Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

"Gränssnittet måste renodlas inom Miljöbyggnad"

Arbetet med Miljöbyggnad 3.0 pågår inom Sweden Green Building Council, SGBC. För att inte riskera suboptimering i utvecklingen av det svenska energisystemet måste gränssnittet mellan fastigheten och energisystemet renodlas i Miljöbyggnads kriterier, skriver Erik Dotzauer, styrmedelsexpert, Fortum Värme.

Publicerad: 10 mars 2016, 11:15

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Mitt alternativa förslag till nuvarande Indikator 4 är kriterier inom området ”Tekniska installationer” där man ställer krav på värmepumpars och fjärrvärmecentralers prestanda, laststyrning och användarflexibilitet, smart styrning av fastigheten, och så vidare. Detta är åtgärder som fastighetsägaren själv rår över. Det ligger också helt i linje med EU:s värme- och kylastrategi som presenterades i februari.

Jag har tio argument för varför man inte bör miljövärdera el och fjärrvärme i Miljöbyggnad på det sätt som man gör i dag:

■ Grundprincipen för Miljöbyggnad är att kriterierna ska relatera till nationella regelverk. För Indikator 4 har man frångått denna princip.
■ Miljöbyggnad syftar till att driva utvecklingen av byggnader. Miljöbyggnad syftar inte till att driva utvecklingen av kraftsystemet eller fjärrvärmesystemen, för det ändamålet finns det andra och mer effektiva styrmedel, (till exempel energiskatter och handel med utsläppsrätter och elcertifikat).
■ Kraftsystemet och fjärrvärmesystemen kommer att utvecklas och förändras under byggnadens livstid. Man ska inte konstruera en byggnad utefter hur energisystemen ser ut just vid byggtillfället.
■ Det nordiska kraftsystemet och de svenska fjärrvärmesystemen håller hög miljö-prestanda relativt övriga system i Europa och globalt. Och utvecklingen mot ännu högre miljöprestanda fortsätter. Inom Miljöbyggnad kan man således förutsätta att det finns tillgång till både el och fjärrvärme med hög miljöprestanda.
■ Möjligheten att minska energianvändningen och miljöpåverkan under driftfasen av en ny eller renoverad byggnad i förhållande till byggnormen är relativt låg. Utvecklingen har kommit så pass långt när det gäller driftfasen att fokus i stället bör riktas mot andra delar av livscykeln, till exempel byggfasen.
■ Det är inte tillfredsställande att räkna med data på årsbasis som man gör i Indikator 4. Frågan om effekt kontra energi måste hanteras, vilket kräver högre tidsupplösning än år. Det är också så att den största miljöpåverkan, det vill säga påverkan från de smutsigasteenergislagen, sker under topplast-timmarna.
■ De system för certifiering av stadsdelar som är under utveckling, till exempel CityLab, kan hantera energisystemfrågorna.
■ Det går i praktiken inte att sätta objektiva kriterier för miljövärdering av el och fjärrvärme. All miljövärdering baseras på mer eller mindre subjektiva bedömningar och definitioner av systemgränser, faktorer och allokeringsmetoder.
■ I det fall innehavaren av en byggnad som är certifierad inom Miljöbyggnad vill göra en miljövärdering av använd el och fjärrvärme kan det göras i företagets årliga miljörapport. Detta speglar då också byggnadens miljöpåverkan mer korrekt eftersom dels energisystemen utvecklas över tid och dels för att energisystemens miljöprestanda kan variera från år till år beroende på t.ex.bränslepriser eller om den gångna vintern var varm eller kall.
■ Indikator 4 är en källa för konflikt mellan de aktörer som berörs av Miljöbyggnad. Vad är bäst, värmepump eller fjärrvärme? Skapar avfallsförbränning med energiåtervinning miljönytta? Är solceller något för Sverige? Det är inte konflikter vi behöver, vi måste samarbeta om vi ska kunna lösa miljö- och energifrågorna på ett kostnadseffektivt sätt.

På detta sätt kan vi i energibranschen fokusera vårt arbete på utvecklingen av energisystemet och fastighetsbranschen kan fokusera sitt arbete på utvecklingen av själva byggnadens energiprestanda.

Relaterade artiklar

”Så kan Miljöbyggnad påverka i rätt riktning”

"Miljöbyggnad har allvarliga brister"

Erik Dotzauer, styrmedelsexpert, Fortum Värme.

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Få nyhetsbrevet som ger dig bäst koll på byggbranschen

Genom att skicka in mina uppgifter godkänner jag Bonnier Business Media AB:s (BBM) allmänna villkor. Jag har även tagit del av BBM:s personuppgiftspolicy.