Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

En strategi i tiden – för framtiden

Under veckan har regeringens inriktning för träbyggande debatterats. Några som är positiva till strategin är Sveriges Träbyggnadskansli, som samtidigt menar det framgår att strategin inte främst handlar om valet av ett specifikt material, utan om hållbarhet.

Publicerad: 29 juni 2018, 09:07

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


I veckan lanserades regeringens strategi för ett ökat träbyggande. Med bred insikt och djup förståelse lyfts träbyggandet fram som en självklar del i det vi alla strävar efter och vill: att bygga fler bostäder på rätt sätt, möta klimatutmaningarna nu, forma våra urbana livsmiljöer, stärka svensk export och skapa tillväxt i såväl stad som land. Träbyggnadsindustrin välkomnar strategin och står rustad för att möta den politiska ambitionen, och den stadigt ökande efterfrågan på byggande i trä.

När bostadsminister Peter Eriksson presenterade regeringens strategi för ett ökat träbyggande så gjordes det med avstamp i bostadspolitiska mål. Men det gjordes också i relation till de globala klimatmålen i Agenda 2030, med blicken fäst på vår gemensamma resa mot världens första fossilfria välfärdsland, samt med höga ambitioner för en ny träarkitektur i sikte.

Träbyggande – mycket mer än miljö och klimat

Självklart står miljö och klimat högt på agendan, men träbyggande handlar om så mycket mer. Den insikten och förståelsen finns. Den ligger till grund för en bred strategi som inte bara kan förändra den totala byggindustrins stora klimatpåverkan, utan också förändra hela sättet på vilket vi bygger, bygger på, utvecklar och förtätar våra städer. Det handlar om innovativa processer, resursperspektiv och effektivitet. Det vi ser nu är inget nytt alternativ som växer fram. Det vi ser är ett paradigmskifte inom svensk byggindustri. Ett nytt sätt och en ny tid.

Hög kunskapsnivå hos politiker – utveckling inom industrin

Vi gläds åt att regeringen, som så många andra partier, visar på en hög kunskapsnivå när det gäller modernt träbyggande. Det innefattar inte minst en förståelse för vad som möjliggör en fortsatt utveckling för industrin, en utveckling som är nödvändig för att kunna möta såväl regeringens politik som marknadens, städernas och hela landets ökande efterfrågan på exempelvis bostäder, byggnader och broar i trä.

Människan som utgångspunkt – samarbeten som nyckel

Mittpunkten och utgångspunkten för politiken är människan, men lösningen för Sveriges samtidiga bostads- och klimatutmaningar är en modern träbyggnadsindustri som ständigt växlar upp och levererar allt fler konstruktioner och nya produkter. Innovationstakten är hög, investeringarna stora och nära samarbeten mellan industrin och andra aktörer blir allt fler; exempelvis med en ständigt närvarande akademi och en nyfiken arkitektkår som vill jobba industriellt i trä, men också med medvetna beställare med hög kunskapsnivå. Alla har väldigt viktiga roller att spela för den utvecklig vi nu ser, och som politiken bekräftar.

Hållbarheten viktigast – inte materialet

Vad vi mer kan se i regeringens nya strategi är att träbyggande inte främst handlar om valet av ett specifikt material, utan om hållbarhet, där träets fördelar och styrkor helt enkelt blir uppenbara och självklara. Träbyggandets betydelse i omställningen till en mer hållbar framtid, där klimat och urbana livsmiljöer med kvalitet står i fokus, är svår att ifrågasätta.

En bred strategi – förankrad över partigränser

Vid sidan av regeringens arbete för trä finns ytterligare en förklaringsvariabel till den ökade efterfrågan. Träbyggandet är inte en ideologisk symbol utan en brett förankrad strategi hos alla etablerade partier; för att möta våra breda samhällsutmaningar med klimat, tillväxt och urbanisering. Det här är inte en trend. Det är en naturlig utveckling till någonting modernt och effektivt. Det är en möjlighet, eller snarare i en grundförutsättning, i mitten av ett grönt skifte.

Vi klappar oss inte på axeln – vi driver utvecklingen

Men på samma sätt som klimatet inte står stilla kan inte vi heller klappa oss själva på axeln för mycket. Vi som industri måste fortsätta skapa nya innovationer och mervärden för människa och miljö. Vi måste driva på de positiva initiativ som finns och säkerställa att reglerna för hur vi bygger också följer med i utvecklingen. Exempelvis att livscykelanalyser blir ett reellt verktyg i kommunala planbeslut. Det skapar inte bara incitament för beställare att upphandla enhetligt och klimatadekvat, det ger också oss som träbyggnadsindustri en motivation att göra ännu mer, göra det bättre och göra det för allt fler. Vi gör det i enlighet med en ny strategi som ligger helt rätt i tiden, men vi gör det främst för framtiden.

Relaterade artiklar

Okritisk journalistik i samhällsbyggnadsbranschen

Inte behöver vi en träbyggnadsstrategi

Sveriges Träbyggnadskansli

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Få nyhetsbrevet som ger dig bäst koll på byggbranschen

Genom att skicka in mina uppgifter godkänner jag Bonnier Business Media AB:s (BBM) allmänna villkor. Jag har även tagit del av BBM:s personuppgiftspolicy.

Se fler branschtitlar från Bonnier News