Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

När och hur ska vi följa upp byggprojekteringen?

Det finns i dag inget lagstöd för att kräva verifiering av projektering före byggstart. Kontroller i utförandeskedet riskerar att följa upp åtgärder som baserats på en bristfällig projektering och som inte ger förutsättningar för att byggnaden ska uppfylla de tekniska egenskapskraven.

Publicerad: 18 mars 2013, 13:48

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


För lov- och anmälningspliktiga byggåtgärder ska en objektanpassad kontrollplan säkerställa att samhällskraven uppfylls. Kontrollplanen fastslås av byggnadsnämnden genom startbesked, vilket måste ges innan arbetena får påbörjas.

Men projektering kräver inte bygglov eller bygganmälan.

Stor samstämmighet råder om att projektering ska verifieras. Frågan är bara hur, när, av vem och vem som kan kräva det. Professionella beställare följer avtalsmässigt upp design i lika hög grad som produktion. Med ett certifierat ledningssystem krävs uppföljning av tjänsteleverantörer.

Det finns egenskaper som inte lämpar sig att verifiera i färdig byggnad. När bärförmåga testas genom ras och fuktskada avslöjas genom brukarens allergiska besvär, kan felen lika ofta bero på missar i projektering som i utförande.

Många anser att lagstiftningen ska ses över så att byggnadsnämnden kan begära verifiering av projektering. Det kräver kompetens och resurser vilket är ett problem då kommunerna rekryterar personal i konkurrens med privat marknad.Den kontrollansvarige ska ha kompetens att upprätta en projektanpassad kontrollplan, och från den första juli i år ska den kontrollansvarige vara personcertifierad. Den kontrollansvariges roll är att med lagstiftarens glasögon, som stöd till byggherren, verka för brukarens säkerhet.

Byggherren borde efterfråga kontrollpunkter för projektering i kontrollplanen, inget hindrar det. Dimensioneringskontrollen som ska ske enligt Boverkets projekteringsregler EKS är ett bra exempel. Byggherren har ytterst ansvaret för att byggnationen följer lagen. Är projekteringen inte verifierad uppfylls kanske inte bland annat kraven på bärförmåga enligt PBL. Att verifiering sker tidigt sparar pengar för byggherren om projekteringen varit bristfällig.

Dra nytta av kontrollplanen för att följa upp projekteringen!

Att kalla till ’inledande’ samråd är också en mycket god idé. Flera kommuner gör det i dag på större projekt, och även kontrollpunkter för projektering kan då gås igenom. Byggherren och den kontrollansvarige kan sedan frivilligt följa upp projekteringen innan tekniskt samråd och byggstart.

Ny lagstiftning skulle kunna ge byggnadsnämnden möjlighet att ställa krav på exempelvis dimensioneringskontroll i kontrollplanen vid större eller komplicerade projekt.

Liknande förslag har framförts av• Kontrollansvarigas Riksförbunds (KARF) remissvar till Förslag ny PBL: ”…förberedande samråd i anslutning till bygglovsansökan”.   

• Elfgren, Gylltoft, Sundquist, Thelandersson, DN Debatt 2012-11-06 ’Byggnader som rasar växande problem i Sverige’: ”…Oberoende teknisk granskning,…. i offentlig regi”.

• Wikström och Johansson, Byggindustrin 2012-12-06 ’Redan projekteringen måste kontrolleras’,:”..Tredjepartskontroll av projekteringen … för utvalda delar, innan startbesked”. • Stig Åkerman, Boverket, KA-dagen 2013-02-26: ”…glöm inte att ta upp projekteringen vid tekniskt samråd”.

Sofie Nilsson, Stockholm, kontrollansvarig nivå K, Externrevisor Ledningssystem, och Ulrika Nolåker, ordförande föreningen Sveriges Byggnadsinspektörer

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Få nyhetsbrevet som ger dig bäst koll på byggbranschen

Genom att skicka in mina uppgifter godkänner jag Bonnier Business Media AB:s (BBM) allmänna villkor. Jag har även tagit del av BBM:s personuppgiftspolicy.