Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

"Energiregler som motverkar sitt syfte"

”Boverkets och fjärrvärmebolagens inställning gör att vi riskerar att bygga in oss i ett onödigt elberoende.” För det varnar Veidekkes miljö- och energiexpert, Johnny Kellner, och menar att det inte heller tas någon hänsyn till vilken energikvalitet eller miljöpåverkan byggnaders tillförda energi har.

Publicerad: 3 maj 2013, 13:17

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Boverkets olyckligt utformade byggregler (BBR) utgör i dag ett hinder för klimatkloka långsiktiga satsningar med miljövänlig fjärrvärme. I stället gynnar regelverket individuella kortsiktiga energilösningar som exempelvis värmepumpar inom fjärrvärmeområden, där det egentligen borde vara fjärrvärme ur ett klimat- och systemperspektiv. Här vilar även ett stort ansvar på fjärrvärmebolagen i och med att de utövar ett monopol där huvuddelen av bolagen nu övergått i privat ägande mot tidigare kommunalt. I dag är det till och med svårt att få fjärrvärmebolagen att bygga ut nätet till nya energisnåla mindre stadsdelar eftersom energitätheten anses bli för låg, det vill säga märkligt nog att bebyggelsen blir för energieffektiv. Även fjärrvärmebolagens prissättning sker utifrån en monopolställning.

Prissättningen gör att allt fler fastighetsägare och byggherrar i stället väljer kortsiktiga, elbaserade lösningar inom fjärrvärmeområden, vilket medför ökade utsläpp av koldioxid.

Boverkets och fjärrvärmebolagens inställning gör att vi riskerar att bygga in oss i ett onödigt elberoende. Långsiktigt, systemtekniskt tänkande står i motsatsförhållande till kortsiktigare affärsmässiga överväganden. För att uppfylla en energieffektivisering krävs ett systemtekniskt tänkande vilket saknas i Boverkets byggregler då man i regelverket endast räknar köpt energi. Det tas ingen hänsyn till vilken energikvalitet (exergi) och miljöpåverkan den tillförda energin har. Detta medför att fjärrvärmelösningar missgynnas i jämförelse med exempelvis värmepumpslösningar. Med en bergvärmelösning uppfylls BBR:s krav för eluppvärmda byggnader till och med utan värmeåtervinning och med BBR:s minikrav för Um-värde på klimatskärmen (genomsnittligt U-värde). För anslutning till fjärrvärme har Boverket indirekt skärpt kraven i BBR med 20 procent medan ingen skärpning skett för eluppvärmda byggnader. Detta medför att det blir både lättare och billigare för byggbolagen att installera värmepumpsanläggningar i stället för att isolera byggnadens klimatskal bättre.

Byggnadens stomme ska ju stå i upptill 100 år, installationer har däremot en betydligt kortare livslängd. Utanför fjärrvärmeområdet är värmepumpsteknik däremot ett utmärkt sätt att hushålla med värdefull el.

Problemet är att Boverkets regelverk tagits fram utifrån politiska mål för att minska energianvändningen av köpt energi till byggnaden. Effekten riskerar tyvärr bli en helt annan när man inte inser skillnaden mellan köpt energi och byggnadens verkliga energianvändning. Förklaringen till detta är att Boverkets ansvarsområde är själva byggnaden och Energimyndigheten ansvarar för tillförd energi. Därmed har systemperspektivet ”tappats bort”. En förklaring till Boverkets ointresse kan vara ett EU-direktiv från 2002 som inte tar hänsyn till systemperspektivet. När EU:s nya Energieffektiviseringsdirektiv träder i kraft bör det leda till minskad miljöpåverkan främst genom minskade utsläpp av koldioxid.

Det nya direktivet betonar ett systemperspektiv och begreppet primärenergi, som bör införas i nationernas byggregler. Primärenergi där el värdesätts 2,5 gånger mer jämfört med fjärrvärme finns redan i Danmarks och Finlands byggregler så det är inget nytt. Energieffektiviseringsdirektivet har en ambition om en årlig energieffektivisering på 1,5 procent mellan 2014 och 2020. Byggnader förväntas bidra med cirka en tredjedel av besparingarna. Direktivet tar också upp detaljer såsom att när värme eller varmvatten tillhandahålls via fjärrvärme ska individuella mätare installeras till 1 januari 2017 där det är tekniskt möjligt och kostnadseffektivt. Sverige har cirka 1,5 år på sig att anpassa sig till direktivet.

Regeringen bör dock redan nu ge Boverket i uppdrag att se över byggreglerna i BBR så att de kan anpassas till direktivet och inte minst till två av regeringens miljökvalitetsmål god bebyggd miljö och begränsad klimatpåverkan.

Boverkets nuvarande byggregler står i motsatsförhållande till systemperspektivet och riskerar därför ett olyckligt elberoende och ökade utsläpp av växthusgaser. Det vore en fördel om Boverket inleder ett konstruktivt samarbete med Energimyndigheten och bryter dagens instabila ”särboförhållande”. Det är viktigt att inte regelverket styr oss i fel riktning utan att Boverket redan nu tar ett eget initiativ för en översyn till nästa revidering av byggreglerna. EU:s förslag till energieffektiviseringsdirektiv visar tydligt på kopplingarna och systemperspektivet för själva byggnaden och till energitillförseln, vilket rimligtvis måste leda till en förändring i Boverkets energiregler i BBR.

Johnny Kellner

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Få nyhetsbrevet som ger dig bäst koll på byggbranschen

Genom att skicka in mina uppgifter godkänner jag Bonnier Business Media AB:s (BBM) allmänna villkor. Jag har även tagit del av BBM:s personuppgiftspolicy.