Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Bim på riktigt! Hur kommer vi dit?

”Den stora hävstången och det riktiga bim-genomslaget får vi dock inte förrän vi tar oss upp på steg tre i bim-trappan. Detta är det riktigt stora steget, den verkliga utmaningen som kräver ett helt annat sätt att tänka och arbeta”, skriver Tomas Alsmarker, vice vd på Tyréns.

Publicerad: 30 oktober 2012, 13:15

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Använder vi bim just nu? Jag kanske krånglade till mitt svar på denna frågafrån Byggindustrin när jag svarade  ”Om vi menar bim lika med 3D-visualisering, kollisionskontroll, informationsutbyte av modeller, etc? Då är svaret JA!

Om vi menar bim lika med objektbaserad projektering och integrering av design och analys? Då är svaret EN HEL DEL!

Om vi menar bim lika med arbetssätt och processer som baseras på produktplattformar och ständiga förbättringar i stället för unika projekt och ett ”vitt papper”, på konfigurering i stället för projektering? Då är svaret VI ÄR PÅ VÄG!”.

De flesta säger sig arbeta med bim. De flesta har också tagit det första steget i bim-trappan – 3D, samordning i gemensamma modeller, kollisionskontroller, et cetera. Många har även klivit upp på andra trappsteget och integrerar design och analys i form av tids- och kostnadsanalyser (4D och 5D), energi-, brand-, akustik-, trafiksimuleringar, med mera. De flesta av oss har gått från streck till objekt.

Den stora hävstången och det riktiga bim-genomslaget får vi dock inte förrän vi tar oss upp på steg tre i bim-trappan. Detta är det riktigt stora steget, den verkliga utmaningen som kräver ett helt annat sätt att tänka och arbeta.

Det handlar om ett industriellt tänk baserat på plattformar, modularisering och ständiga förbättringar.

Det handlar om att gå från individuella lösningar till ett gemensamt och kontinuerligt kunskapsbygge – en ”open source”. Det handlar om att tänka produkt i stället för projekt. Detta är en förändring i arbetssätt och organisation som nog kan liknas vid en kulturrevolution. Den är dock en absolut förutsättning för ”bim på riktigt”!

Bim på riktigt innebär att vi konfigurerar i stället för att projektera. Det innebär att vi modulariserar i stället för att standardisera. Det betyder att vi så långt det är möjligt har gjort våra förberedelser i förväg, baserat på gemensam kunskap och erfarenhet från redan genomförda projekt. Det handlar om att lager för lager, del för del, identifiera vad som kan förberedas i förväg för olika produktkategorier.

Produktens komplexitet bryts ned i gripbara delar vars gränssnitt och tekniska innehåll förbereds så långt det är möjligt utifrån givna kund- och funktionskrav. Det är i dessa delmoduler som förberedelsen sker i form av fastläggande av tekniska lösningar, frihetsgrader och begränsningar. Dessa delmoduler är parametriskt styrda och kan konfigureras utifrån det specifika projektets krav och förutsättningar.

Gränssnitten är standardiserade, inte slutprodukten. Jämför med Lego. Vi tar oss från projektering (att lösa alla frågor för varje projekt) till konfigurering (anpassning baserat på tidigare erfarenhet och kunskap).

I varje delmodul implementeras ständiga förbättringar från enskilda projekt. Här sker erfarenhetsåterföringen från projektering, produktion och förvaltning.

Delmodulerna utgör hjärtat i plattformen och den gemensamma bim-modellen.Olika modeller kan skapas för olika produkter och tjänster.

Gemensamt för dem alla är att vi bygger in kunskap och erfarenhet från tidigare utförda projekt som kan återinvesteras i nya! Vi lyfter den kunskapskurva som vi alla lärt oss alltid börjar på noll i varje projekt till att i stället börja betydligt högre upp.

Plattformar skapar förutsättningar för företaget och dess medarbetare att erbjuda sina kunder något extra, något nytt, något oväntat. Det arbete som förberedelserna och plattformarna kräver innebär så klart en investering. En investering som inte kan finansieras av ett enskilt projekt. Vi måste tänka i serier i stället för projekt. Vi måste tänka i andra affärsmodeller. Säljer man sin kunskap per timme måste man börja tänka i fasta priser!

Det industriella tänket med plattformar och modularisering kan lätt uppfattas som något som ”bara” berör dem som producerar fysiska komponenter och produkter. Inget kan vara mer fel. Tänket kan överföras på alla parter inom sektorn – från byggherre till arkitekt och vidare igenom hela byggprocessen.

Själv brukar jag exemplifiera med arkitektkontoret Baumschlager Eberlee. De håller en erkänt hög nivå på sin arkitektur.

De konstaterade efter att de varit verksamma ett antal år att de inte riktigt tog till vara den kunskap och erfarenhet de skaffat sig under de år de varit verksamma. Enskilda medarbetare använde sina lösningar. Företagsledningen beslutade därför att samla  de bästa lösningarna i en gemensam bok. Det kunde handla om allt från takbeläggning, fasader, handtag, mått och fönstertyper.

Denna bok skulle sedan alla medarbetare utgå ifrån när de genomförde nya projekt. Inget jättenytt i detta. Det nya var den process som kopplades till boken. Boken skulle leva!

Alla medarbetare uppmanades att försöka förbättra bokens innehåll. Kanske var det någon som hittade ett bättre fönster än de tre man rekommenderade i den aktuella upplagan. Det alternativa fönstret analyserades i en förutbestämd process utifrån kriterier som Funktion, Ekonomi, Skönhet och Teknik.

Kom man fram till att detta fönster var bättre byttes ett av de tidigare tre fönstren i boken ut och ersattes med det nya. Nu hade man en ny uppdaterad, lite bättre upplaga av boken, som då blev den nya plattformen för nästa projekt, och så vidare! Bara en person har mandat att göra ändringar i boken. Det är en person som är ansvarig redaktör. En person som vi också skulle kunna kalla plattformsansvarig. Jag brukar kalla deras process för Book Information Modelling.

I det här fallet är det ju boken som är informationsbäraren. Pratar vi om bim lagrar vi och uppdaterar informationen i en databas. Har man implementerat ett arbetssätt som arkitektkontoret ovan så är det ganska enkelt att implementera bim på riktigt – trappsteg 3!

Att ändra vårt sätt att arbeta är inte alltid det lättaste. Man behöver bara gå till sig själv. Det krävs ett tydligt ledarskap som kan förklara varför. Lär och inspireras av andra branscher! Anställ personer från Ericsson och Scania! Kanske krävs det också en riktigt svår lågkonjunktur för att vi fullt ut ska komma att implementera bim i vårt dagliga arbete.

Tomas Alsmarker, vvv, Tyréns

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Få nyhetsbrevet som ger dig bäst koll på byggbranschen

Genom att skicka in mina uppgifter godkänner jag Bonnier Business Media AB:s (BBM) allmänna villkor. Jag har även tagit del av BBM:s personuppgiftspolicy.

Se fler branschtitlar från Bonnier News