Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

"Föga nytt under AB - solen"

De standardavtal som finns inom AB-systemet är fullt tillräckliga, anser Åke Rådberg, före detta chefsjurist på Sveriges Byggindustrier, BI.

Publicerad: 26 maj 2011, 09:22

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


I ett inlägg i Byggindustrin nummer 17 hävdar Claes Sahlin, chefsjurist på Stockholms Byggmästareförening, att AB-systemet måste utvecklas vidare. Endast när det gäller riktigt specialiserade avtal, borde dessa kanske kunna lanseras som BI-dokument i samarbete med förslagsvis Sveriges kommuner och Trafikverket.

I Byggindustrin nummer 17 föresår Claes Sahlin, chefsjurist på Stockholms Byggmästareförening, att Byggandets Kontraktskommitté, BKK, ska tillsätta en arbetsgrupp som har till uppgift att kontinuerligt arbeta med uppdatering av AB-systemet. Bakgrunden till förslaget är att nya samverkansformer växer fram liksom nya tekniska hjälpmedel och tillverkningsprocesser.

Jag delar inte den uppfattningen. Anledningen är främst att de befintliga standardavtalen enligt min mening räcker för de olika samverkansformer som diskuteras. I grunden handlar de alla om utförandeentreprenader eller totalentreprenader (AB 04 eller ABT 06).

Construction Manegement, CM, innebär att beställaren anlitar ett CM-bolag för byggledningen. Det kan ske på konsultbasis (ABK 09) eller som totalentreprenad. I båda fallen handlar CM-bolaget därefter upp en rad entreprenörer (om man är konsult) alternativt underentreprenörer (om man uppträder som totalentreprenör).

I samtliga led finns färdiga standardavtal att tillgå. Även partnering och samarbetsprojekt innebär i grunden tillämpning av standardavtalen även om viss ytterligare reglering kan tillkomma.

Ett särskilt problem för BKK är att avtalen förutsätter konsensus. Alla medlemmar måste ställa sig bakom de avtal som förhandlas fram. Fördelen med den ordningen är att standardavtalen blir starka. AB och ABT torde inte ha några konkurrenter när det gäller spridning och tillämpning.

Nackdelen är att kravet på enighet gör det lätt för enskilda intressen att sätta käppar i hjulet för nya avtal. Det är vad som hände med förslaget till ABT 06 Underhåll. Syftet med det avtalet var (och är) att reglera entreprenader där byggandet kombineras med en lång underhållstid.

För installationsföreträdarna uppfattades det som ett försök från entreprenörsidan att vidga sin marknad på installatörernas bekostnad. Därmed blev det inte möjligt för BKK att ställa sig bakom förslaget.

Kanske visar det inträffade att den starka BKK-modellen fungerar för de fyra grunddokumenten men inte när fråga är om mer specialiserade avtal. ABT 06 Underhåll borde i stället kunna lanseras som ett BI dokument i samarbete med förslagsvis Sveriges kommuner och Trafikverket.

I ett avseende vill jag hålla med Claes Sahlin. Nya samverkansformer och tekniklösningar innebär ibland oklarhet kring ansvarsfördelningen mellan parterna. Exempelvis blir ansvarsfördelningen mellan byggherre och CM-företag olika om det sker på konsultbasis eller som totalentreprenad.

Den nya BIM-tekniken väcker frågor om hur ansvaret ska regleras mellan olika aktörer som var och en för sig har möjlighet att ändra i den gemensamma datamodellen. Sådana mer begränsade frågeställningar borde kunna utredas inom BKK om de gäller tillämpning av befintliga standardavtal.

När det gäller upphandling av konsulter för byggledning kan det mycket väl göras på ABK 09. Kanske behöver man komplettera med några bestämmelser men det behövs inget särskilt standardavtal för byggledning.

Vad avslutningsvis gäller "modernt industriellt byggande" kan frågan om nya avtal vila till dess ett sådant nytt byggande är aktuellt. För de späda skott som finns på den plantan fungerar de nuvarande avtalen väl.

Åke Rådberg

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Få nyhetsbrevet som ger dig bäst koll på byggbranschen

Genom att skicka in mina uppgifter godkänner jag Bonnier Business Media AB:s (BBM) allmänna villkor. Jag har även tagit del av BBM:s personuppgiftspolicy.