norska och danska byggregler.

Sedan Boverkets byggregler, BBR, kom 1994 så har Sverige haft fyra krav på fasaders brandegenskaper. Motsvarigheten står nu i BBR 19 och de fyra kraven är (för Br1-byggnader) att ytterväggar i byggnader ska utformas så att:1. Den avskiljande funktionen upprätthålls mellan brandceller.2. Brandspridning inuti väggen begränsas.3. Risken för brandspridning längs med fasadytan begränsas.4. Risken för personskador till följd av nedfallande delar av ytterväggen begränsas.

Dessa måste alltid uppfyllas, även om verifieringen kan se olika ut.

Det finns ett större problem inom byggsektorn som fokus borde läggas på: vikten av rätt byggprodukt på rätt plats, med rätt montering. Brister i byggandet har uppmärksammats av Boverket och av SP i både skadeutredningar och byggnadsundersökningar. Dessa brister kan förekomma både i projektering, utförande och underhåll. Det är av största vikt att en kvalitetshöjning sker för att säkerställa att vi får byggnader som klarar de påfrestningar som kan uppkomma.

Kvalitetssäkringen är särskilt viktig för brandskydd – och andra egenskapskrav – som inte prövas när byggnaden tas i drift. Eventuella fel och brister upptäcks först när olyckan är framme, och då är det för sent. Om inte kvalitetssäkringen sker riskerar vi att få byggnader som inte uppfyller samhällets krav – och det problemet kommer vi att ha oberoende av vilka lösningar eller material vi bygger med.

Vi föreslår därför att satsningar görs på följande områden:Bättre uppföljning av inträffade bränder. Kunskapen och erfarenheten från inträffade bränder har i Sverige till stor del varit koncentrerad till brandorsak och räddningstjänstens agerande. Det är av stor vikt att ökat fokus läggs på de byggnadstekniska aspekterna i brandutredningar. Vad gick fel, varför gick det fel och hur kan vi undvika en liknande olycka igen?

Fler oberoende granskningar, exempelvis tredjepartsgranskningar. Fler kritiska frågor ställs utifrån nya perspektiv.

Bättre och enhetlig tillsyn. Kommunens tillsyn kan bli bättre, och den måste också bli mer konsekvent. Tillsynen fungerar olika över landet och det har även funnits tendenser till särkrav i vissa kommuner. Här kan även tredjepartsgranskningar vara ett bra komplement.

Med utgångspunkt i en bättre förståelse för problemen, och med satsningar på kvalitetshöjande åtgärder menar vi att det finns alla förutsättningar för att kunna bygga brandsäkra fasader – oavsett materialval.

Michael Strömgren, SP Brandteknik

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Få nyhetsbrevet som ger dig bäst koll på byggbranschen

Genom att skicka in mina uppgifter godkänner jag Bonnier Business Media AB:s (BBM) allmänna villkor. Jag har även tagit del av BBM:s personuppgiftspolicy.

Se fler branschtitlar från Bonnier News