Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Kommun och stat måste tillhandahålla öppna data för snabbare planprocess”

Många kommuner saknar idag en tydlig handlingsplan för att informera och hantera de nya möjligheterna för exploatörer och byggherrar. Ska nyttorna och syftet med det nya reglerna om privat planinitiativ, som börjar gälla 1 augusti 2021, infrias måste offentliga aktörer tillhandahålla öppna data. Fastighetsägarna och Byggföretagen uppmanar nu kommuner att från och med 2022 tillhandahålla kommunal geodata, samt digitaliserade befintliga detaljplaner och övrigt planeringsunderlag, öppet och avgiftsfritt

Publicerad: 9 augusti 2021, 09:44

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Fastighetsägarna och Byggföretagen menar att planeringsprocessen måste effektiviseras

Foto: Arkiv.


Ämnen i artikeln:

FastighetsägarnaByggföretagen

Under 2020 lämnades ca 1 500 planbesked och 1 393 detaljplaner beslutades av kommunerna enligt statistik från Boverket och länsstyrelserna. Antalet antagna detaljplaner minskade med 18 procent år 2019 jämfört med nivån åren 2015–2018. Boverket har noterat att kommunernas plankontor ofta inte har tillräcklig kapacitet för att hantera både sitt strategiska utvecklingsarbete och för att ta fram detaljplaner. 

Ökad komplexitet och en veritabel flod av tillkommande kommunala och statliga krav på utredningar under detaljplaneprocessen leder till att det idag tar allt längre tid från beslut om planbesked till att detaljplanen vunnit laga kraft. Brist på nya byggrätter, allt längre handläggningstider och högre kostnader för planering och fastighetsbildning är en verklighet våra medlemmar, fastighets- och byggföretagen, lever i. 

Översiktsplaneutredningen behandlade i sitt slutbetänkande (SOU 2019:9) möjligheten för enskilda planintressenter att ta initiativ till och medverka i kommunens arbete med att ta fram detaljplaner.

Riksdagen har beslutat att privat initiativrätt börjar gälla den 1 augusti 2021 och syftet med de nya reglerna är snabbare planprocesser genom att planintressenter ska kunna bidra med nödvändiga planeringsunderlag både innan och under den kommunala planprocessen.

De nya reglerna innebär:

Planunderlag får tas fram av exploatörer, fastighets- och byggföretag.

När bygg-och fastighetsföretag tar ett privat initiativ till planläggning ska kommuner redovisa vilket planeringsunderlag som kan behövas.

Bygg-och fastighetsföretag ska kunna begära att länsstyrelsen yttrar sig över vilket planeringsunderlag som kan behövas när länsstyrelsen bevakar olika riksintressen 

Trots att reglerna om privat planinitiativ börjar gälla 1 augusti saknar många kommuner en tydlig handlingsplan för att dels informera de nya möjligheterna dels underlätta för exploatörer och byggherrar. I många fall är också tillgången till öppna kommunala data mycket begränsad. Vi vill lyfta fram exemplet Östersunds kommun, vars initiativ Digiresan innebär att kommunen har en fastslagen handlingsplan för att digitalisera planeringsunderlag samt att tillhandahålla detta som öppna data. Östersund är en föregångare och vi uppmanar alla kommuner att ta efter.

Fastighetsägarna och Byggföretagen menar att planeringsprocessen måste effektiviseras och ett ökat fokus läggas på tydliga mål för att minska kötiderna för beslut om byggrätt, bygglov och fastighetsbildning. Det räcker inte att försöka beta av den allt längre väntelistan. Landets kommuner måste se till att ökade resurser läggs på utveckling för att införa och tillämpa en helt digital process. Digitala planeringsunderlag, som exploatörer och byggherrar från 1 augusti i år får ta fram, måste effektivt kunna användas i efterföljande planprocess. Kommunerna har här stort ansvar i att främja den digitala planprocessen.

Fastighetsägarna och Byggföretagen uppmanar nu kommuner, tillsammans med staten, att:

Skapa helt digitala processer för såväl planering som plangenomförande samt 

Öppna den nya nationella geodataplattformen för bygg-och fastighetsföretag redan under hösten 2021.

Ska nyttorna och syftet privat planinitiativ infrias måste kommuner och stat dels öka och förbättra informationen om de nya reglerna som gäller från 1 augusti 2021, dels främja för bygg-och fastighetsföretags möjligheter att, genom eget framtagna planunderlag, bidra till betydligt kortare handläggningstider redan under 2022. Detta genom att tillgängliggöra öppna och avgiftsfria kommunala och statliga fastighets- och geodata samt digitalisera befintliga detaljplaner och allt övrigt planeringsunderlag och tillhandahålla dessa avgiftsfritt och öppet.

Rikard Silverfur, Chef Utveckling & Hållbarhet Fastighetsägarna Sverige

Tanja Rasmusson, Näringspolitisk Chef, Byggföretagen

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Få nyhetsbrevet som ger dig bäst koll på byggbranschen

Genom att skicka in mina uppgifter godkänner jag Bonnier Business Media AB:s (BBM) allmänna villkor. Jag har även tagit del av BBM:s personuppgiftspolicy.

Se fler branschtitlar från Bonnier News