Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

söndag13.06.2021

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Debatt

Jobbet ska vara hälsosamt, inte farligt

Sveriges byggindustrier, BI, har en nollvision vad gäller dödsolyckor och anser att arbetsmiljö och säkerhet ska förbättras genom samverkan och konkreta långsiktiga åtgärder. Olycksfrekvensen har stadigt sjunkit, men är fortfarande för hög. Under 2012 har hittills tre medarbetare omkommit. Det är tre för många, skriver Ola Månsson, vd, BI.

Publicerad: 2 november 2012, 09:29

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Det ska vara hälsosamt, inte farligt, att gå till jobbet. Man ska kunna arbeta hela livet i byggbranschen och vara frisk och skadefri. Genom satsningen ”En säker arbetsplats” har Sveriges byggindustrier tagit ansvar för de säkerhetsfrågor och kompetensfrågor som diskuterades i avtalsrörelsen 2012.

Frågorna har behandlats i arbetsgrupper i samverkan mellan fack och arbetsgivare. Vi har utvecklat gemensamma handlingsplaner som har börjat genomföras. Även utanför dessa forum förs en konstruktiv och bra dialog med facken och med andra arbetsgivarorganisationer inom byggbranschen och vi önskar att arbetsmiljöfrågorna inte blir stridsfrågor i avtalsrörelsen 2013.

Byggbranschen uppfyller människors behov av att arbeta mot konkreta och begripliga mål och medarbetarna kan se påtagliga resultat av sin arbetsinsats. Här finns utrymme för och behov av individens egna kunskaper och yrkesskicklighet.

Byggbranschen kännetecknas av den lägsta sjukfrånvaron bland alla industrigrenar och har den högsta trivseln bland alla näringsgrenar enligt Svenskt kvalitetsindex. Lönenivåerna för yrkesarbetarna är de högsta inom LO-kollektivet. Det är också den bransch som sätter flest ungdomar i arbete.

Men byggbranschen är till sin natur riskfylld. Några av de vanligaste orsakerna till olyckor och belastningsskador vid byggnads- och anläggningsarbete är fall, olämpliga arbetsställningar, tunga lyft, påkörning av fordon och farlig användning av maskiner. Vi arbetar för att öka medvetenheten och kunskapen om riskerna och hur de kan undanröjas genom god planering och rätt hantering.

Många företag genomför regelbundet säkerhetsövningar där högsta ledningen medverkar personligen för att hålla medvetenheten uppe bland medarbetarna. Ledningens attityd till säkerhetsfrågor är väsentlig för medarbetarnas inställning och för klimatet på arbetsplatsen.

Andra faktorer som påverkar arbetsmiljön är lönesystemet med ackord som i andra branscher anses bidra till en ökad olycksrisk på grund av tidspress och en sämre psykosocial arbetsmiljö. Byggfacket kämpar för att behålla detta kraftigt lönedrivande och konfliktgrundande lönesystem. Byggföretagen försöker behålla stabiliteten och bedriva en affärsmässig verksamhet. Samtidigt finns en kluven uppfattning om ackordslöner. Vissa vill ta bort dem helt medan andra byggföretag vill ha kvar valmöjligheten.

Olycksfrekvensen ute på byggarbetsplatserna har sjunkit stadigt under en lång följd av år men den ligger fortfarande på en för hög nivå. Även dödsolyckor förekommer tyvärr och har i genomsnitt legat på tio stycken per år de senaste tio åren. Under år 2012 har hittills tre medarbetare omkommit. Det är tre för många. Antalet anmälda olyckor är cirka 1 800 per år. Anmälda belastningsskador ligger på historiskt låga nivåer på cirka 280 per år.

Vårt mål är att få ner antalet dödsolyckor till noll. Därför ska alla medarbetare på byggarbetsplatser vara grundutbildade i arbetsmiljö och säkerhet. Byggbranschen håller gemensamt på att ta fram ett utbildningspaket som ska vara lättillgängligt för byggföretagen.

Särskilda kompetenskrav kommer dessutom att ställas på alla som arbetar på väg och järnväg med de speciella risker som finns där. I den frågan samarbetar vi även med Trafikverket.

Vi ska också ta fram fler hjälpmedel i form av mallar, checklistor, rutiner och instruktioner samt se till att sprida utredningar och erfarenheter från olyckor i byggbranschen. Våra medlemsföretag ska få fler regionala forum för erfarenhetsutbyte och kunskapsåterföring.

Vi vill att alla medarbetare i våra medlemsföretag ska vara trygga med att kunna anmäla tillbud och arbetsskador. Allvarliga arbetsskador och tillbud är företagen skyldiga enligt lag att anmäla till Arbetsmiljöverket. Vi driver även på för användningen av ett branschgemensamt rapporteringssystem för arbetsskador, Byggbranschens Informationssystem för Arbetsskador (BIA).

Även skyddsombuden ute på våra medlemsföretag ska stödjas, uppskattas och ses som en tillgång. Byggbranschen har genom avtal satsat på ett omfattande utbildningsprogram för skyddsombuden som är unikt i det svenska näringslivet. All utbildning av skyddsombud ska vara partsgemensam.

Med tanke på återväxten är det särskilt viktigt att säkerhetsfrågorna blir belysta redan i skolan. Arbetsmiljöfrågorna behöver bli ett tydligt inslag på gymnasiet, särskilt på de yrkesinriktade programmen. På högskolan bör arbetsmiljö vara en obligatorisk kurs.

Vi är övertygade om att med gemensamma krafter har byggbranschen förutsättningar för att bli det mest attraktiva yrkesvalet för kommande generationer.

Det ska vara hälsosamt, inte farligt att gå till jobbet. Man ska kunna arbeta hela livet i byggbranschen och vara frisk och skadefri. Genom satsningen ”En säker arbetsplats” har Sveriges byggindustrier tagit ansvar för de säkerhetsfrågor och kompetensfrågor som diskuterades i avtalsrörelsen 2012.

Frågorna har behandlats i arbetsgrupper i samverkan mellan fack och arbetsgivare. Även utanför dessa forum förs en konstruktiv och bra dialog med samtliga fack och arbetsgivarorganisationer inom byggsektorn och vi önskar att arbetsmiljöfrågorna inte blir stridsfrågor i avtalsrörelsen 2013.

Byggbranschen uppfyller människors behov av att arbeta mot konkreta och begripliga mål och medarbetarna kan se påtagliga resultat av sin arbetsinsats. Här finns utrymme för och behov av individens egna kunskaper och yrkesskicklighet.

Byggbranschen kännetecknas av den lägsta sjukfrånvaron bland alla industrigrenar och har den högsta trivseln bland alla näringsgrenar enligt Svenskt kvalitetsindex. Lönenivåerna för yrkesarbetarna är de högsta inom LO-kollektivet. Det är också den bransch som sätter flest ungdomar i arbete.

Men byggbranschen är till sin natur riskfylld. Några av de vanligaste orsakerna till olyckor och belastningsskador vid byggnads- och anläggningsarbete är fall, olämpliga arbetsställningar, tunga lyft, påkörning av fordon och farlig användning av maskiner. Vi arbetar för att öka medvetenheten och kunskapen om riskerna och hur de kan undanröjas genom god planering och rätt hantering.

Många företag genomför regelbundet säkerhetsövningar där högsta ledningen medverkar personligen för att hålla medvetenheten uppe bland medarbetarna. Ledningens attityd till säkerhetsfrågor är väsentlig för medarbetarnas inställning och för klimatet på arbetsplatsen.

Andra faktorer som påverkar arbetsmiljön är lönesystemet med ackord som i andra branscher anses bidra till en ökad olycksrisk på grund av tidspress och en sämre psykosocial arbetsmiljö. Byggfacket kämpar för att behålla detta kraftigt lönedrivande och konfliktgrundande lönesystem. Byggföretagen försöker behålla stabiliteten och bedriva en affärsmässig verksamhet. Samtidigt finns en kluven uppfattning om ackordslöner. Vissa vill ta bort dem helt medan andra byggföretag vill ha kvar valmöjligheten.

Olycksfrekvensen ute på byggarbetsplatserna har sjunkit stadigt under en lång följd av år men den ligger fortfarande på en för hög nivå. Även dödsolyckor förekommer tyvärr och har i genomsnitt legat på tio stycken per år de senaste tio åren. Under år 2012 har hittills tre medarbetare omkommit. Det är tre för många. Antalet anmälda olyckor är cirka 1 800 per år. Anmälda belastningsskador ligger på historiskt låga nivåer på cirka 280 per år.

Vårt mål är självklart att få ner antalet dödsolyckor till noll. Därför ska alla medarbetare på byggarbetsplatser vara grundutbildade i arbetsmiljö och säkerhet. Byggbranschen håller gemensamt på att ta fram ett utbildningspaket som ska vara lättillgängligt för byggföretagen. Särskilda kompetenskrav kommer dessutom att ställas på alla som arbetar på väg och järnväg med de speciella risker som finns där. I den frågan samarbetar vi även med Trafikverket.

Vi ska också ta fram fler hjälpmedel i form av mallar, checklistor, rutiner och instruktioner samt se till att sprida utredningar och erfarenheter från olyckor i byggbranschen. Våra medlemsföretag ska få fler regionala forum för erfarenhetsutbyte och kunskapsåterföring.

Vi vill att alla medarbetare i våra medlemsföretag ska vara trygga med att kunna anmäla tillbud och arbetsskador. Allvarliga arbetsskador och tillbud är företagen skyldiga enligt lag att anmäla till Arbetsmiljöverket. Vi driver även på för användningen av ett branschgemensamt rapporteringssystem för arbetsskador, Byggbranschens Informationssystem för Arbetsskador (BIA).

Även skyddsombuden ute på våra medlemsföretag ska stödjas, uppskattas och ses som en tillgång. Byggbranschen har genom avtal satsat på ett omfattande utbildningsprogram för skyddsombuden som är unikt i det svenska näringslivet. All utbildning av skyddsombud ska vara partsgemensam.

Med tanke på återväxten är det särskilt viktigt att säkerhetsfrågorna blir belysta redan i skolan. Arbetsmiljöfrågorna behöver bli ett tydligt inslag på gymnasiet, särskilt på de yrkesinriktade programmen. På högskolan bör arbetsmiljö vara en obligatorisk kurs.

Vi har regler, rutiner och rätt utrustning finns. Men i alla sammanhang talar vi om att detta handlar om attityder hos ledning och medarbetare.

Ola Månsson, vd, Sveriges byggindustrier

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Få nyhetsbrevet som ger dig bäst koll på byggbranschen

Genom att skicka in mina uppgifter godkänner jag Bonnier Business Media AB:s (BBM) allmänna villkor. Jag har även tagit del av BBM:s personuppgiftspolicy.