Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

"Fjärrvärme i bodar ger dubbel vinst"

Elförbrukningen i dagens 35 000-45 000 byggbodar motsvarar cirka 10 000 eluppvärmda småhus. Genom anslutning till fjärrvärmenätet går det att göra en direkt ekonomisk och miljömässig vinst, skriver Johnny Kellner, teknik- och miljöchef Veidekke i Sverige.

Publicerad: 22 augusti 2011, 08:14

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Veidekke har tillsammans med Cramo utvecklat fjärrvärmeanslutna byggbodar i stället för de traditionellt eluppvärmda. Huvudskälet är att minska utsläppen av koldioxid (CO2) genom att inte använda kvalificerad el för uppvärmning och tappvarmvatten i bodarna. Inom kvarteret Ytterskär i (brf Snökristallen) Västertorp i södra Stockholm där vi uppför ett flerbostadshus med 36 lägenheter har vi en etablering med 10 byggbodar. Varje byggbod har en värme- och tappvarmvattenförbrukning motsvarande cirka 7600 kWh per år exklusive el för belysning och apparater. Den driftbesparing som vi gör är cirka 43000 kronor under ett normalår enbart på konverteringen till miljövänlig fjärrvärme. Under två års etablering skulle besparingen således bli cirka 86 000 kronor beroende av energiprissättningen. Pris på el är baserat på 138,5 öre inklusive kraft, nät och skatter. Priset på fjärrvärme är baserat på totalt 81,7 öre. Ur klimatsynpunkt om vi räknar på produktval mellan eluppvärmning och miljövänlig fjärrvärme blir CO2 utsläppen cirka 55 ton per år för eluppvärmning. Med miljövänlig fjärrvärme blir CO2- utsläppen drygt 5 ton. Satsningar på rätt sorts energi för rätt ändamål har förutom en god miljöinsats således även genererat ekonomiska driftfördelar. Med nya energisnåla byggbodar blir naturligtvis värmebesparingen något lägre.Resultatet visar att man med kloka och enkla miljösatsningar under produktionsfasen kan nå uppseendeveckande resultat, detta trots den monopolsituation som fjärrvärmebolagen har. I den nya stadsdelen Norra Djurgårdsstaden med 10 000 lägenheter har man hämtat idéerna från kvarteret Ytterskär och där det nu ställs krav på fjärrvärmeanslutna byggbodar. Kanske borde man avvaktat utvärderingen av kvarteret Ytterskär en utvärderingen som kommer att ske under 2011 via ett FoU-anslag från Svensk Fjärrvärme genom forskningsorganet Fjärrsyn. Beräkning av CO2 baseras på en rapport från en arbetsgrupp inom Svensk Energi och Svensk Fjärrvärme.Om Veidekke i stället hade köpt så kallad produktspecificerad kontrakterad förnybar el (ursprungsmärkning) så hade det formellt sett inte skett några utsläpp av koldioxid. Så enkelt är det naturligtvis inte. Det går inte att köpa sig fri från ett miljöansvar. Då en kund köper produktspecificerad och kontrakterad förnybar el från en elleverantör ska denna volym tas bort från elleverantörens generella mix och reserveras för kunden. Kunden kan då teoretiskt redovisa de minskade koldioxidutsläppen som den köpta elprodukten har. Att produktionen flyttas ifrån elleverantörens mix till en specifik kund innebär inte att de faktiska koldioxidutsläppen minskar. Det sker enbart en omfördelning mellan den generella mixen och kundens elanvändning. Det är således någon annan som då får den ospecificerade elen som i huvudsak på marginalen kommer från kolkondens. I dag finns det heller inget standardiserat system för ursprungsmärkning av el inom EU vilket gör att tillförlitligheten minskar. Motivet till att köpa produktspecificerad förnybar el är enligt elleverantörerna att skapa en marknad för förnybar el. Även här har vi ett trovärdighetsproblem. Skulle kundens merkostnad för förnybar el gå till en särskild investeringsfond för till exempel vidkraftverk skulle trovärdigheten vara större. Nu ökar de enbart elbolagens vinster.Det är väsentligt att understryka att det trots låga utsläpp av koldioxid för fjärrvärme är viktigt att fortsätta att utveckla energieffektiva och välisolerade täta byggbodar med värmeåtervinning som Cramo för närvarande arbetar med. Även förnybara bränslen är en bristvara. Samtidigt är det viktigt att inreda byggbodarna med eleffektiva apparater och belysning.

Johnny Kellner

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Få nyhetsbrevet som ger dig bäst koll på byggbranschen

Genom att skicka in mina uppgifter godkänner jag Bonnier Business Media AB:s (BBM) allmänna villkor. Jag har även tagit del av BBM:s personuppgiftspolicy.