Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

söndag13.06.2021

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Debatt

Byggbranschen har ansvar för energiutmaningarna

” Förlusterna från fjärrvärmenätet är i dag alltför stora vilket blir påtagligt när nya energisnåla stadsdelar byggs. Bättre isolerade fjärrvärmeledningar och lågtemperatursystem är nödvändiga för framtiden. Det handlar om att hushålla med biobränslet till fjärrvärmeverken”, skriver Veidekkes teknik- och miljöchef Johnny Kellner.

Publicerad: 11 september 2012, 15:03

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


”Våra utsläpp av koldioxid är så små så de har ingen större betydelse i förhållande till de globala utsläppen.” Detta är ett uttryck som tyvärr hörs allt för ofta och är vanligt förekommande i miljödebatten.

Sverige har hittills varit ett föregångsland när det gäller teknik för energieffektivisering. Vi har byggt upp en unik infrastruktur i form av fjärrvärme där energimixen dessutom snart enbart består av miljövänlig biomassa. Även om värmeverken i dag huvudsakligen drivs med biomassa krävs det ändå hushållning då skogsråvaran redan är en bristvara och konkurrerar med svensk massaindustris exportmöjligheter.

Förlusterna från fjärrvärmenätet är i dag alltför stora vilket blir påtagligt när nya energisnåla stadsdelar byggs, till exempel Norra Djurgårdsstaden, Norra Station och Annedal i Stockholm. Bättre isolerade fjärrvärmeledningar och lågtemperatursystem är nödvändiga för framtiden.

Ett intressant alternativ i närtid är samverkansmöjligheter med byggnader och energiverk där solvärme kan få en betydelse för minskade andelar köpt energi för varmvatten och utsläpp av koldioxid.

Solvärme direkt kopplad till fjärrvärmenäten, utan egna ackumulatorer i huset, är ett sätt att hushålla med värdefullt biobränsle under sommarhalvåret. Det finns stora tillgängliga takarealer på våra byggnader för solfångare i tätorter.

Samverkan bör ske mellan fastighetsägare och energibolag där fastighetsägaren tillhandahåller plats för solfångarna på taken åt energibolagen. Energibolagen ska vara de som äger och ansvarar för anläggningarna. Alternativet för energibolagen är att istället ta värdefull mark i anspråk. Det finns stora värden i att ha en central infrastruktur när det gäller att trygga värmeförsörjningen.

Även små lokala anläggningar är alltid beroende av att ha en backupp från det centrala systemet när det är som kallast ute. Solvärme direkt kopplat till fjärrvärmen kan spara 40 procent av varmvattenbehovet och därmed bidra till en betydande minskad andel biobränsle. En ytterligare faktor för att öka energihushållning är att den fasta prisdelen i fjärrvärmetaxan tas bort och i stället ingår i det rörliga priset så att varje kilowattimmes besparing direkt stimulerar till hushållning för den enskilda konsumenten.

En akilleshäl är fjärrvärmebolagens monopolsituation. Eftersom det inte finns någon konkurrens är det nödvändigt med någon form av reglering av priset. Nya byggnader blir också allt energieffektivare. Detta har fått till följd att flera energibolag vägrar att dra fram fjärrvärme i tätorter på grund av att de anser att värmetätheten blir för låg. Detta får till följd att elslukande bergvärmeanläggningar i stället installeras där fjärrvärme vore självklart. Detta strider dessutom mot EU-direktivet ”Nära nollenergibyggnader” som säger att energiförsörjningen ska ske med förnybara energikällor och vara närproducerad. El anses inte vara närproducerad.

För el bör enbart extern försörjning vara aktuellt. Här är en utbyggnad av nya vindkraftverk nödvändig. Marginalelen ger de största utsläppen av koldioxid genom import av kolkraft från kontinenten. Vi måste vara medvetna om att koldioxidutsläppen struntar i alla nationsgränser. Vindkraftverken ska placeras där det är lämpligast och inte på byggnadens tak. Fördelen med vindkraftverk jämfört med solceller är att vindkraftverken fungerar året om, sommar som vinter, natt som dag.

En annan nödvändig utveckling är en snabbare utbyggnad av kraftvärme, d v s både produktion av el och värme hos fjärrvärmebolagen som på detta sätt effektivare utnyttjar bränslets energiinnehåll, det vill säga ger en bättre verkningsgrad. Ovan nämnda åtgärder kan utföras helt oberoende av energieffektivisering och renovering av miljonprogrammets byggnader med god energihushållning och minskning av koldioxid som följd.

Solfångare är i dag inte fastighetsekonomsikt lönsamma inom fjärrvärmeområden, men värderar och prisätter vi miljön samt faktiskt planerar energiförsörjningen för kommande generationer, måste även långsiktiga miljötekniska infrastukturåtgärder genomföras. Här har byggbranschen ett stort ansvar i att driva på denna utveckling. Det är vi som är energibolagens kunder som ska och kan ställa krav. Vi kan inte leva som om vi vore den sista generationen.

Johnny Kellner

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Få nyhetsbrevet som ger dig bäst koll på byggbranschen

Genom att skicka in mina uppgifter godkänner jag Bonnier Business Media AB:s (BBM) allmänna villkor. Jag har även tagit del av BBM:s personuppgiftspolicy.