Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

"Byggsäkerhet – en fråga för en haverikommission"

Ett antal fall av allvarliga byggskador, takras, husras, ställningsras och vägkollapser har satt fokus på byggsäkerheten. Våra byggnadsverk ska ha tillräcklig bärighet så att de inte rasar. Vi måste ta lärdom av de kollapser som har inträffat, skriver Rolf Hörnfeldt, Samhällsbyggarnas seniorsektion.

Publicerad: 12 maj 2015, 10:47

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Samhällsbyggarnas seniorsektion tillsatte hösten 2013 en arbetsgrupp som sedan dess har fördjupat sig i byggsäkerhetsfrågan. Kontakter med företrädare för olika delar av samhällsbyggnadssektorn och Statens Haverikommission ledde fram till ett beslut att bjuda in till ett seminarium. När seminariet planerades framkom att Sveriges Bygguniversitet (SBU) på Trafikverkets initiativ planerade en workshop kring likartade frågor varför arrangemangen samordnades. Syftet med workshopen var staka ut en plan för fortsatt arbete. På programmet stod både ett halvdussin föredrag och grupprbeten. Förslagen som kom fram handlade bland annat om branschgemensamma seminarier, certifiering av konstruktörer, dokumentation av hela verifieringsprocessen och utnyttjande av best practice i andra länder.

Seminariet inleddes med Boverkets regeringsuppdrag att utreda om en särskild expertfunktion för byggskador bör inrättas. Boverkets förslag är att en sådan funktion bör inrättas och tillföras Boverkets ordinarie verksamhet. Som stöd för arbetet föreslås att det bildas en rådgivande expertgrupp samt en bred referensgrupp. Flera av föredragshållarna redovisade exempel från praktiken på inträffade ras och olyckor. Vi fick också redovisning av vilka system för kvalitetskontroll som finns i andra länder. Den allmänna slutsatsen av det redovisade är att grova fel är helt dominerande orsak. Grova fel kan orsakas bland annat av en byggprocess med många olika parter, oklar ansvarsfördelning och avsaknad av en samlad dokumentation med möjlighet till oberoende granskning.

Sverige har en tätposition vad gäller arbetsmiljö. Olyckor inträffar dock och Sveriges Byggindustrier har tillsammans med Trafikverket och STD tagit fram en 0-vision med gemensam avsiktsförklaring och en tydlig handlingsplan. I den avslutande frågestunden var diskussionerna kring Boverkets regler och dess tillämpning i praktiken intressant. Alla verktyg som behövs för en säker byggprocess verkar finnas där, men hur tydligt? Redovisningen vi fick av kvalitetskontroll i olika länder där Sverige hade låga krav på myndighetskontroll och kvalificering av aktörer väcker en del frågor. Är det bra eller dåligt? Har vi fler felaktiga konstruktioner och ras än de länder där man har omfattande myndighetskontroll och krav på kvalificering till exempel certifiering av konstruktörer. Vi har i Sverige egenkontroll. En fungerande egenkontroll kräver dock att den utförs systematiskt det vill säga att det finns ett kvalitetssystem. Kan en strängare myndighetskontroll få kvalitetssystemen att fungera bättre?

När man nu hör kritiken mot egenkontrollen och röster som talar för en återgång till mer myndighetskontroll kan man inte låta bli att tänka, varför inte försöka få egenkontrollen att fungera? Den fungerar ju i all annan industri. Vad kommer nu? Regeringen har haft Boverkets förslag om att inrätta en expertfunktion ute på remiss. Remissvaren är samtliga positiva till förslaget även om vissa invändningar bland annat om byggnadsnämndernas roll finns. Expertgruppens oberoende betonas men det finns både de som anser det går att klara inom Boverket och de som vill se absolut självständighet. Det ska nu bli intressant att följa regeringens fortsatta handläggning. Vidare blir det intressant att följa utvecklingen på Trafikverkssidan, kommer något av workshopens förslag leda till några nya initiativ från SBU?

Rolf Hörnfeldt, Samhällsbyggarnas seniorsektion

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Få nyhetsbrevet som ger dig bäst koll på byggbranschen

Genom att skicka in mina uppgifter godkänner jag Bonnier Business Media AB:s (BBM) allmänna villkor. Jag har även tagit del av BBM:s personuppgiftspolicy.