Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

söndag13.06.2021

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Debatt

Korruptionen inom byggsektorn

"Det som behövs är ändringar i lagstiftningen som bygger in effektiva hinder mot korruption i styrsystemen för kommuner och deras upphandling av lokaler, entreprenader och markförsäljningar.  Det är systemförändringar som införandet av LOU, lagen om offentlig upphandling, på sin tid som måste till för att stävja mutbrotten”, skriver Botryggs vd Michael Cocozza.

Publicerad: 5 september 2012, 08:34

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Statskontoret har nyligen kommit med en utredning (2012:20) angående förekomsten av korruption i kommuner och landsting. Utredningen är intressant som utgångspunkt för analys och åtgärder i syfte att förbättra marknadernas funktion. Korruption kan ses som ett sätt att förhindra marknadens funktion i den meningen att bästa mix av pris och kvalitet inte får genomslag i offentliga upphandlingar eller försäljningar.

Om man studerar det senaste årets muträttegångar framträder en klar bild av att byggmarknaden är överrepresenterad, vilket Statskontoret också kommer fram till. Låt oss ta några exempel:


Kommunal tjänsteman får egna kostnader för sitt hus fakturerade av ett byggföretag. Fakturan hamnar i stället på en ombyggnad av en kommunal skola. (Norrköpings tingsrätt)

Chef på statlig förvaltning köper upp entreprenader till bl.a. Rikspolisstyrelsen och får bakprovision via en väns konsultföretag. (Norrköpings tingsrätt)

Kommunal tjänsteman erhåller konsultarvode på faktura för extraarbeten från byggentreprenör. (Solna tingsrätt)

Distriktschef för kommunalt bostadsbolag tar emot vitvaror av en av kommunens leverantörer utan att betala för det. (Göteborgs tingsrätt)

Fastighetsingenjör på kommunalt bostadsbolag erhåller gratis elinstallationer. (Göteborgs tingsrätt)

Chef för kommunalt bolag erhåller gåva om 24 ton tegel från byggnadsföretag. (Göteborgs tingsrätt)


Konsult som fungerar som byggherreombud för Lidingö kommun får byggarbeten utförda på stuga i Sälen för 360 000 utan att betala mot att acceptera en högre byggkostnad på en ombyggnad av äldreboende. (åtal väckt)

Byggbranschen är således överrepresenterad inom detta brottsområde. De förslag till att motverka korruption som Statskontoret tagit fram i rapporten är genomgående mjuka förslag som inte har lagstöd. Det rör sig om att betona värdegrund för verksamheten, utökad kontroll, dubbelkommando vid beslut, arbetsrotation, lokala riktlinjer mot korruption med mera och samtal med Kommunförbundet etcetera. Detta är svaga åtgärder som inte kommer att leda till önskat resultat.  Även de lagändringar som trädde i kraft i juli (prop2011/12:79) är mjuka och bygger ytterst på att det finns en person i den korrumperades närmaste omgivning som reagerar och anmäler, ytterst få har insyn i en dylik korrupt verksamhet.

Det som behövs är ändringar i lagstiftningen som bygger in effektiva hinder mot korruption i styrsystemen för kommuner och deras upphandling av lokaler, entreprenader och markförsäljningar.  Det är systemförändringar som införandet av Lou på sin tid som måste till för att stävja mutbrotten.

För att återknyta till muträttegångarna:

1. Ärendet med Nationalarenan i Solna hade aldrig uppkommit om Lou varit tillämplig även på företag som är delägda av kommuner. Att deläga bolag har blivit ett sätt för företagsamma kommunala chefer att kringgå Lou. En dylik lagändring hade effektivt satt stopp för den process som ledde fram till den gynnsamma behandlingen av Peab i Solna.

2. Kommunal lokalförsörjning bör var en separat resultatenhet oavsett om den bedrivs i bolagsform eller förvaltning. En resultatenhet med egen offentlig resultatrapportering och  krav på viss avkastning.

3. Upphandling av kommunal och statlig lokalförsörjning bör  utsättas för konkurrens i sin helhet. Dagens system med upphandling av byggentreprenader medför att endast 60 procent av byggprojekten blir konkurrensutsatta. Hela byggherrefunktionen borde konkurrensutsättas. När kommunen har ett lokalbehov borde den egna organisationen få ge anbud på hyresavtal i konkurrens med privata aktörer. På så sätt skapar kommunerna ett konkurrenstryck på den egna lokalförsörjningen och det blir mindre utrymme att beställa vitvaror och tegel för eget bruk på kommunens projektkonto. Modellen kanske inte är tillämplig på alla lokalbehov, men en bra fungerande kommun upphandlar minst 30 procent av sitt lokalbehov och får då också lägre hyreskostnader för förskolor, skolor och äldreboenden.

4. Det är inom den kommunala markförsäljningen som skattebetalarna gör de största förlusterna. Det är gigantiska pengar som omsätts vid kommunala markaffärer och dessa sker ofta helt utan insyn. Kommuner och landsting har idag alltför stor möjlighet att sälja av mark till de företag som råkar ha goda vänskapsrelationer med ledande befattningshavare. Det är orimligt att LOU ska tillämpas när kommunen köper en penna för 3,50 kronor men inte när man säljer mark för 35 miljoner kronor.  Principerna som LOU bygger på borde även gälla när det offentliga säljer egendom.  Det är låg kvalitet på de kommunala processer som leder fram till att mark och fastigheter säljs. Information om markpriser och byggkvalitet återförs nästan aldrig till marknaden. Processerna är troligen dolda för att de i vissa fall döljer olika former av vänskapskorruption. Här finns det anledning att nämna säljprocesserna i Linköping, Norrköping och Täby som mycket goda exempel, se deras hemsidor.

Dessa förslag utgör systemförändringar som stärker marknadsekonomins funktion, utvecklar kvalitet och förhindrar korruption. I Sverige råder en stark förtroendekultur, presumtionen är att folk  agerar  hederligt. Det innebär paradoxalt nog att behovet av inbyggda spärrar i styrsystemen som motverkar korruption är extra påkallat i vårt samhälle.

MICHAEL COCOZZA

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Få nyhetsbrevet som ger dig bäst koll på byggbranschen

Genom att skicka in mina uppgifter godkänner jag Bonnier Business Media AB:s (BBM) allmänna villkor. Jag har även tagit del av BBM:s personuppgiftspolicy.