Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

"Dags att mäta det som behöver utvecklas"

"Lösningen till åtgärder för byggindustrins utveckling till att börja med att mäta det som behöver utvecklas. Sätt luppen på utvecklingsbehoven. Sätt mål, mät, följ upp och visualisera transparent", skriver Jimmy Bengtsson, vd på Arcona, i sin reaktion på rapporten "Sega gubbar?" som visar att Byggkommissionens försök att ändra fel och brister i byggbranschen inte har gett några som helst resultat.

Publicerad: 1 september 2010, 09:06

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Byggkommissionen, som tillsattes av regeringen för att komma till rätta med de brister som då rådde i byggbranschen, lämnade 2002 sitt betänkande "Skärpning gubbar!"(SOU 2002:115). Syftet var att komma tillrätta med olika problem som allvarliga byggfel, karteller, svart arbetskraft och höga priser.

Uppföljningen "Sega gubbar?" som Statskontoret lämnade till regeringen tidigare i år, konstaterar att inga av de förslag som byggkommissionen föreslog har lett till några varaktiga förändringar. För mig som arbetat som entreprenör i branschen i snart 20 år, är det oerhört frustrerande. Samtidigt känner jag en stark vilja att utveckla och förbättra arbetssätt och prestationer i byggbranschen.

Genom den här debattartikeln vill jag visa att det är dags och det är möjligt att förbättra och förändra branschen.

Det som mäts utvecklas
De byggföretag som borde vara långsiktigt attraktiva som leverantörer åt fastighetsägarna och byggherrarna är de företag som bevisligen driver utveckling i projekten, men framförallt i verksamheten mellan projekten. Resultatet av utvecklingen borde mätas och värderas i större utsträckning. Byggbranschen är per definition projektorienterad och varje gång som det enskilda projektet optimeras utan tanke på branschutveckling och helhet, så sker egentligen en rejäl suboptimering långsiktigt.

Med ansvar kommer utveckling
Den gamla sanningen att den som får ansvar utvecklas är verkligen sann. Det gäller på individnivå, för lag och organisationer, i idrotten och föreningslivet såväl som i näringslivet. Totalentreprenader med långa garantitider medför ett stort ansvar som konsekvent använt leder till utveckling. Fastighetsägarna och byggherrarna är kunder i toppen på näringskedjan med betydande makt och har därmed ett stort ansvar. Som i alla branscher har leverantörerna i normalfallet att på gott och ont anpassa sig till kundens omedelbara agerande i varje enskild situation.

Vad är det då branschen måste utveckla? Enkelt! Det framgår av rapporterna.

• Sänk byggkostnaderna
Kostnadsutvecklingen för det byggindustrin levererar är inte försvarbar i en jämförelse med många andra branscher. Strukturer måste brytas och produktivitetsförbättring krävas.

• Höj kvaliteten
Med långt garantiansvar och fokus på hållbarhetsfrågorna kommer högre, mycket högre kvalitet att levereras.

• Gör färre fel
Nuvarande felprocent är inte acceptabel. Färre fel ger också högre kvalitet och sänkta kostnader.

• Öka produktiviteten
Mätningar visar samstämmigt på mycket stor förbättringspotential. Förbättrad logistik och planering, lärande projektorganisationer och ständig eliminering av slöserierna kan ge stor produktivitetsförbättring.

• Fokusera på hållbarhet
Vår bransch har stor möjlighet att inverka på utsläpp, energiförbrukning och negativ miljöpåverkan och har med detta också ett samhällsansvar.

• Förbättra arbetsmiljön
Nolltolerans mot negativ hälsopåverkan och arbetsplatsolyckor.

• Gör branschen mer attraktiv för framtidens medarbetare
Helhet, påverkan och ansvar i en bransch som utvecklas kommer att locka till sig rätt medarbetare till framtidens byggindustri.

• Tydliggör godkännanden av nya material och metoder
Tillse att våra myndigheter via experter på myndigheter och högskolor har system för att testa och godkänna nya konstruktioner och material.

Det som mäts utvecklas
Sammanfattningsvis är lösningen till åtgärder för byggindustrins utveckling till att börja med att mäta det som behöver utvecklas. Sätt luppen på utvecklingsbehoven. Sätt mål, mät, följ upp och visualisera transparent. En biltillverkare och deras kunder vet ju exempelvis via oberoende mätningar hur mycket bränsle olika modeller drar, hur mycket koldioxid de släpper ut och hur många fel de har vid bilprovningens kontroller. Branschföreträdare tillsammans med myndigheter bör arbeta fram och ta ansvar för att mäta, visualisera och ta ansvar för det som behöver mätas och utvecklas. För det som mäts utvecklas.

Med ansvar kommer utveckling
Arbeta därefter konsekvent med modeller som ger ansvar och långsiktighet. I en totalentreprenad med lång garantitid måste byggentreprenören välja material, produkter och system med omsorg för att sedan sätta samman helheten till god funktion. Byggherren ska koncentrera sig på att beskriva sina och brukarens funktionskrav på exempelvis byggnaden. De ska också, tillsammans med branschföreträdare ansvara för att det verkligen blir så. För med ansvar kommer utveckling.

Det är av stor betydelse att båda åtgärderna genomförs kraftfullt och konsekvent över lång tid. Under ett sådant ramverk kommer de långsiktiga och ansvarsfulla totalentreprenadsföretagen att utvecklas dramatiskt. En konsekvent modell gör det enklare att jämföra äpplen med äpplen och kommer också att stödja utvecklingen av sund konkurrens.

Byggherrarna och fastighetsägarna har makten att konsekvent använda den modell som ger ansvar och långsiktighet, vilket är en förutsättning för Byggindustrins utveckling. De har därmed det största ansvaret att också göra det. De statliga och kommunala ägarna borde gå i bräschen och de borde börja nu. Byggföretagen har den kontinuitet i att projektera och bygga som gör att utvecklingen bäst kan drivas där, vilket därmed blir deras ansvar och överlevnadsfråga under det ramverk som de två huvudsakliga åtgärderna ovan definierar.

Jimmy Bengtsson, vd, Arcona

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Få nyhetsbrevet som ger dig bäst koll på byggbranschen

Genom att skicka in mina uppgifter godkänner jag Bonnier Business Media AB:s (BBM) allmänna villkor. Jag har även tagit del av BBM:s personuppgiftspolicy.

Se fler branschtitlar från Bonnier News